ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Затверджено

Наказ Міністерствафінансів України26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження  голови  Компаніївської районної ради

від 27 вересня 2017 року №11-гр

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління

 (найменування місцевого фінансового органу)

            від.№ 27.09.2017р № ___

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 1. __0100000__________ _Компаніївська районна рада_____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. ___0110000________ Компаніївська районна рада _____________
  (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
 3. ___0118020___ 0160  «Проведення виборів та референдумів»

(КПКВК МБ)   (КФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 52,9 тис. гривень

та спеціального фонду 0 гривень.

 1. Підстави для виконання бюджетної програми _

_Конституція України,

Закон України «Про місцеві вибори»,

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 «Про затвердження Правил_складання паспортів бюджетних програм

 місцевих бюджетів. Квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,

оцінки ефективності бюджетних програм»;

Рішення Компаніївської районної ради від  19 вересня  2017 року №197 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016     року №110 «Про районний бюджет на 2017 рік»

 1. Мета бюджетної програми організація підготовки та проведення місцевих виборів, встановлення результатів.

 

 

 

 1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0118021 0160 Проведення місцевих виборів

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0118021 0601 Підпрограма      
      Проведення місцевих виборів

 

52,9   52,9
      Усього 52,9   52,9

 

 1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми  

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

№з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
    Підпрограма      
  0118021 Проведення місцевих виборів      
1   затрат      
    1.       Обсяг видатків передбачених на проведення виборів тис.грн Кошторис 52,9
2   продукту      
    1.       Середні витрати на проведення виборів тис.грн Кошторис 52,9
3   ефективності      
    1.       Середні витрати на одну виборчу комісію тис.грн Кошторис 52,9

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

_________1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова районної ради                                                        _________________В.В. Спіктаренко _
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник  фінансового управління                                       __________  _______Ю.І. Панасюк___
(підпис)                  (ініціали та прізвище)