Про затвердження Статуту Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату у новій редакції

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 вересня 2017 року                                                                           №199

 

смт Компаніївка

 

 

Про затвердження Статуту Компаніївського

міжшкільного навчально-виробничого комбінату

у новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; частини 1 статті 18, частин 4, 5 статті 36 Закону України «Про освіту», абзацу 3 частини 3 статті 9, частин 1, 6 статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту»,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Статут Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату у новій редакції (додається).
 2. Відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації провести перереєстрацію Статуту Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (зі змінами) до 01.10.2017 року.
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

Голова районної ради                                                                   В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович  ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович  ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович  ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович  ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович  ЗА
7 Житня Любов Олександрівна  ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович  ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович  ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович  ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович  ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович  ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович  ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович  ЗА
15 Орловська Наталія Василівна  ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна  ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович  ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович  ЗА
19 Стадник Микола Васильович  ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович  ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна  ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович  ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович  ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна  ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович  ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович  ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 19 вересня 2017 року №199

 

СТАТУТ

КОМПАНІЇВСЬКОГО МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ

 

Цей Статут викладенй в новій редакції на зміну Статуту Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, затвердженого Компаніївською державною адміністрацією 26 лютого 1996 року.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (далі – КМНВК) –  навчально-виховний комплекс, який задовольняє потреби громадян, держави, суспільства та учнів загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів у допрофільній підготовці, профільному та професійному навчанні, в тому числі в підготовці водіїв автотранспортних засобів. КМНВК здійснює професійне консультування учнівської молоді, на його базі  може здійснюватись вивчення предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.  Комбінат забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат може бути:

 • Центром профільної та професійної орієнтації, здійснює допомогу учням в усвідомленому виборі профілю навчання, подальшої самореалізації випускника;
 • Центром шкільних освітніх округів.
 • Центром комп’ютерних технологій, що забезпечує здобуття сучасної комп’ютерної освіти на державному рівні, тощо.
 • Центром позашкільної освіти

1.2. Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат  є комунальним, не прибутковим закладом  Компаніївської  районної ради. КМНВК знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селища Компаніївського району Кіровоградської області. Засновник – Компаніївська районна рада.

1.3. Засновник здійснює фінансування витрат на утримання, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.4. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат є юридичною особою, має рахунки в установах банків, печатку та штамп із зазначенням свого повного найменування, самостійний баланс.

1.5. В своїй діяльності комбінат користується і діє відповідно до Закону України „Про освіту”, Положення про міжшкільний комбінат,  інших нормативно-правових актів чинного законодавства України з питань освіти та власного статуту.

 • Повна назва:

– «Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат»

Скороченна назва:

– «КМНВК»

1.7. Місцезнаходження комбінату (юридична адреса): Україна, 28400, Кіровоградська область,  смт Компаніївка, вул. Шкільна, будинок 1.

1.8. КМНВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.9. КМНВК може співпрацювати з підприємствами, відносини з якими регулюються на основі договорів.

1.10 КМНВК здійснює:

– трудову, профорієнтаційну, допрофесійну і професійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 • професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення, в тому числі підготовку водіїв автотранспортних засобів відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки та акредитації Міністерства внутрішніх справ;
 • профільну освіту на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки;
 • позашкільну освіту.

1.11. Адміністрація навчального закладу здійснює діяльність та приймає рішення в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.12. КМНВК може мати філії, відділення, та інші структурні підрозділи.

1.13. КМНВК має право: визначати контингент учнів, організовувати навчальні заняття  курсової підготовки, гурткову роботу, клуби, секції, студії тощо; надавати платні послуги, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

1.14. Для координації роботи КМНВК створена Координаційна рада, яка приймає рішення щодо  розробки і впровадження нових навчальних планів і програм профільного, професійного навчання, підготовку, апробацію і впровадження навчально-методичного забезпечення технологічного профілю, проектів нормативних документів щодо діяльності КМНВК.

1.15. КМНВК може здійснювати професійну підготовку фізичних та юридичних осіб за договорами у відповідності до наявних ліцензій на право надання професійно-технічної освіти освіти.

1.16. Взаємовідносини КМНВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

1.17. Медичне обслуговування учнів забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється відповідними закладами Міністерства охорони здоров’я України, відомчими медичними закладами.

