Про районну Програму сприяння діяльності управління соціального захисту Компаніївської райдержадміністрації щодо покращення соціального обслуговування населення на 2018 рік

                                  

 images


КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017 року                                                                                                                                                   №234

смт Компаніївка

 

Про затвердження програми зайнятості населення

Компаніївського району на 2018-2020 роки

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття»,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити програму зайнятості населення Компаніївського району на 2018-2020 роки.
  2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                                        В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 21 грудня 2017 року №234

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Компаніївського району

на 2018-2020 роки

 

МЕТА ПРОГРАМИ ТА ГОЛОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета районної програми зайнятості населення Компаніївського району на 2018-2020 роки – забезпечення реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення від безробіття, які визначені Законами України «Про зайнятість населення» і «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та надання повного комплексу державних соціальних послуг незайнятому населенню.

Головні концептуальні положення:

  1. Підвищення ролі місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій у поліпшенні ситуації та стабілізації процесів на ринку праці.
  2. Забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення на ринку праці за рахунок підвищення якості підготовки та перепідготовки робітників масових професій, спеціалістів, розширення переліку професій та спеціальностей, по яким проводиться професійна підготовка та перепідготовка.
  3. Створення умов для розвитку малого підприємництва, забезпечення самозайнятості населення.

Розробка цих положень базується на даних соціально-економічного розвитку району, статистичних даних, розрахунках і прогнозах ринку праці, а також на пропозиціях щодо його регулювання з боку структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій, підприємств та установ.

ІІ. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Компаніївського району за попередній період

У 2013-2017 роках основні зусилля районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування були зосереджені на реалізації завдань, визначених дорученнями Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України з питань впровадження реформ в економіці і соціальній сфері, а також сконцентровані на системній роботі по виконанню завдань і заходів програми економічного та соціального розвитку району.

В рамках реалізації завдань та заходів програми економічного та соціального розвитку району на 2017 рік забезпечено вирішення ряду важливих питань та проблем розвитку району.

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми видано розпорядження голови райдержадміністрації від 20 березня 2017 року №75-р, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про хід її реалізації.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 березня 2017 року № 76-р «Про організацію виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії -2020 року у 2017 році»  затверджено:

перелік стратегічних напрямків та пріоритетів Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року в районі;

перелік індикаторів (показників)        Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.

У сфері економічного розвитку:

Обсяг виробленої промислової продукції за 2016 рік склав 689,1 тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 72,0% до відповідного рівня 2015 року, за січень – червень 2017 року склав 340,3 тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 112,0 % до відповідного рівня 2016 року.

Зменшено виробництво олії соняшникової, корми готові для сільськогосподарських тварин.

Загальний обсяг реалізованої продукції за 2016 рік по району склав 436,5 тис. грн., що становить 136,5% до відповідного періоду минулого року, за січень – червень  склав 260,3 тис. грн., що становить 138,0 % до відповідного рівня 2016 року.

В розрахунку на одну особу 28,5 грн. за 2016 рік, та 17,02 грн. за січень-червень 2017 року.

У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарським підприємствам за 2016 рік  становить 101,2% до відповідного періоду минулого року, за січень – червень 2017 року становить 114,1 %.

Сільськогосподарськими підприємствами за 2016 рік придбано 26 одиниць сільськогосподарської техніки, за січень – червень 2017 року придбано 23 одиниці.

В рамках реалізації програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік  продовжується реалізація інвестиційного проекту по встановленню лінії по виробництву брикетів із соломи ФГ Качинського М П. потужністю 400 кг/год. (загальна вартість 1500 тис. грн., освоєно 950 тис.грн).

Фінансовий сектор

У 2016 році забезпечено надходження податків та обов’язкових платежів до загального фонду бюджетів усіх рівнів у сумі  92666,1 тис. грн, що становить 136,1% до завдання та 238,5% до відповідного періоду минулого року.

У  тому числі до державного бюджету надійшло 43894,9 тис. грн, що становить 155,0 % до прогнозу та у 5,2 р. більше до відповідного періоду минулого року. До місцевого бюджету надійшло 48771,2 тис. грн, що становить 122,6 % до прогнозу та 160,1 % до відповідного періоду минулого року.

Виконання власних доходів загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01 липня 2017 року складає 21419,4 тис. грн., затверджені показники перевиконані на 33,3% або на 5355,1 тис.грн більше.  В порівнянні з відповідним періодом 2016 року зросли надходження на 42,4 % або на 6378,9 тис.грн.

