Про пониження ступеня та перейменування НВК «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 вересня 2017 року                                                                         №198

 

смт Компаніївка

 

Про пониження ступеня та перейменування

НВК «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної

ради Кіровоградської області

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; частин 1, 2, 5 статті 36 Закону України «Про освіту», абзацу 3 частини 3 статті 9, частин 1, 6 статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 05.04.1998р. №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 27.03.2003р. №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Понизити ступінь Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів до школи І-ІІ ступенів.
 2. Перейменувати навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області на навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області.
 3. Внести зміни та затвердити зі змінами Статут навчально-виховного комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області в новій редакції (додаток 1).
 4. Затвердити штатний розпис дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області (додаток 2).
 5. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

Голова районної ради                                                                 В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович  ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович  ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович  ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович  ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович  ЗА
7 Житня Любов Олександрівна  ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович  ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович  ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович  ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович  ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович  ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович  ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович  ЗА
15 Орловська Наталія Василівна  ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна  ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович  ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович  ЗА
19 Стадник Микола Васильович  ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович  ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна УТРИМАЛАСЬ
22 Ткаченко Олександр Васильович  ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович  ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна  ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович  ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович  ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 19 вересня 2017 року №198

 

СТАТУТ

навчально-виховного комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області (викладений в новій редакції)

 

Цей Статут викладений в новій редакції в замін на Статут Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської району, Кіровоградської області, який затверджений наказом начальника відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації від 01 липня 2015 року №175, та зареєстрований державним реєстратором за №14301050011000106 від 27 липня 2015 року.

І. Загальні положення

1.1. Навчально-виховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради ради  Кіровоградської області (далі – навчально-виховний комплекс) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад від 27 серпня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 від 22.01.2014) та Статутом закладу.

 • Заклад заснований на комунальній формі власності.
 • Юридична адреса навчально-виховного комплексу: 28421, Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Виноградівка, вул. Молодіжна, 1,
 • Засновником (власником) навчального закладу є Компаніївська районна рада.
 • Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 • Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має власну печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 • Навчально-виховний комплекс складається з дошкільного та шкільного підрозділів. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2 до 6(7) років, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів віком від 6 (7) до 15(16) років, згідно вимогам Державних стандартів.
 • Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:
 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення реалізації права громадян на освіту;
 • створення умов для здобуття відповідно до державних стандартів дошкільної та повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;
 • забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, гармонійного та різнобічного розвитку їх творчих здібностей та інтересів;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
 • виховання та навчання на принципах гуманізму педагогіки, співробітництва, впровадження в роботу особистісно-орієнтованого навчання;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного до професійного самовизначення.
  • Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює їх у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
  • У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання. У шкільному підрозділі вивчається 2 і більше іноземних мов.
  • Навчально-виховний комплекс має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • розробляти та впроваджувати власні авторські програми виховання та навчання, наукові розробки, з урахуванням  державних стандартів;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • спільно з вищими навчальними закладами проводити науково-дослідницьку, експериментальну роботу;
 • вступати у відносини з юридичними особами на договірних засадах для ведення спільної діяльності;
 • самостійно здійснювати господарчу діяльність, виходячи з реального попиту, в межах повноважень, передбачених статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних, фізичних осіб;
 • надавати додаткові платні послуги населенню;
 • залишати в своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарчої діяльності;
 • брати участь у міжнародній діяльності по лінії освіти.

1.12. Медичне обслуговування вихованців та учнів здійснюється медичними працівниками Компаніївської районної лікарні та Виноградівським ФАПом.

1.13. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектація навчально-виховного комплексу

2.1. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ функціонує, як дошкільний навчальний заклад в складі комплексу, який забезпечує виховання, навчання, оздоровлення, нагляд та догляд за дітьми дошкільного віку.

Підрозділ шкільної освіти функціонує як загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів в складі комплексу і забезпечує навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку.

2.2. Група дошкільного підрозділу комплектується за віковою ознакою.

2.3. У дошкільному підрозділі за потребою функціонує група загального розвитку.

2.4. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем з денним перебуванням дітей.

2.5. До навчально-виховного комплексу  зараховуються діти віком від 2 до 6 (7) років до дошкільного підрозділу та від 6 (7) до 15(16) років до шкільного підрозділу за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

2.6. Групи та класи комплектуються  відповідно до  нормативів  наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил  утримання  дітей  у навчально-виховному комплексі.