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат створюється відповідно до освітніх потреб населення і при наявності необхідної матеріально-технічної, методичної бази, педагогічних кадрів.

2.2.  Головною метою КМНВК є:

 • задоволення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів та дорослого населення у поглибленні базової трудової підготовки, в отриманні ними професій та кваліфікацій відповідно до їх інтересів, здібностей і наявних умов;
 • забезпечення реалізації права особистості на здобуття профільної, допрофесійної та професійної освіти;
 • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

2.3.  Основними завданнями діяльності КМНВК є :

– забезпечення базової трудової і початкової професійної підготовки учнів, що включає розвиток школяра як особистості, його нахилів, здібностей, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, придбання необхідного обсягу знань і вмінь про економіку, техніку, нові технології, способи трудової діяльності;

– організація та  здійснення професійного консультування учнів, профорієнтаційної роботи та вибору професій учнями;

–  створення умов для організації науково-технічної творчості і раціоналізації;

– ствердження ролі професіоналізму в умовах конкуренції і виживання, надання обдарованим і здібним учням можливості для реалізації різних напрямків трудової підготовки, розкриття і розвиток позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості, формування активної громадської позиції;

– професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятої молоді та дорослого населення;

– вивчення окремих предметів навчального плану загальноосвітньої школи відповідно до профілю навчання.

– реалізація профільності навчання в основній та старшій загальноосвітній школі.

 • розвиток загальних /інтелектуальних, психофізіологічних та інших/ і спеціальних /художніх, технічних, математичних тощо/ здібностей особистості учнів, відродження народних промислів та ремесел, виховання культури праці, естетичної, екологічної культури через різні форми позашкільної освіти.

2.4. За видами діяльності Компаніївський  МНВК може здійснювати:

–  загальну середню освіту;

–  професійно-технічну освіту;

–  підготовку водіїв транспортних засобів;

– позашкільну освіту відповідно до наявних умов та кадрового забезпечення.

– вирощування с/г продукції

– надання послуг автотранспорту,

 • надання в оренду приміщень, споруд і обладнання, створення малих підприємств, кооперативів тощо
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчально-виховний процес КМНВК – це система організаційних, педагогічних, методичних та технічних заходів, спрямованих на реалізацію потреб учнів та слухачів  у загальноосвітній, допрофесійній, професійній підготовці. Він  ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів та батьків, представників громади, підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.

3.2.  Комбінат планує свою роботу самостійно, відповідно до річного плану роботи. В планах роботи визначаються основні питання діяльності комбінату, перспективи його розвитку. План роботи КМНВК розглядається педагогічною радою, затверджується  радою комбінату та наказом директора.

3.3 КМНВК здійснює навчально-виховний процес за денною та вечірньою формами навчання

3.4  Навчальний рік у КМНВК розпочинається з 01 вересня. Формування навчальних груп та інших об’єднань, тарифікація здійснюються у період до 15 вересня.

3.5 Організація допрофільної підготовки здійснюється у 8-9 класах з метою сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі та професійної орієнтації учнів. Форми допрофільної підготовки, що здійснюється на базі КМНВК:

 • психолого-діагностичне дослідження учнів;
 • проведення профільних та професійно-спрямованих короткотермінових курсів за вибором (професійних проб).
 • проведення профорієнтаційних курсів та заходів;
 • поглиблене вивчення предметів інваріантної складової навчальних планів.

3.6 Профільне навчання учнів 10-11-их класів здійснюється за навчальними програмами, які мають відповідний гриф, або Державними стандартами професійно-технічної освіти для учнів, що навчаються за професійним спрямуванням.

Профільне навчання реалізується через:

 • впровадження профільних програм;
 • професійне навчання учнів у відповідності до обраного профілю навчання, бажання учнів та батьків;
 • спецкурси та курси за вибором профорієнтаційного спрямування;
 • довузівська підготовка.

3.7 Організація професійної підготовки учнів здійснюється в рамках профільного навчання  у відповідності до ліцензійних вимог.

3.8 Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до навчальних планів, які складаються КМНВК на основі Державних стандартів освіти, Типових навчальних планів, розроблених профільним Міністерством України. Робочі навчальні плани комунального закладу затверджуються відповідним органом управління за погодженням з відповідним органом  управління освіти.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються з управлінням освіти обласної  держадміністрації та профільним Міністерством України.

