Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 вересня 2017 року                                                                         №191

смт Компаніївка

 

Про звіт про виконання районного

бюджету за І півріччя 2017 року

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року по доходах у сумі 80010,8 тис.грн, у тому числі загальному фонду – 79060,7 тис.грн, спеціальному фонду – 950,1 тис.грн; по видатках у сумі 76638,4 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 75860,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 778,4 тис. грн.

 

 

Голова районної ради                                                                    В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович  ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович  ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович  ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович  ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович  ЗА
7 Житня Любов Олександрівна  ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович  ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович  ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович  ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович  ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович  ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович  ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович  ЗА
15 Орловська Наталія Василівна  ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна  ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович  ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович  ЗА
19 Стадник Микола Васильович  ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович  ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна  ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович  ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович  ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна  ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович  ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович  ЗА
УСЬОГО: 26

Пояснювальна записка до звіту «Про виконання районного бюджету

за І півріччя 2017 року»

 

За І півріччя 2017 року прибуткова частина районного бюджету склала 80010,8 тис.грн., що на 2473,3 тис.грн., або 3,2 % більше від затверджених планових показників, в тому числі по загальному фонду  надійшло доходів 79060,7 тис.грн., що на 3,2% або 2452,9 тис.грн. більше від затверджених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 950,1 тис.грн., що на 20,4 тис.грн., або 2,2% більше до затверджених призначень.

Загальний фонд

Із 79060,7 тис. грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 11513,5 тис. грн., що на  3660,8 тис.грн., або на 46,6 % більше від затверджених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету по податку та збору  на доходи фізичних осіб  на 145,0 % при затвердженому плані 7817,7 тис.грн. надійшло 11339,4 тис.грн. (перевиконано на 3521,7 тис.грн.), що складає 98,5  % відсотків питомої ваги  до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 18435,8 тис. грн., або 100 % відсотків;

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 1800,7  тис. грн , або 99,7 %;

– субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –  13090,6 тис.грн., або на  96,7 %;

  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом  „гроші ходять за дитиною” 1901,4тис.грн., або 88,2%;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла  в сумі 5938,0 тис.грн. виконано на 100%.
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  надійшла в сумі 17596,9 тис.грн., або 100 % виконання.
  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 65,7тис.грн.;
  • базову дотацію в сумі 912,9 тис.грн. або 100 % відсотків;
  • додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров” я в сумі 4518,6 тис.грн. або 100 % відсотків.

Інші субвенції  з сільських та селищної рад надійшли в сумі 3286,6 тис.грн, або 86,7 % до уточнених показників звітного періоду.

Спеціальний фонд

Надходження  спеціального фонду за І півріччя 2017 року – 950,1 тис. грн., що становить 102,2% до затверджених показників, з них  власні надходження бюджетних установ склали 566,9 тис.грн., що на 3,7 %, або на 20,4тис.грн. більше від затверджених  показників. В тому числі :

– 383,2 тис. грн. або 102,5% надійшло плати за послуги, що подаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

– 10,1 тис. грн. (або 142,3%) надійшло плати за оренду майна бюджетних установ;

– 173,4  тис. грн. надійшло незапланованих благодійних внесків,грантів та дарунків.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року  проведені  у  сумі 75860,0 тис. грн., або  на  91,0 відсотків до уточненого плану.

На протязі І півріччя 2017 року   кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис.грн.)

план з урахуванням змін на І півріччя 2017 року Фактично виконано за І півріччя 2017 року % виконання
Державне управління 560,7 553,7 98,8
Освіта 30550,5 26231,5 85,9
Охорона здоров’я 8537,2 7225,4 84,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 35956,2 35077,5 97,6
Культура  і мистецтво 2261,8 2036,1 90,0
Фізична культура і спорт 228,1 192,6 84,4

 

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 75860,0 тис. грн. витримані таким чином:

 

Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін  на І півріччя 2017 року (%) Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за І півріччя 2017 року (%)
Державне управління 0,7 0,7
Освіта 36,7 34,6
Охорона здоров”я 10,2 9,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 43,1 46,3
Культура і мистецтво 2,7 2,7
Засоби масової інформації 0,1 0,1
Фізична культура й спорт 0,3 0,3
Інші видатки 1,7 1,1
Інші субвенції, що передаються з районного до сільських та селищного бюджетів 4,5 4,7
  100 100

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.

