Про затвердження районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2017-2021 роки

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 вересня 2017 року                                                                       №195

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної

програми підтримки органів

виконавчої влади на 2017-2021 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну програму підтримки органів виконавчої влади на 2017 – 2021 роки (додається).
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

 

Голова районної ради                                                                 В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович  ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович  ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович  ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович  ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович  ЗА
7 Житня Любов Олександрівна  ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович  ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович  ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович  ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович  ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович  ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович  ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович  ЗА
15 Орловська Наталія Василівна  ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна  ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович  ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович  ЗА
19 Стадник Микола Васильович  ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович  ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна  ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович  ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович  ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна  ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович  ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович  ЗА
УСЬОГО: 26

до Програми

(Розділ VI)

 

НАПРЯМКИ І ЗАХОДИ

районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2017 – 2021 роки  

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строк виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. Очікуваний результат від виконання заходу
усього 2017 2018 2019 2020 2021
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази  місцевих органів виконавчої влади району 1. Стабілізація фінансово-економічного стану  установ, у тому числі: погашення  боргових зобов’язань щодо  енергоносіїв, інших послуг та розрахунків, збереження матеріальних цінностей та майна Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації 2017-2021 роки В межах асигнувань, затверджених рішенням районної ради про  бюджет на відповідний рік Підвищення ефективності та результативності діяльності місцевих органів виконавчої влади
2. Створення  сучасної, ефективної матеріально-технічної бази для здійснення основних функцій місцевими органами виконавчої влади, а також їх програмне та інформаційне забезпечення Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації 2017-2021 роки В межах асигнувань, затверджених рішенням районної ради про  бюджет на відповідний рік Підвищення ефективності та результативності діяльності органів влади

 

 

ПАСПОРТ

програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень

у Компаніївському районі  на 2017-2021 роки

 

1. Програма затверджена рішенням Компаніївської районної ради  від

19 вересня 2017 року №195

 

2. Ініціатор розроблення програми Компаніївська районна державна адміністрація

 

3. Розробник програми Апарат Компаніївської районної державної адміністрації

 

4. Відповідальні виконавці програми Апарат та структурні підрозділи Компаніївської районної державної адміністрації

 

5. Учасники програми Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

6. Термін реалізації програми 2017-2021 роки

 

7. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Компаніївської

районної ради

 від 19 вересня 2017 року №195

 

Районна програма

підтримки органів виконавчої влади на 2017 – 2021 роки

 

І. Визначення проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

 

Починаючи з 2015 року, Кабінетом Міністрів України започатковано впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних відносин (зокрема запровадження програмно-цільового та ґендерно-орієнтованого бюджетування місцевих бюджетів), підвищення самостійності місцевих бюджетів, надання адміністративних послуг тощо. Передано додаткові  повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, ветеринарної медицини тощо. Також запроваджуються умови стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). Відповідальність за створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема на районну державну адміністрацію.

З метою вирішення цих питань та, враховуючи недостатність коштів державного бюджету на поточне утримання апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, необхідно впровадження комплексних заходів, у зв’язку з чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2017 – 2021 роки (далі – Програма).

ІІ. Мета програми

Метою Програми є створення умов для  забезпечення безперебійного та ефективного виконання райдержадміністрацією делегованих та владних повноважень в умовах складної кадрової ситуації та недостатності фінансового забезпечення.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, спрямованої на якісне здійснення ними повноважень, делегованих їй районною радою на підставі статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стосовно забезпечення виконання рішень районної ради, програми економічного і соціального розвитку району, цільових програм з інших питань, а також розвитку усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму та реалізації ними владних повноважень, встановлених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”.

Програма спрямована на створення умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання апаратом районної державної адміністрації та її структурними підрозділами делегованих районною радою районній державній адміністрації повноважень та владних повноважень, вирішення проблем соціально-економічного характеру.

Проблеми неодноразового підвищення цін на комунальні послуги, пальне, технічне обслуговування створюють суттєві перешкоди для забезпечення безперебійного та ефективного виконання органами влади покладених на них функцій. Має місце недостатність видатків державного бюджету на поточне утримання апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Для досягнення поставлених Програмою цілей необхідно забезпечити належне виконання райдержадміністрацією делегованих та владних повноважень, запровадити ефективні форми роботи щодо їх реалізації.

Досягнення поставлених цілей можливе за умови належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, що не забезпечене через недостатність коштів державного бюджету.

З метою оптимізації структури у 2015 році райдержадміністрацією проведено скорочення граничної чисельності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на 10 відсотків.  У 2016 році із набранням чинності Закону України “Про державну службу” апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації приведено свою структуру у відповідність з вимогами зазначеного Закону, а саме забезпечено представництво всіх груп оплати праці.

ІV. Очікувані кінцеві результати виконання програми

Програма передбачає фінансове забезпечення видатків на поточне утримання, поліпшення матеріально-технічної бази апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, що буде сприяти їх ефективному функціонуванню, підвищенню оперативності та ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень.

  1. Строки та етапи виконання програми

Програма реалізується протягом 2017-2021 років в один етап.

Початок виконання Програми – 2017 рік, закінчення – грудень 2021 року.

VІ. Перелік завдань і заходів програми

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:

1) фінансове забезпечення видатків на поточне утримання, апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

2) зміцнення матеріально-технічної бази апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Напрями і заходи Програми наведено у додатку.

VІІ. Фінансове забезпечення програми

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

VІІІ. Координація та контроль за виконанням програми

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснюють апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

______________________

Розрахунок

напряму використання бюджетних коштів за програмою забезпечення виконання Компаніївською районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2017 рік

 

КЕКВ Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна, грн Фактичне спрямування, грн Напрями використання
2210 всього   15000,00
Папір А4, канцелярське приладдя грн. 2000 Відділи та апарат райдержадміністрації
Бензин А-95 літри 200 25 5000 Апарат та відділи райдержадміністрації
Запасні частини для автомобіля грн. 8000 Апарат та відділи райдержадміністрації
2240 всього 15200,00
2240 Заправка та відновлення (заміна) картриджів Заправка та відновлення 3000 Апарат та відділи райдержадміністрації
Страховка для службового автомобіля 700 Апарат та відділи райдержадміністрації
Ремонт та технічне обслуговування орг..техніки Ремонт поточний, грн 4500 Апарат та відділи райдержадміністрації
оплата оновлень програмного забезпечення m.e. doc, придбання електронних ключів «Secure Token» грн 7000 Апарат та відділи райдержадміністрації
    30200,00
  Оплата праці

 

  Апарат та відділи райдержадміністрації, структурні підрозділи
2111 Фінансове управління 3500,00 (для уникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року з виплати заробітної плати)
2120 Нарахування на заробітну плату

В т.ч. фінансове управління

Апарат РДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21300,00

1000,00

20300,00

нарахування для оплати лікарняних та відпустки по вагітності та пологах

 

 

ВСЬОГО       24800,00  
Разом по програмі       55000,00