3.9. КМНВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти.

3.10. КМНВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Забезпечує єдність навчання і виховання.

3.11. Формування навчальних груп в МНВК здійснюється на підставі заяви учнів та письмової згоди батьків учнів або осіб, які їх замінюють, з урахуванням профвідбору.

3.12. Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає КМНВК відповідно до нормативних документів в галузі загальної середньої освіти, професійно-технічної та позашкільної освіти.

3.13. Навчання та виробнича практика учнів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів в кабінетах, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях комбінату та, на основі відповідних договорів, на підприємствах, установах, організаціях.

3.14. Режим роботи навчального закладу складається відповідно до розкладу, узгоджується з  радою комбінату і затверджується його директором.

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з  радою комбінату і затверджується його директором.

3.16. Окрім обов’язкових навчальних занять в КМНВК можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що  спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, громадян та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

3.17. Визначення рівня навчальних досягнень  учнів  здійснюється відповідно до діючої ситеми оцінювання.

3.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання навчальних досягнень доводяться до відома учнів та адміністрації базових шкіл.

3.19. За успіхи у навчанні для всіх учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

3.20. Звільнення учнів від кваліфікаційних екзаменів здійснюється у порядку, встановленому Профільним Міністерством України

3.21. Випускникам КМНВК, які закінчили повний курс професійного навчання, надається право складати державну кваліфікаційну атестацію на присвоєння кваліфікації, розряду з видачею відповідного документа, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

3.22. Випускникам КМНВК, які опанували курс профільного навчання, може видаватися відповідний документ про закінчення такого курсу.

3.23. Тривалість навчального року в КМНВК обумовлюється виконанням навчальних програм.

Навчальні заняття для учнів загальноосвітніх навчальних закладів розпочинаються з 01 вересня поточного року і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

Для слухачів з числа дорослого населення  навчальні заняття проводяться протягом календарного року.

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в КМНВК є:

–      учні та слухачі з числа дорослого населення;

–      педагогічні працівники;

–      інженерно-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

–      батьки (особи, які їх замінюють);

–      представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у роботі КМНВК.

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначено Законом України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими  документами;

4.3. Учні та слухачі КМНВК мають право на:

 • На здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір спеціальності в комбінаті;
 • навчання у декількох  гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в комбінаті;

-добровільний вибір напряму навчання в комбінаті;-на безпечні і нешкідливі для здоров’я умови навчання і праці;

 • на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • на користування матеріально-технічною базою МНВК;
 • брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • представлення в органах громадського самоврядування комбінату;
 • вільне вираження поглядів і переконань;

–      на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Учні та слухачі КМНВК зобов’язані:

– систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державними стандартами освіти;

 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • дотримуватися вимог статуту, Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, Правил для учнів і слухачів комбінату.

4.5. До учнів, що порушують статут КМНВК, адміністрацією можуть застосовуватися заходи впливу:

 • зауваження;

–      надсилання  листа з відповідною інформацією на адресу школи або батьків  (осіб, що їх замінюють);

–   у випадку  систематичного, грубого порушення  дисципліни  учні  з їх батьками запрошуються на засідання педагогічної ради;

4.6. Педагогічними працівниками КМНВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності в КМНВК можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів, працівники підприємств, установ та організацій для викладання окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів.

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються  чинним законодавством України про працю, Законами України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

4.8. Педагогічні працівники КМНВК мають право на:

–      захист професійної честі та гідності;

–      участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-внесення пропозицій керівництву закладу і відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації щодо поліпшення навчально-виховної роботи, подання на розгляд керівництву КМНВК та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників та застосування стягнень до тих, хто порушує правила що діють в навчальному закладі;

 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів навчання та виховання учнів;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів КМНВК;

– проведення в установленному порядку дослідно-експерементальної пошукової роботи;

 • вибір форм підвищення педагогічної майстерності та кваліфікації;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

4.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків під час навчально-виховного процесу не допускається.