Кількість дітей у групі:

– від 2 до 6(7) років – до 20 осіб різного віку.

Планове наповнення дітей в класах до 30 чоловік.

2.7. Для зарахування  дитини у дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу необхідно пред’явити:

– медичну довідку про стан здоров’я дитини;

– наявність щеплень;

– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження;

– заяви батьків або осіб, які їх заміняють.

2.8. Зарахування дітей до шкільного підрозділу здійснюється до початку  нового навчального року за наказом  директора, на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про  народження, медичної картки, довідки про наявність щеплень.

2.9. Прийом учнів до всіх класів навчально-виховного комплексу здійснюється на без конкурсній основі. Вони зараховуються до навчально-виховного комплексу незалежно від місця проживання.

2.10. За дитиною зберігається місце у навчально-виховному комплексі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.11. Про термін і причину невідвідування  навчально-виховного комплексу дитиною батьки або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомити адміністрацію.

2.12. У разі потреби, учень шкільного підрозділу може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.13. Відрахування дітей з навчально-виховного комплексу може здійснюватися:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

в дошкільному підрозділі:

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає  можливість її подальшого перебування в навчально-виховному комплексі;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом  2-х місяців;

2.14. Адміністрація навчально-виховного комплексу зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з дошкільного підрозділу не  менш як за 10 календарних днів.

ІІІ. Режим роботи навчально-виховного комплексу

3.1. Навчально-виховний комплекс працює за п’ятиденним робочим тижнем.

3.2. В дошкільному підрозділі працює група з 9- ти –годинним перебуванням. Шкільний підрозділ працює в режимі школи повного робочого дня. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.3. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання в режимі школи повного робочого дня, штати, норми фінансування встановлюються у розмірах, передбачених для школи повного дня.

3.4. Щоденний графік роботи навчально-виховного комплексу з 8.00 до 17.00.

 1. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи  його розвитку.

План роботи затверджується  радою навчально-виховного комплексу.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес навчально-виховного комплексу є робочий навчальний план, що складається на основі  навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу погоджується радою навчального закладу і затверджується органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються пояснювальні записки, розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи навчально-виховного комплексу, погоджений з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчально-виховного комплексу самостійно в інваріантному компоненті освіти та варіативному компоненті, добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освіти, в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік у дошкільних групах починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31серпня – оздоровчий період. Навчальний рік у шкільному підрозділі починається 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня. Тривалість навчального року в шкільному підрозділі не менше 175 робочих днів.

Навчальний рік поділяється на семестри :

– з 1 вересня по 26 грудня – перший семестр;

– з 11 січня по 31 травня – другий семестр.

4.5. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.6. Щорічно навчально-виховний комплекс за погодженням з відповідним органом управління освіти, з урахуванням місцевих умов, специфіки, профілю та вимог законодавства затверджує графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

4.7. Тривалість уроків у класах становить :

– у 1-х класах – 35 хв;

– у 2 – 4 класах – 40 хв.

Зміна тривалості уроків допускається за погодження з відповідними органами управління освітою та санітарно-епідеміологічною службою міста.

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить:

– для дітей у віці 2-4 роки– 20-25 хв.;

– для дітей у віці 5-6(7) років – 25 -30хв.

4.8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у навчально-виховному комплексі  визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з санітарно-епідеміологічною службою і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім обов’язкових навчальних занять у навчально-виховному комплексі надаються додаткові освітні послуги понад  обсяги, встановлені навчальним планом в другу половину дня: студійні, гурткові заняття, заняття секцій, клубів, об’єднань, які спрямовані на задоволення освітньо-пізнавальних інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і талантів.

4.9. Зміст, обсяг і характер  домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних умов, з урахуванням  вікових особливостей учнів.

4.10. У навчально-виховному комплексі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів  у навчанні. У 1 та 2 класах дається вербальна характеристика знань учнів у навчанні. У 3-9 класах  оцінками за 12-бальною шкалою. У табелі успішності відображаються досягнення учнів  у навчанні за семестри, навчальний рік та навчально-підсумкову атестацію.

4.11. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.12. Порядок проведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, згідно чинного законодавства.

