Про районну Програму сприяння діяльності управління соціального захисту Компаніївської райдержадміністрації щодо покращення соціального обслуговування населення на 2018 рік

images
КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017 року                                                                                                                                      №235

смт Компаніївка

 

Про програму формування позитивного

міжнародного та інвестиційного іміджу

Компаніївського району на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня          2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» та з метою підвищення міжнародного іміджу району в різних сферах, залучення в економіку району іноземних інвестицій, ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити програму формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017-2020 роки (додається) (далі – Програма).
  2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити координацію роботи відповідальних виконавців Програми щодо:

забезпечення виконання основних завдань і заходів Програми;

передбачення щороку коштів на фінансове забезпечення Програми

під час формування обласного та інших місцевих бюджетів.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

Голова районної ради                                                                                                                           В. Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Компаніївської

районної ради

від 21 грудня 2017 року № 235

 

 

 

ПРОГРАМА

формування позитивного

міжнародного та інвестиційного іміджу

Компаніївського району

на 2017 – 2020 роки

Загальні положення

 

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням положень і завдань:

а) законів України:

“Про місцеві державні адміністрації”;

“Про місцеве самоврядування в Україні”;

“Про зовнішньоекономічну діяльність”;

“Про інвестиційну діяльність”;

б) Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065;

в) Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153;

г) Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70;

д) інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні, залучення додаткових фінансових ресурсів;

рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 195

 «Про Програму формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2017 – 2020 роки».

Реалізація Програми спрямована на розгортання міжнародного співробітництва, залучення додаткових фінансових ресурсів у розвиток економіки і соціальної сфери району.

                                                                               Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На розвиток Компаніївського району мають негативний вплив такі проблеми:

недостатній рівень інформаційного представлення потенціалу району на міжнародному рівні;

низька інвестиційна привабливість через недостатньо розвинену інфраструктуру в районі;

недостатність ресурсів для здійснення заходів, спрямованих на відновлення та сталий розвиток територій;

недостатній рівень кваліфікації фахівців, відповідальних за підготовку та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

ІI. Мета Програми

Метою Програми є сприяння формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району, активізації роботи із залучення прямих іноземних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій в економіку району з метою забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного розвитку регіону.

ІII. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми

Для виконання завдань Програми необхідно забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на:

популяризацію потенціалу регіону через засоби масової інформації;

розповсюдження презентаційної продукції про потенціал району;

участь у перезентаційно-виставкових заходах на міжнародному та міжрегіональному рівні в області і в Україні;

підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за цю сферу діяльності, тощо.

Розв’язати проблеми можна за рахунок забезпечення належного виконання завдань та заходів, визначених Програмою.

Для реалізації основних завдань Програми необхідно залучення коштів та місцевих бюджетів, власних коштів учасників заходів, коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програмою передбачається вирішення таких завдань:

забезпечення зв’язків в сфері міжнародного та міжрегіонального співробітництва у напрямку покращення ділового та інвестиційного клімату шляхом застосування сучасних комунікаційних технологій;

активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ і організацій, розташованих на території  району, та їх вихід на зовнішній ринок;

створення умов для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та нарощування інвестиційного потенціалу району;

залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку території;

здійснення заходів з метою популяризації регіону за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Компаніївщини.

Виконання Програми дозволить отримати такі результати:

збільшити обсяги надходжень інвестицій в тому числі іноземних в економіку району;

забезпечити залучення коштів міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, що дасть змогу зменшити навантаження на місцеві бюджети;розширити представлення району в інформаційному просторі.

  1. Напрями реалізації та заходи Програми

Реалізація завдань Програми буде здійснюватись за наступними напрямками шляхом проведення таких основних заходів:

Реалізація державної політики у контексті інтеграційних процесів в Україні, зокрема:

забезпечення проведення в районі заходів у рамках відзначення Дня Європи в Україні з метою формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України;

Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з європейської інтеграції відповідно до стандартів ЄС шляхом проходження
професійного навчання спеціалістів райдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

Розширення виставкової діяльності, а саме:

сприяння суб’єктам господарювання району в участі у міжнародних та міжрегіональних виставково-ярмаркових заходах для налагодження та подальшого розгортання зовнішньоекономічних зв’язків із суб’єктами підприємницької діяльності з інших країн світу та інших регіонів України

забезпечення представлення потенціалу району у Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки та технологій “AgroExpo”.