4.10.Педагогічні та інші працівники КМНВК зобов’язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів нахилів, здібностей учнів і слухачів;
 • проводити профорієнтаційну, позакласну роботу;
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів  та слухачів, їх фізичних якостей відповідно до  задатків та запитів;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку комбінату, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня і громадянина, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;- берегти здоров’я учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;- дотримуватися вимог статуту КМНВК, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки, положень Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КМНВК.;- брати участь у роботі педагогічної ради КМНВК,  заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;- виконувати накази і розпорядження директора, органів державного управління та місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–      сприяти формуванню позитивного іміджу КМНВК та підвищенню його авторитету серед громадськості.

4.11. Вчителі, керівники груп та інших творчих об’єднань комбінату працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.4.12. Обсяг педагогічного навантаження в КМНВК визначається директором згідно із чинним законодавством за погодженням відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, змін у мережі закладу, протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства про працю.

4.13.           Директор призначає завідуючих навчальними кабінетами, майстернями. Їхні права та обов’язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та статутом.

4.14. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюється через установи, які мають відповідні ліцензії.

 • Атестація педагогічних працівників КМНВК здійснюється відповідно до порядку, розробленого Міністерством освіти і науки України.

4.16. Призначення на посаду та звільнення з посади заступника (заступників) директора з навчально-виховної роботи та педагогічних працівників здійснюється місцевим органом управління освітою за поданням директора КМНВК.

Призначення на посаду та звільнення інших працівників здійснює директор навчального закладу.

4.17. Права й обов’язки інженерно-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

 1. 4. Батьки учнів та особи, що їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківського комітету та ради комбінату;

–      звертатися до директора КМНВК і органів громадського самоврядування,  органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

–      брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

–      на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування КМНВК та у відповідних державних, судових органах;

4.19.           Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– своєчасно сповіщати адміністрацію КМНВК про причини відсутності або хвороби дитини.

4.20.           Представники громадськості мають право:

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню КМНВК;

 1. УПРАВЛІННЯ МНВК

5.1. Управління КМНВК в системі освіти здійснюється її засновником та відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади.

5.2. Керівництво КМНВК здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу освіту і стаж педагогічної роботи не  менше 3 років.

Директор комбінату призначається і звільняється з посади засновником згідно чинного законодавства.

5.3. Органом громадського самоврядування в комбінаті є загальні збори  колективу. Делегати зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій :

– працівників КМНВК – зборами трудового колективу;

– учнів КМНВК – зборами навчальних груп;

– батьків, представників шкіл, громадськості – батьківськими зборами навчальних груп.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів (по 3 особи).

Загальні збори  правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори  скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори  мають голова ради КМНВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор КМНВК, засновник.

Загальні збори:

– обирають раду КМНВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради КМНВК про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

–  розглядають найважливіші питання діяльності КМНВК;

–  приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради КМНВК; у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед відповідним органом виконавчої влади про його невідповідність посаді.

5.4. У період між загальними зборами  вищим органом громадського самоврядування є рада КМНВК.

5.5.  Метою діяльності ради є:

–  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і  учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку комбінату та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління КМНВК;

– розширення колегіальних форм управління;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори. До ради КМНВК обираються пропорційно представники від працівників КМНВК, учнів, батьків і громадськості загальними зборами відкритим або таємним голосуванням.

Рада КМНВК скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором комбінату.

Засідання ради є правомочним, якщо  у  ньому бере  участь   не  менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

5.6. Рада комбінату:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– затверджує план та режим роботи КМНВК;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення трудової підготовки учнів;

– вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу освіти;

– контролює  напрямки витрачання коштів;

– погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання, створення малих підприємств, кооперативів тощо.

5.7. У КМНВК створюється педагогічна рада – дорадчий колегіальний орган, що об’єднує всіх педагогічних працівників КМНВК. Головою педагогічної ради є директор КМНВК.

5.8. Педагогічна рада:

– розглядає основні питання навчально-виховної та виробничої діяльності МНВК;

– здійснює вибір варіантів навчальних програм та підручників;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності комбінату, створення нових гуртків та інших творчих об’єднань учнів та слухачів.

– організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду тощо;

– розглядає питання дотримання вимог охорони та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.9. При педагогічній раді можуть створюватись різноманітні профільні об’єднання, секції, творчі групи, методичні комісії, педагогічні консиліуми тощо.

