Про затвердження районної програми з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 вересня 2017 року                                                                         №193

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми

з відзначення 100-річчя від дня

народження В.О.Сухомлинського

 

Відповідно до статей 25, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 02 грудня 1995 року № 1116/95 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», рішення обласної ради від 19 травня 2017 року №289 «Про обласну програму з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну програму з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського (додається).
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович  ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович  ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович  ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович  ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович  ЗА
7 Житня Любов Олександрівна  ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович  ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович  ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович  ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович  ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович  ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович  ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович  ЗА
15 Орловська Наталія Василівна  ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна  ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович  ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович  ЗА
19 Стадник Микола Васильович  ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович  ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна  ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович  ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович  ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна  ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович  ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович  ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 19 вересня 2017 року №193

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

 

І. Загальні положення

Районна програма з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського (далі – Програма) розроблена відповідно до рішення обласної ради від 19 травня 2017 року № 289 «Про обласну програму з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського».

Василь Олександрович Сухоминський народився 28 вересня 1918 року, починаючи з 1948 й до кінця життя (1970 р.) працював директором середньої школи в с. Павлиш Онуфріївського району на Кіровоградщині, заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної Праці. Протягом 22 років проводив тривалий педагогічний експеримент, у результаті якого створив оригінальну систему виховання дітей. Він є автором 48 монографій, понад 600 наукових статей, 1500 оповідань і казок для дітей.

Твори В.О.Сухомлинського видані 53-а мовами світу, загальним тиражем майже 15 млн. примірників. Книга “Серце віддаю дітям” перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання. Його твори видавали у Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Таджикистані, Татарстані, Узбекистані, Чувашії, а також у Англії, Болгарії, Іспанії, Китаю, Монголії, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехословаччині, Югославії, Японії.

В.О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість.

На честь Василя Сухомлинського 2003 року в Україні випустили ювілейну монету. Ім’ям Сухомлинського названо відомчу відзнаку Міністерства освіти і науки України, десятки навчальних закладів названо на його честь.

Ідеї В.О.Сухомлинського активно впроваджують в життя педагогічні колективи навчальних закладів району, області, України, світу.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відзначення 28 вересня 2018 року 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського є одним з чинників формування національної ідентичності та суспільної консолідації. Пам’ятні події дозволяють зробити значимими для суспільства ключові події загальнонаціональної історії та культури. Спільне відзначення свята є потужним фактором консолідації суспільства, надає громадянам відчуття причетності до загальнонаціональної спільноти.

Відзначення цієї значущої події потребує проведення змістовних широкомасштабних інформаційних заходів, відкритих суспільних дискусій, які сприятимуть усвідомленню значущості для держави та суспільства педагогічної

спадщини гуманіста, письменника, учителя, Великого Українця, відомого далеко за межами держави.

З огляду на те, що відзначення пам’ятних дат має вплив на формування історичної пам’яті та національної ідентичності громадян України, необхідно прийняти Програму, якою передбачено комплекс заходів, виконання яких значною мірою сприятиме ознайомленню більш широкого кола дітей, молоді, громадськості з життям та діяльністю В.О.Сухомлинського.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є вшанування пам’яті, сподвижницької педагогічної праці та громадянської активності В.О. Сухомлинського, подальшого впровадження його педагогічної спадщини.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

  1. Основними завданнями реалізації Програми є:

1) організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у Компаніївському районі 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського;

2) розвиток співпраці з інститутами громадянського суспільства;

3) залучення громадськості до реалізації державної політики в районі.

  1. Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення основних заходів:

1) проведення урочистих заходів (конференцій, засідань за круглим столом, семінарів, конкурсів тощо) з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського;

2) співпраця з громадськими організаціями у сфері відзначення пам’ятних

дат та подій;

3) організація поїздок офіційних делегацій, пов’язаних із відзначенням 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського;

4) виготовлення поліграфічної продукції, замовлення транспортних

послуг, квіткової продукції та інших послуг для забезпечення проведення заходів.

  1. Реалізація заходів Програми відбуватиметься за сприяння структурних підрозділів райдержадміністрації, постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів,  освіти, науки, культури, туризму, спорту,  у справах сім’ї, молодіжної політики Компаніївської районної ради, районної державної адміністрації, громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства. Паспорт Програми додається.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми з визначенням джерел фінансування, наведено в додатку 4.

Програма реалізовуватиметься протягом 2017-2018 років:

І етап – 2017 рік;

ІІ етап – 2018 рік.

Виконання визначених Програмою завдань здійснюватиметься шляхом

реалізації заходів програми із відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського.

У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно із встановленим порядком.