Популяризація інвестиційного потенціалу району, зокрема:

Розміщення  інформації про інвестиційний потенціал району на  інвестиційному порталі Кіровоградської області;

забезпечення належного функціонування районного розділу шляхом розміщення інформації про інвестиційний потенціал району, зокрема інвестиційного паспорту району, інвестиційних проектів та пропозицій, інвестиційних об’єктів та земельних ділянок тощо, здійснювати його постійне оновлення.

Формування позитивного інвестиційного іміджу району, а саме:

участь у Центрально-Українському інвестиційному форумі ,який буде відбуватись у м. Кропивницький .

Розгортання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та донорами міжнародної технічної допомоги, зокрема:

забезпечення підготовки та подання пропозицій щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій;

сприяння участі установ та організацій району в реалізації пріоритетних міжнародних програм.

Участь району у проектах міжнародної технічної допомоги та програмах міжнародних фінансових організацій шляхом сприяння реалізації в районі проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, здійснювати координацію та моніторинг їх впровадження.

Розширення інформованості спільноти про економічний та інвестиційний потенціал району, а саме:

забезпечення висвітлення інформації про Компаніївський район, інвестиційні та комерційні пропозиції, земельні ділянки, що пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів, міжнародне співробітництво в засобах масової інформації, мережі Інтернет, її постійне оновлення.

Інформаційна підтримка суб’єктів господарювання, установ та організацій району шляхом:

запровадження широкого висвітлення інформації про заходи міжнародного характеру, зокрема виставки, ярмарки, семінари, форуми, круглі столи, конференції, що відбуваються в Україні та за кордоном в засобах масової інформації, в мережі Інтернет;

надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам господарювання району щодо форми та змісту інвестиційних проектів, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;

забезпечення інформування громадян району з питань євроінтеграції.

Напрями реалізації та заходи Програми, спрямовані на розв’язання проблем і досягнення мети, обсяги їх фінансування визначені у Додатку (додається).

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи з виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми є:

розпорядження голови районної державної адміністрації “Про організацію виконання та контроль за виконанням Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017 – 2020 роки”;

щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійснення щоквартального моніторингу та аналізу стану виконання Програми та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації та районної  ради.

 

 

 

Додаток 2

до Програми формування

позитивного міжнародного

та інвестиційного іміджу Компаніївського району

на 2017 – 2020 роки

Ресурсне забезпечення Програми формування позитивного міжнародного та

інвестиційного іміджу Компанївського району на 2017 – 2020 роки

 

Обсяг коштів,

який пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, тис. грн.,

у тому числі:

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
державний бюджет
обласний бюджет
місцеві бюджети 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
кошти небюджетних джерел  У межах власних фінансових ресурсів  У межах власних фінансових ресурсів  У межах власних фінансових ресурсів  У межах власних фінансових ресурсів  У межах власних фінансових ресурсів

 

 

 

 

 


ПАСПОРТ

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017 2020 роки

 

1. Програма затверджена:

 

Рішенням районної ради від
__  ____________ 2017 року № ___
2. Ініціатор розроблення програми Компаніївська районна  державна адміністрація
3. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми Від 24 жовтня 2016 року
№ 447-р “Про розробку проекту Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2017 – 2020 роки”
4. Розробник програми Відділ економічного розвитку,  торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
5. Співрозробники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації.
6. Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку,  торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
7. Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи та організації  району
8. Терміни реалізації програми 2017 – 2020 роки
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: 2017 рік: 5,0 тис. грн.,

2018 рік: 5,0 тис. грн.,

2019 рік: 5,0 тис. грн.,

2020 рік: 5,0 тис. грн.

кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету 2017 рік: 5,0 тис. грн.,

2018 рік: 5,0 тис. грн.,

2019 рік: 5,0 тис. грн.,

2020 рік: 5,0 тис. грн.

кошти із інших джерел (власні кошти підприємств, установ, організацій тощо)

 

У межах власних фінансових ресурсів