5.10. Безпосереднє управління КМНВК здійснює його директор, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

5.11. Директор КМНВК:

– забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені КМНВК;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КМНВК, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

– видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного, виробничого процесу;

– формує мережу класів та груп;

– вносить пропозиції місцевому органу управління освіти про призначення і звільнення своїх заступників, педагогічних працівників;

– за погодженням із трудовим колективом (профспілковим комітетом) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників КМНВК;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

– установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам КМНВК відповідно до чинного законодавства та формує штатний розпис, який погоджується з начальником відділу освіти  районної державної адміністрації, встановлює форми матеріального заохочення в межах власного кошторису.

5.12. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

– громадянин України, який має вищу освіту і стаж педагогічної роботи не  менше 3 років.

– відповідає за організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних програм, якість трудової та професійної підготовки учнів, дотримання норм охорони праці і безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

– здійснює контроль за ефективністю навчально-виховного процесу, надає методичну допомогу вчителям, майстрам виробничого навчання;

– забезпечує зв’язок і наступність між навчально-виховною роботою шкіл і КМНВК;

– відповідає за організацію навчально-виховного процесу, якість трудової підготовки, за виконання навчальних програм, за якість навчання, знань і умінь учнів;

– складає розклад занять і звіти про навчально-виховну роботу;

– аналізує педагогічну діяльність вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;

– планує методичну роботу та контролює її виконання;

– організовує і проводить семінари, лекції, педагогічні читання та інші заходи з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

– бере участь в організації проведення атестації педагогічних працівників;

– вивчає і узагальнює кращий досвід вчителів комбінату та організовує його поширення та впровадження;

– сприяє організації науково-дослідної роботи вчителів;

– формує вчителя як творчу особистість, здатну до створення якісно нового в педагогічній діяльності;

– комплектує навчальні групи і вносить пропозиції щодо  закріплення за ними вчителів і майстрів виробничого навчання.

5.13 Заступник директора з навчально-виробничої роботи:

 • організовує контроль за проведенням роботи з охорони праці;
 • забезпеченням практичної трудової підготовки учнів;
 • відповідає за виробництво і реалізацію продукції КМНВК.

5.14. Методист з профорієнтаційної роботи:

 • організовує роботу профорієнтаційної служби КМНВК;
 • надає методичну допомогу з профорієнтації вчителям, майстрам виробничого навчання;
 • проводить роботу по забезпеченню професійного самовизначення учнів, упередженню помилок у виборі професії;
 • координує роботу психологічних служб з профорієнтації, профорієнтаційну роботу комбінату, шкіл, базових підприємств.

5.15. Заступник директора з господарської частини:

– вживає заходів щодо підтримки в належному стані будівель комбінату, майна, яке знаходиться на балансі комбінату;

– дійснює контроль за дотриманням чистоти і порядку в навчальних класах, лабораторіях, побутових приміщеннях і коридорах;

– забезпечує відповідні санітарно-гігієнічні умови для проведення навчальних занять;

– здійснює контроль за наявністю інвентаря і підтримує його в робочому стані;

– надає допомогу вчителям і майстрам виробничого навчання у придбанні матеріалів, інструментів, устаткування для організації практичних занять і продуктивної праці;

– вживає заходів по забезпеченню технічних працівників комбінату спецодягом, захисними, миючими, дезінфекційними засобами;

– несе відповідальність за ремонт, підготовку до нового навчального року приміщень, за охорону приміщень та майна, благоустрій, дотримання чистоти прилеглої території;

– здійснює керівництво технічним персоналом і несе відповідальність перед директором комбінату за якість їх роботи, за створення їм сприятливих умов праці;

– забезпечує рух фінансових, виробничих, господарських документів через бухгалтерію;

– здійснює закупівлю, доставку, оприбуткування і реалізацію матеріальних цінностей, проводить інвентаризацію і організовує списання матеріалів, несе відповідальність за облік електроенергії, води, комунальних послуг, укладає угоди з обслуговуючими організаціями.