 

план з урахуванням змін на І півріччя 2017 року Фактично виконано за  І півріччя 2017року % виконання
Державне управління 560,7 553,7 98,8
освіта 10525,1 7746,5 73,6
Охорона здоров”я 2490,1 1255,3 50,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2184,4 1750,4 80,1
Культура і мистецтво 2261,8 2036,1 90,0
Засоби масової інформації 106,0 105,6 99,6
Фізична культура і спорт 228,1 192,6 84,4
Інші послуги, пов”язані з економічною діяльністю 814,5 466,6 57,3
Резервний фонд 51,4
Інші субвенції (сільським та селищній радам) 3720,6 3570,6 96,0
Інші видатки 563,9 400,4 71,0
кредитування
всього 23506,6 18077,8 76,9

 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету 59844,3 57782,2 96,5
У тому числі:
– допомога сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам  з дитинства та дітям – інвалідам 13530,9 13090,6 96,7
– пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ. 1800,7 1800,7 100
– пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги 18440,2 18435,8 99,9
– компенсація за пільговий проїзд, послуги зв»язку по пільгових категоріях та інші пільги 0 0 0
– по прийомним сім”ям 2155,3 1901,4 88,2
Освіта-( загальноосвітні школи ) 17870,1 16583,6 92,3
Охорона здоров”я 6047,1 5970,1 98,7

 

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету  за І півріччя 2017 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

 

Затверджено з урахуванням змін на І півріччя 2017 року Виконано за  І півріччя 2017 року
Сума тис.грн. % у загальних видатках Сума тис.грн. % у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями 28138,0 65,2 26296,0 71,7
медикаменти 0,0 0 0 0
Харчування 798,3 1,8 642,6 1,7
Енергоносії та комунальні послуги 2662,4 6,2 1105,1 3,0
Разом  по захищених статтях витрат(без охорони здоровя) 31598,7 73,2 28043,7 76,4
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету 11577,0 26,8 8640,4 23,6
Разом без субвенції з державного бюджету, але включаючи медичну та освітню субвенцію з державного бюджету), субвенцій державному бюджету на на виконання програм соціально-економічного розвитку та інших субвенцій, стабілізаційної дотації , що передаються  до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду 43175,7 100,0 36684,1 100,0
інші субвенції  та стабілізаційна дотація, що передаються сільським та селищній радам 3720,6   3570,6  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 476,1   376,8  
Резервний фонд 51,4    
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету (без осітньої та медичної субвенції) 35927,1   35228,5  
Всього 83350,9   75860,0  

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить 76,4 % до загальної суми витрат без субвенції з державного бюджету (але враховуючи освітню  та медичну субвенції  з державного бюджету), інших субвенцій  та стабілізаційної дотації, що передаються  до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.07.2017 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року   збільшилися  на 3007,4 тис. грн.  і склали  7218,5 тис.грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за І півріччя 2017 року становила 778,4 тис. грн., або 50,5 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис. грн.)

Найменування галузі Затверджено з урахуванням змін на І півріччя 2017 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) Виконано за І півріччя 2017 року В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе.фонду) Рівень виконання
Державне управління 19,0 19,0 19,0  
Освіта 762,7 432,1 96,7 321,0 47,5 10,2 42,1
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 18,5 18,5 18,5        
Охорона здоров’я 266,8 124,5 114,5 194,7 70,1 70,1 73,0
 Соціальний захист і соціальне забезпечення 118,2 65,6 65,6 82,7 45,3 45,3 70,0
Культура і мистецтво 146,1 70,0 70,0 77,6 53,1
Будівництво 60,3 60,3 22,5 35,0 35,0 58,0
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 0 0 0  
Видатки, не віднесені до основних груп 169,5 169,5 169,5 67,4 67,4 67,4 39,8
РАЗОМ 1542,6 941,0 557,8 778,4 265,3 193,0 50,5

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.07.2017 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року збільшились на 365,0 тис. грн.  і склали  603,4 тис. грн.

 

 

 

Заступник начальника фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                          Т.Павлуша