Інвестиційна діяльність

Загальний обсяг капітальних інвестицій по району у 2016 році склав 168708 тис. грн., в розрахунку на 1 особу освоєно 11026,7 грн., у січні – червні 2017 року склав 41060 тис. грн., в розрахунку на 1 особу освоєно 2697,4 грн.

Загальний обсяг введеного в експлуатацію житла  у  2016 році склав 695 м2, що становить 111,6% до відповідного періоду минулого року.

У 2016 році філією «Компаніївський райавтодор» на експлуатаційне утримання доріг всього використано 3853,1 тис.грн, в тому числі на державних дорогах 1993,5 тис.грн., територіальних та місцевих дорогах 1859,6 тис.грн. За прямими договорами виконано ремонтно-будівельних робіт на суму 441,7 тис.грн.

Станом на 01 липня 2017 року філією «Компаніївський райавтодор» на експлуатаційне утримання доріг  використано 2382,0 тис.грн, в тому числі на державних дорогах 1886,7 тис. грн., територіальних та місцевих дорогах 403,7 тис. грн. За прямими договорами виконано ремонтно-будівельних робіт на суму 91,6 тис. грн.

Доходи населення

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району у 2016 році склала 3422 грн, що становить 121,0 % до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 січня 2017 року загальна кількість пенсіонерів по району склала 3838 осіб, що становить в порівнянні з відповідним періодом минулого року 96,9 %. Середній розмір пенсії становив 1535 грн., що в порівнянні з відповідним періодом попереднього року становить 109,9 %.

В тому числі кількість працюючих пенсіонерів 423 особи, середній розмір пенсії становив 1474 грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району (по обліковому колу) станом на 01 квітня  2017 році склала 4670 грн, що становить 166,2 % до відповідного періоду минулого року.

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

За 2016 рік працевлаштовано на нові робочі місця 92 особи, що становить 153,3% до річного завдання (60), за січень-червень 2017 року працевлаштовано на нові робочі місця 82 особи,  що становить 136,7 відсотків до річного завдання (60).

Ринок праці

Станом на 01 січня 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 407 громадян.

За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 250 осіб. Найбільше працевлаштовано на підприємства сільського господарства та торгівлі.

Рівень працевлаштування 29,9%, проходили професійне навчання 69 безробітних, направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 163 безробітних, 4 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (учасники АТО).

Станом на 01 липня 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 198 громадян.

За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 216 осіб. Рівень працевлаштування 39,1%, проходили професійне навчання 70 безробітних, направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 127 безробітних громадян. Один безробітний отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

ІII. Основні тенденції соціально-економічного розвитку території та розвитку ринку праці на 2018-2020 роки

Програма економічного і соціального розвитку Компаніївського району  на 2017 рік розроблена відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, виконання п.5 розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року №440-р «Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік».

Метою програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості поліпшення матеріального добробуту населення, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток та модернізацію підприємств аграрного сектору економіки, стабільного забезпечення продовольчої безпеки району.

Район має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

Загальна площа сільгоспугідь в районі становить 88,0 тис.га, або 4,3% загальної площі сільгоспугідь області, у тому числі ріллі – 73,2 тис.га, або 4,1 % ріллі області.

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються 151 сільськогосподарське агроформування, з яких 124 – фермерські підприємства.

У господарствах району виробляється 4 % загального обсягу валової продукції сільського господарства області.

Реалізація 1 інвестиційного проекту будівництво зерносховища з проектною потужністю зберігання зерна 4000 тис.тонн в с.Губівка на базі ФГ «Козаков В.В.» вартістю 900 тис.грн.

Промисловість – базова галузь реального сектору економіки.

Доходи населення формуються із заробітної плати, соціальних допомог та інших трансфертів та джерел.

У районі забезпечувалось послідовне підвищення життєвого рівня та матеріального добробуту населення, насамперед, за рахунок зростання його доходів, рівня заробітної плати.

Зростанню доходів сприяло підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

Забезпечення підвищення доходів громадян та соціальної підтримки малозахищених верств населення є;

проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

створення нових робочих місць;

виконання заходів програми зайнятості населення Компаніївського району;

підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку підприємництва;

забезпечення контролю за своєчасним впровадженням мінімального рівня оплати заробітної плати згідно чинного законодавства;

додержання основних державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог );

легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин найманої робочої сили;

забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства у сфері оплати праці та легалізація „тіньових” доходів населення від трудової діяльності;

забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій, перерахунків її розміру з урахуванням змін, внесених Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформувння пенсійної системи»;

спрощення взємовідносин між страхувальниками та органами Пенсійного фонду щляхом розвитку електронного документообігу;

забезпечення інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві через районну газету «Степовий край» та інші коммунікації.