4.13. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім  беруться до уваги  досягнення у навчанні не нижче середнього рівня  з української мови, читання, математики.

4.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 30 січня 2015 року №67

4.15. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності ;

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

4.16. За успіхи у навчанні для учнів встановлюється форма морального заохочення в межах, передбачених чинним законодавством.

 1. Організація харчування дітей у навчально-виховному комплексі.

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається через організації, які затверджені тендерним комітетом.

5.2. У навчально-виховному комплексі  встановлено 3-х– разове харчування дітей дошкільного відділення. Для дітей шкільного відділення встановлено 2-х – разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими  якостями їжі,  санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника навчально-виховного комплексу.

5.4. Батьки, або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день у дошкільному підрозділі, а у шкільному – 100% від вартості харчування на день (обід).

5.5. Від оплати за харчування дитини звільнюються батьки, або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства.

 1. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є: учні і вихованці, директор, заступники директора, педагогічні працівники, медичний працівник, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Права і обов’язки учнів і вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

6.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

6.4. Учні мають право:

–  на отримання базової загальної  середньої освіти;

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: турнірах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

6.5. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

– підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до майна навчально-виховного комплексу, державного, громадського та особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

6.6. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.7. Педагогічні працівники  приймаються на роботу до навчально-виховного комплексу відповідним органом управління освіти.

6.8. Працівники навчально-виховного комплексу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.

6.9. Працівники навчально-виховного комплексу  у відповідності до Ст. 26 Закону України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, проходять безкоштовні медичні огляди.

6.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства директором  навчально-виховного комплексу і затверджується начальником відділу освіти.

6.11. Обсяг  педагогічного навантаження може бути менше посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

6.12. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.13. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими документами.

6.14. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі і гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.15. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

– настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців) ;

– захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів  управління освіти;

– брати участь у роботі педагогічної ради.

6.16. У  навально-виховному комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не рідше одного разу на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства.

6.18. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором навчально-виховного комплексу  згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами трудового розпорядку навчально-виховного комплексу.

6.19. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

– звертатись до органів управління освіти, директора навчально-виховного комплексу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  навчально-виховного комплексу;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах в порядку, передбаченому законодавством України.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми  дошкільної та  базова середньої освіти й зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової загальної освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

– своєчасно вносити плату за харчування дітей (у дошкільному підрозділі).

6.21. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;

– керувати учнівськими гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу;

6.22. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази та розпорядження директора навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VII. Управління  навчально-виховним комплексом

7.1. Управління навчально-виховним комплексом  здійснюється його засновником.

7.2. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

Керівник закладу призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу управління освіти органу виконавчої влади району за погодженням із засновником згідно чинного законодавства.

7.3. Директор навчально-виховного комплексу:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних  норм, протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів;

– забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, педагогічних та інших працівників на посади та звільнює їх;

– контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів (вихованців);

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами комплексу, відкриває при необхідності рахунок в установах банку, згідно з чинним законодавством, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної  бази закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

– за погодженням із трудовим колективом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

– має виключне право підписувати всі цивільно-правові угоди і договори.

7.4. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються  не менше 1 разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

працівників навчально-виховного комплексу – зборами трудового колективу,батьків, представників громадськості – класними та груповими батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає пропорційну кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить – 1 рік.

Загальні збори  правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають: голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

     Загальні збори:

 • обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора й голови ради навчально-виховного комплексу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально-виховного комплексу;
 • приймають рішення про стимулювання керівників та інших педагогічних працівників;
 • розглядають інші управлінсько-прогностичні, фінансово-господарські питання життя й діяльності навчально-виховного комплексу;
 • затверджують кошторис додаткових освітніх послуг.

7.5. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада  навчально-виховного комплексу.

7.5.1. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  навчально-виховним комплексом;

– розширення колегіальних форм управління  навчально-виховним комплексом;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

7.5.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними  організаціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і експериментально-дослідницької роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання учнів (вихованців);

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.5.3. До ради обираються пропорційно від кількості представників, від педагогічного колектив, батьків, громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються  загальними зборами  навчально-виховного комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину. Термін їх повноважень становить один рік.