5.16. Вчителі КМНВК здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень їх трудової підготовки, охорону праці учнів та слухачів, проводять профорієнтаційну, позакласну роботу, беруть участь у підготовці обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

5.17. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної трудової підготовки учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями вимог охорони праці на робочих місцях. В навчальне навантаження майстра входять години на проведення практичних занять, виробничої практики учнів. В межах робочого часу майстер готує до занять матеріально-технічну базу навчально-виробничого процесу у закріпленій за ним майстерні (цеху, лабораторії тощо), бере участь у проведенні гурткової, профорієнтаційної, виховної роботи тощо.

6. МНВК І ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ

 1. 1. Загальноосвітні навчальні заклади, які направляють учнів на навчання в КМНВК, передають йому педагогічне навантаження інваріантної та варіативної складових навчального плану у обсязі, передбаченому відповідними типовими навчальними планами та необхідному для якісного оволодіння учнями обраного напрямку діяльності

6.2. КМНВК здійснює координацію профілеорієнтаційної, профорієнтаційної і методичної роботи з трудового навчання в загальноосвітніх школах, надає школам допомогу в організації допрофільної підготовки та профільного навчання, здійснює відбір учнів загальноосвітні навчальні заклади для навчання в КМНВК.

6.3. Загальноосвітні навчальні заклади беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють систематичний контроль за відвідуванням учнями занять в КМНВК, їх успішністю, поведінкою, а також  відповідають за підвіз учнів на навчання до комбінату.

Педагогічні колективи шкіл і КМНВК забезпечують наступність у профорієнтаційній роботі, навчально-виховному процесі. Загальноосвітні навчальні заклади і КМНВК узгоджують спільну роботу, розклад занять, навчальне навантаження.

7. МАЙНО КМНВК

7.1 Майно КМНВК становлять основні фонди (приміщення, обладнання, транспортні засоби тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі КМНВК.

7.2. Майно КМНВК належить йому на праві власності, повного господарського відання та оперативного управління згідно чинного законодавства, рішення про заснування, статуту комбінату та укладених ним угод.

7.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна МНВК може проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані комбінату внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4. КМНВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Джерелами формування майна є:

– майно, передане КМНВК Засновником та закріплене за ним на підставі рішення сесії  районної ради;

– майно, придбане за рахунок коштів районного бюджету;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– безоплатні або благодійні внески, спонсорська допомога, пожертвування організацій, фондів, інших юридичних та фізичних осіб, гуманітарна допомога;

– інші джерела.

 1. 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ

8.1. Порядок ведення бухгалтерського обліку в КМНВК визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами України.

8.2. Фінансово-господарська діяльність КМНВК здійснюється на основі його кошторису.

Фінансування КМНВК здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також  за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

8.3.  Джерелами формування кошторису КМНВК є:

– кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти, професійно-технічної чи позашкільної освіти для забезпечення реалізації мети та завдань закладу;

– плата за надання додаткових освітніх послуг;

– кошти, одержані за підготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

– прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень (дільниць);

– прибутки від реалізації с/г продукції;

– надходження від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, автомобільної та тракторної техніки, іншого майна;

– кошти благодійної допомоги;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, передані підприємствами, організацями, установами та окремими громадянами;

– кредити і позички банків;

– валютні надходження;

– інші прибутки.

Кошти, отримані КМНВК з додаткових джерел фінансування, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Кошти використовуються для проведення діяльності, передбаченої цим статутом.

Комбінат у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства.

8.4. КМНВК визначає структуру і штатний розпис з урахуванням установленого фонду заробітної плати.

8.5. Кошти КМНВК зберігаються на його рахунках в установах банків і знаходяться у повному розпорядженні КМНВК.

8.6. Звітність КМНВК визначається вимогами державної статистики.

8.7. Діловодство МНВК організовується відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

9.1. КМНВК має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами

9.2. КМНВК, за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних  коштів, має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КМНВК

10.1. Контроль за дотриманням КМНВК державних стандартів освіти здійснюється відповідними структурними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади в сфері освіти.

10.2. Основною формою контролю за діяльністю КМНВК є атестація, яка проводиться  один раз на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником КМНВК відповідно до чинного законодавства.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МНВК

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію КМНВК приймає засновник, при погодженні з Міністерством освіти і науки України.

11.2. Реорганізація або ліквідація КМНВК здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.3. Якщо КМНВК реорганізується чи ліквідується, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовжити навчання за обраним профілем, а працівникам, які звільняються або переводяться на інше місце роботи, гарантовано дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.