Головним завданням у 2018 – 2020 роках залишатиметься  проведення активних заходів на ринку праці, підвищення якості послуг, надання конкретної допомоги шукачам роботи та безробітним, забезпечення реалізації питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, професійним навчанням, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян району.

Очікується, що протягом зазначеного періоду за сприянням районного центру зайнятості буде працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 690 незайнятих громадян, у тому числі шляхом сприяння самозайнятості населення та стимулювання відкриття власного бізнесу, до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру передбачається залучити 477 безробітних, на професійне навчання по професіям, які користуються попитом на ринку праці району, передбачається направити  210 безробітних.

Впроваджуватиметься підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, видача ваучерів особам віком старше 45 років для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у вільний від навчання час для набуття  досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

Головним завданням у 2018 – 2020 роках буде стабілізація і подальший розвиток агропромислового виробництва, прискорення соціального розвитку села  шляхом реформування економічних, соціальних та правових відносин.

Структурна перебудова економіки району, підвищення ефективності  сільськогосподарського виробництва, розвиток тваринництва, добувної та переробної галузей будуть мати наслідком ріст зайнятих у сферах економічної діяльності, зростання обсягів виробництва товарів народного споживання та одночасно зростання купівельної спроможності населення.

ІV. Професійна підготовка та використання робочої сили

 

Найменування показника 2016

звіт

2017 очікуване 2018 прогноз 2019 прогноз 2020 прогноз
1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб – усього 67 59 43 38 71
у тому числі:
– випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього
з них працевлаштовані як молоді працівники;
– випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, усього 67 59 43 38 71
з них працевлаштовані як молоді працівники; 15 20 20 20 20
– випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього
з них працевлаштовані як молоді працівники
2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього 1 2 2
з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць 1 2 2
3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього 1 1 1
в тому числі з отриманням:
одноразової адресної допомоги
житла
4. Середньооблікова штатна чисельність працівників,  осіб 1708 1900 2100 2150 2200
5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників
6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис.осіб
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників
8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію,  осіб 150 150 160 165 170
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 8,7 7,9 7,6 7,6 7,7
9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, осіб 90 90 95 100 105
у % до середньооблікової штатної чисельності працівників 5,2 4,7 4,5 4,6 4,8

 

  1. V. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очіку-ване

2018

прог-ноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього 92 100 90 92 96
з них:

1.1 юридичними особами

31 34 30 32 33
1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) 61 66 60 60 63
2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб: 92 100 90 92 96
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 25 27 23 25 26
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 62 66 59 58 61
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 2 3 3 4 4
надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту 1 2 2 2 2
діяльність транспорту та зв’язку 2 2 3 3 3
  1. VI. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості

                 ( осіб)

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 16 17 19 20 21
2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного 837 810 760 750 740
3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку 5 5 6 6 6
4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних 250 245 230 230 230
5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 69 72 70 70 70
6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 163 158 158 159 160
з них зареєстрованих безробітних 163 158 158 159 160
7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 9 5 5 5 5
з них організували власну справу 4 1 1 1 1

VIІ. Сприяння зайнятості інвалідів, соціально незахищених верств населення

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів* 60 65 68 70 75
2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів 0 0 0 0 0
3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

6 7 3 2 2
3.1. з них зареєстровані безробітні 6 7 3 2 2
4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

1 3 1 1 1
4.1. з них зареєстровані безробітні 1 3 1 1 1
5. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього 0 0 0 0 0
зокрема за рахунок:
5.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів 0 0 0 0 0
5.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 0 0 0 0 0
6. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 0 0 0 0 0
7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

0 0 0 0 0

 

VIII. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

Найменування заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1 2 3
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:
1. Забезпечення  повернення  безробітних до трудової діяльності шляхом: формування банку вакансій, сприяння громадянам у працевлаштуванні, участі в організації проведення  громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання  безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення  профорієнтації населення Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, районний центр зайнятості, роботодавці, навчальні заклади Протягом

2018-2020 років

2. Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення  до громадських  та інших робіт тимчасового характеру. Виконкоми селищної та сільських рад, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці Протягом

2018-2020 років

3. Сприяння реалізації в районі державної політики щодо розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до самозайнятості та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних Виконкоми селищної та сільських рад, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

4. Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

5. Створення умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру Виконкоми селищної та сільських рад, роботодавці, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

6. Забезпечення розвитку системи професійної орієнтації в районі шляхом проведення  профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

7. Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

8. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Компаніївське відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, Бобринецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України  Кіровоградської області, виконкоми селищної та сільських рад, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

2. Координація роботи щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати, легалізації її виплати і зайнятості населення
1. Здійснювати аналіз стану виплати заробітної плати найманим працівникам, дотримання норм чинного законодавства і нормативно-правових актів у сфері оплати праці, недопущення випадків нарахування працівникам заробітної плати менше законодавчо визначеного мінімального розміру Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, робоча група із координації роботи щодо підвищення середньомісячної заробітної плати та легалізації її виплати Протягом

2018-2020 років

2. Здійснювати аналіз стану справ та причини виникнення проблем, пов’язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятості населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення Протягом

2018-2020 років

3. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:
1. Забезпечення підвищення  конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці відповідно  до вимог сучасного виробництва та сфери послуг шляхом організації  професійного навчання, у тому числі за інтегрованими  професіями Районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

2. Реалізація порядку видачі ваучерів  особам віком старше 45 років для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації Районний центр зайнятості, навчальні заклади Протягом

2018-2020 років

3. Проведення роботи з підтвердження  професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за  робітничими професіями Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
1. Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема, молоді, яка здобула професійно-технічну освіту на перше  робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), інвалідів, у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

2. Забезпечення створення  сприятливих умов щодо зайнятості  осіб з інвалідністю, у тому числі    підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом залучення  до професійного навчання Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості Протягом

2018-2020 років

5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО
1. Співпраця органів місцевої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, громадських та волонтерських організацій шляхом проведення спільних заходів для учасників АТО з метою їх адаптації до мирного життя, професійної та трудової реабілітації, адресного пошуку місць підходящої роботи. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2018-2020 років

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО,  спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. Районний військовий комісаріат, виконкоми селищної та сільських рад, районний центр зайнятості. Протягом

2018-2020 років

3. Сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку праці та інтеграції у місцеві громади. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2018-2020 років

4. Стимулювання самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та працевлаштування на нові робочі місця. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, роботодавці. Протягом

2018-2020 років

5. Сприяння професійному навчанню внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Виконкоми селищної та сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації, роботодавці. Протягом

2018-2020 років

6. Проведення семінарів з орієнтації на службу у Збройних Силах України для зареєстрованих безробітних, в тому числі внутрішніх переміщених осіб. Районний центр зайнятості, районний військовий комісаріат Протягом

2018-2020 років

Програмою зайнятості населення Компаніївського району на 2018-2020 роки для безробітних та інших категорій населення шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру планується залучення коштів Фонду загальнообов´язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основними елементами механізму реалізації програми зайнятості населення Компаніївського району на 2018-2020 роки є:

– тісна координація дій райдержадміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, профспілкових та громадських організацій, суб’єктів господарської діяльності по стабілізації становища на ринку праці, зменшенню соціальної напруги;

– формування, організація та контроль виконання завдань по зменшенню необґрунтованого вивільнення працюючих, забезпеченню динамічного розвитку галузей економіки, створення нових робочих місць та відновлення їх на підприємствах та організаціях району;

– встановлення дієвого контролю з боку місцевих органів влади за неухильним дотриманням чинного законодавства з питань трудових відносин, впровадження обов’язкового погодження планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, якщо їх здійснення може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні наслідки з виконкомами селищної та сільських рад у відповідності із вимогами ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– здійснення комплексних заходів щодо працевлаштування молоді, створення умов для набуття випускниками загальноосвітніх шкіл першої професії, гарантування молодим спеціалістам першого робочого місця;

– впровадження заходів впливу на керівників всіх форм власності, які не вживають заходів щодо подолання кризового стану підприємств, зменшення прихованого безробіття, порушують конституційні права громадян на працю та достойну винагороду за неї;

– залучення підприємств, організацій, установ району, незалежно від форм власності, до реалізації районної програми зайнятості, створення робочих місць, розвитку різних форм самозайнятості населення.

Одними з першочергових завдань щодо підвищення рівня зайнятості населення є легалізація заробітної плати та належного оформлення трудових відносин найманої робочої сили, забезпечення зайнятості сільського населення, в першу чергу шляхом створення нових робочих місць, відпрацювання з роботодавцями заходів щодо збереження кадрового потенціалу, сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення зайнятості.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ

Реалізація основних напрямків програми зайнятості населення Компаніївського району 2018-2020 роки покладається на управління та відділи районної державної  адміністрації, підприємства, установи та  організації району, незалежно від форми власності та районний центр зайнятості.

Оперативний контроль та координація за реалізацією Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.