7.5.4. Рада  навчально-виховного комплексу діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства, гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів при явці на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівності голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічному колективу,  батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає дані питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

7.5.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів, питання, пов’язані з додатковим фінансуванням.

7.5.6. Рада навчально-виховного комплексу:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

– затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

– сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– разом з педагогічною радою  визначає доцільність вивчення навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– погоджує робочий навчальний план  на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарчої діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій, вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля,  а також залучає громадськість, батьків, осіб, які їх замінюють до участі  у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної та  початкової загальної освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням  і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи  навчально-виховного комплексу;

– вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.6. Учнівські збори навчально-виховного комплексу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою навчально-виховного комплексу є клас (група – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчально-виховного комплексу на основі їх вікових особливостей, пізнавальних інтересів і соціальних запитів.

Учнівські збори навчально-виховного комплексу (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування навчально-виховного комплексу (класу) ;
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності й дозвілля учнів навчально-виховного комплексу (класу).

7.7. Батьківські збори навчально-виховного комплексу (класу, групи)  – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчально-виховного комплексу (класу, групи):

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;
 • залучають батьків до участі в навчально-виховному процесі навчально-виховного комплексу;
 • вносять на розгляд Ради навчально-виховного комплексу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та  навчально-виховному комплексі;

7.8. У навчально-виховному комплексі може бути створена піклувальна рада.

7.8.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності  дошкільної та до загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.8. 2. Основними завданнями піклувальної ради є:

– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної  дошкільної та базова середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів (вихованців)  у  навчально-виховному комплексі;

– зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів і  педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду всеобучу;

– запобігання дитячої бездоглядності;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом

7.8.3. Піклувальна рада формується у складі не менше 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес  без згоди директора  навчально-виховного комплексу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  навчально-виховного комплексу на його місце обирається інша особа.

7.8.4. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.8.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обирається  заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.8. 6. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчально-виховного комплексу, загальних зборів  пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційної та лікувально-оздоровчої бази  навчально-виховного комплексу;

– залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють.

7.9. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

7.10. Членами педагогічної ради є педагогічні працівники, голова батьківської ради.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режим роботи навчально-виховного комплексу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників  навчально-виховного комплексу.

7.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.12. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські і вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу

8.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає основні фонди (приміщення, обладнання тощо), інші матеріальні цінності, вартість яких  відображається у самостійному балансі  навчально-виховного комплексу.

8.2. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу належить  йому на праві  оперативного управління, відповідно до чинного законодавства.

8.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного  законодавства користується  землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність  за дотримання вимог та  норм їх охорони.

8.4. Вилучення основних  фондів, оборотних  коштів та  іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках,  передбачених чинним законодавством. Збитки, задані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення  його  майнових прав  іншими юридичними та фізичними  особами, відшкодовуються відповідно до чинного  законодавства.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

9.2. Джерелами формування кошторису є:

– кошти засновника(ів);

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

– кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на власні рахунки закладу в банківські установи та використовуються згідно з чинним законодавством;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виховних майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

9.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунках управління освіти в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється централізованою бухгалтерією органу управління освітою відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством .

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

Доходи та їх частини забороняється розподіляти серед засновників, членів організацій, працівників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.4. При навчально-виховному комплексі можуть створюватися благодійні та громадські організації. Контроль за їх роботою здійснює засновник.

9.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи відповідно до чинного законодавства.

9.6. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника бухгалтерський облік ведеться самостійно.

9.7. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу  встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства має право укладати договори й угоди про співробітництво. Встановлювати прямі зв’язки з комплексами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

10.2. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

ХІ. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

11.1. Навчально-виховний комплекс підпорядкований і підзвітний засновникові.

11.2. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної і початкової загальної освіти.

11.3. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснює Міністерство освіти і науки України, органи управління місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, засновники закладу.

11.4. Основною формою державного контролю  за діяльністю навчально-виховного комплексу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.5. У період між атестацією проводять перевірки навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

ХІІ. Припинення діяльності навчально-виховного комплексу

12.1. Рішення про припинення діяльності навчально-виховного комплексу приймає засновник.

12.2.  Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  навчально-виховним комплексом.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного комплексу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.6. Навчально-виховний комплекс втрачає право юридичної особи з моменту виключення його з державного реєстру.