  1. Результативні показники Програми
  2. Виконання Програми дасть змогу проведення у навчальних закладах заходів, присвячених 100-річчю від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського та творча трансформація його педагогічної спадщини;
  3. Показники продукту обласної Програми наведено у додатку 2.

VІ. Координація та контроль за виконанням програми

Координація виконання Програми покладається на Компаніївську районну державну адміністрацію.

Інформація про стан виконання Програми надається до Компаніївської районної ради щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та  інвалідів,  освіти, науки, культури, туризму, спорту,  у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

VII. Напрями реалізації та заходи районної програми з відзначення

100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

з/п

Назва напряму реалізації Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці заходу, показники Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: Очікуваний результат
І етап:

2017 рік

ІІ етап:

2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Популяризація творчої спадщини В.О.Сухомлинського 1) проведення науково-практичних конференцій, семінарів тощо з питань впровадження науково-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Створення умов для реалізації творчого потенціалу педагогів-новаторів, обміну досвідом та педагогічними здобутками
Інші джерела 1,0 1,0
2) проведення масових заходів з дітьми та молоддю, присвячених В.О.Сухомлинському 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Реалізація потенціалу дітей та молоді у літературній, творчості, образотворчому мистецтві, інтелектуальних змаганнях
Інші джерела 1,0 1,0
3) вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогівноваторів, послідовників В.О.Сухомлинського 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Можливість ознайомитися якомога більшій кількості педагогів з цінним  досвідом роботи педагогів-новаторів, послідовників вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
Інші джерела 0,0 0,0
4) проведення конкурсу дослідницьких робіт учителів з вивчення та впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Мотивація вчителів до вивчення та впровадження у навчально-виховний процес педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
Інші джерела 1,0 1,0
5) проведення конкурсів педагогічної майстерності вчителів, вихователів навчальних закладів, приурочених 100-річчю В.О.Сухомлинського 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Мотивація вчителів до вивчення та впровадження у навчально-виховний процес педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, створення умов для їх творчої самореалізації
Інші джерела 1,0 1,0
6) запровадження та виплата районної премї вчителям, які успішно впроваджують педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 10,0 Заохочення педагогів-новаторів, які успішно впроваджують ідеї В.О.Сухомлинського
Інші джерела 1,0 1,0
7) створення ювілейної рубрики на сайтах навчальних закладів, присвячених

В.О.Сухомлинському

2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,0 0,0 Можливість ознайомитися якомога більшій кількості користувачів із матеріалами, присвяченими заходам, з нагоди відзначення 100-річчя В.О.Сухомлинського
Інші джерела 0,0 0,0
2. Увічнення пам’яті

В.О.Сухомлинського

1) поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів творами В.О.Сухомлинського та створення віртуальних бібліотек для інтернет-користувачів 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 5,0 Збільшення можливості користування бібліотечним фондом учителями та  учнями навчальних закладів
Інші джерела 1,0 1,0
2) організоване відвідування педагогами, учнями, студентами музеїв та музейних кімнат В.О.Сухомлинського при навчальних закладах області та у с. Павлиш Онуфріївського району 2017-2018 роки Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 5,0 Ознайомлення педагогів, дітей та молоді з матеріалами про життя і творчість В.О.Сухомлинського, зібраними у меморіальних музеях області
Інші джерела 15,0 15,0

________________________

 

Додаток 1

до Програми

(розділ ІV)

 

 

ПАСПОРТ

районної програми з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа  органу виконавчої влади про розроблення Програми
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
6. Установи, заклади-співвиконавці Програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
7. Терміни реалізації Програми 2017 – 2018  роки
8. Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми, всього,

у тому числі:

61,0 тис.грн.
коштів районного бюджету 35,0 тис.грн.

 

 

_____________________________

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Показники продукту

районної програми з відзначення у Компаніївському районі

100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

з/п

Назва показника Од.

виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Роки виконання програми Усього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
І. Показники продукту програми
1. Проведення тематичних масових заходів (конференції, круглі столи, змагання, конкурси тощо) од. 23 31 43 97
2. Кількість осіб, залучених до участі у тематичних масових заходах осіб 173 181 197 551
3. Кількість учасників конкурсів педагогічної майстерності осіб 11 25 57 93
4. Кількість дітей, які візьмуть участь у конкурсах осіб 119 329 573 1021
ІІ. Показники ефективності програми
1. Збільшення кількості відвідувачів музею В.О.Сухомлинського у с.Павлиш Онуфріївського району осіб у рік 59 235 623 917
ІІІ. Показники якості програми
1. Частка педагогів-новаторів, послідовників В.О.Сухомлинського до загальної кількості педагогічних працівників % 20 25 30 30

_______________