Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки

images


КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017 року                                                                                                                                           №232

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної комплексної програми

соціальної підтримки сімей загиблих учасників

антитерористичної операції, військовослужбовців

і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті

загиблих на 2018-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну комплексну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки.
  2. Районній державній адміністрації під час формування та коригування показників обласних, районних, місцевих бюджетів передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходи до залучення для їх фінансування кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
  3. Контроль виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів праці та інвалідів та постійної комісії районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї молодіжної політики.

 

 

Голова районної ради                                                                                                                                     В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 21 грудня 2017 року №232

 

 

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки

 

І. Загальні положення

Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки (далі –Програма) покликана сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих.

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомоги та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складеного органами місцевого самоврядування.

Дана Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв.

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

ІII. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

  1. IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та сім’ям загиблих;

надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО, у тому числі шляхом залучання обласних лікувально-санаторних закладів, денних стаціонарів;

відшкодування компенсації відсоткових ставок за кредитами отриманих на придбання негазових котлів та матеріалів;

увічнення пам’яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів (обласного, міських, районних, селищних, сільських).

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2018-2020 роки, виконується в один етап.

  1. V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

Члени сімей загиблих та члени сімей інвалідів потребують фінансової допомоги, частина з них – поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Організацію та виконання Програми на місцях здійснюють районні державні адміністрації, міськвиконкоми та відповідні місцеві ради.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми райдержадміністрацією, міськвиконкомами та надання департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідних інформацій щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

 

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієгтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7
РОЗДІЛ І.  Соціальна підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО
Соціальний захист
1. Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО згідно з порядком, розробленим облдержадміністрацією:

сім’ям загиблих –

10000 грн.;

поранених – 5000 грн.

2018-2020 Управління соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації Обласний бюджет, районні та місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Матеріальна підтримка членів сімей загиблих та поранених учасників АТО
2. Придбання житла для членів сімей загиблих у зоні АТО військовослужбовців, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов. 2018-2020 Управління капітального будівництва, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Державний бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО
3. Взяття на  облік військовослужбовців, членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку. 2018-2020 Селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Обстеження житлових умов членів сімей загиблих учасників АТО
4. Забезпечення учасникам АТО та членам сімей загиблих можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із державної (комунальної) власності для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 2018-2020 Відділ Держземагентства у Компаніївському районі, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Не потребує Не потребує Поліпшення майнового стану учасників АТО, членів сімей загиблих (соціально-побутових умов)
5. Встановлення додаткових до передбачених законодавством пільг учасникам бойових дій та членам сімей загиблих в АТО. 2018-2020 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
6. Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників АТО, загиблих учасників АТО та поранених учасників АТО. Вручення подарунків на новорічні та державні свята дітям, батьки яких проходили службу в АТО. 2018-2020 Управління соціального захисту населення, відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Обласний, районні, місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей загиблих
7. Забезпечення безкоштовним  харчуванням учнів 1-11 класів, батьки яких є учасниками бойових дій на території АТО, поранені під час участі в АТО, беруть участь в АТО. 2018-2020 Селищна та сільські ради, відділ освіти райдержадміністрації Районні, місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей загиблих
8. Забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО. 2018-2020 Селищна та сільські ради, органи місцевого самоврядування, відділ освіти райдержадміністрації Місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення соціального захисту сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО
9. Звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах. 2018-2020 Відділ освіти, відділ культури, туризму і культурної спадщини, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування Не потребує Не потребує Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
10. Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться або загинув у зоні АТО 2018-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій
11. Надання психологічної допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО. 2018-2020 Компаніївська центральна районна лікарня, громадські організації (за згодою) Не потребує Не потребує Психологічна реабілітація
12. Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав постраждалих, членів сімей загиблих під час проведення АТО. 2018-2020 Бюро безкоштовної первинної правової допомоги, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Правова допомога
13. Надання  одноразової матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби та комплексу соціальних послуг  сім’ям військовослужбовців, загиблих і поранених учасників АТО. 2018-2020 Управління соціального захисту населення, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Місцеві бюджети 300,0 Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах.
14. Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО та померлих в результаті поранення в організації та проведенні похорону. 2018-2020 Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Виявлення гуманізму та співчуття сім’ям загиблих учасників АТО
15. Налагодження співпраці з громадськими, благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення коштів з небюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, які її потребують. 2018-2020 Сектор з питань інформаційної діяльності, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Залучення гуманітарної допомоги
16. Забезпечення розповсюдження інформації про можливість та форми отримання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів суб’єктам підприємницької діяльності, які є учасниками АТО та членам їх сімей. 2018-2020 Селищна та сільські ради, районний центр зайнятості, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації В межах бюджетних призначень Поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності про можливість фінансової допомоги
17. Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах. 2018-2020 Районний центр зайнятості В межах бюджетних призначень Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів
18 Компенсація відсоткових ставок за кредитами отриманих на енергозберігаючі заходи 2018-2020 Райдержадміністрація Районний бюджет 5,0 Покращення житлово-побутових умов учасників АТО та членів сімей загиблих
Медичне обслуговування
19. Надання безоплатної   кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО медичними  закладами первинного рівня, організація роботи виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних бригад. 2018-2020 Компаніївська центральна районна лікарня, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Районні, місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я
20. Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовців і поранених учасників АТО, членів їх сімей. 2018-2020 Компаніївська центральна районна лікарня, райдержадміністрація, селищна та сільські ради Районні, місцеві бюджети В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я
21. Забезпечення позачергового санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів та дітей із сімей учасників АТО в разі наявності медичних показань. 2018-2020 Компаніївська центральна районна лікарня Державний бюджет В межах бюджетних призначень Поліпшення індикативних показників здоров’я дітей із сімей учасників АТО
РОЗДІЛ ІІ. Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО
22. Систематичне висвітлення у засобах масової інформації стану виконання заходів даної Програми. 2018-2020 Сектор з питань інформаційної діяльності,

райдержадміністрація, селищна та сільські ради

Не потребує Не потребує Поінформованість населення про виконання заходів даної Програми
Увічнення пам‘яті про загиблих героїв в зоні АТО
23. Встановлення на території населених пунктів району пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим в АТО українським військовослужбовцям. 2018-2020 Райдержадміністрація, Селищна та сільські ради, органи місцевого самоврядування Місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Увічнення пам’яті про загиблих героїв
Збереження історичної пам‘яті про земляків-героїв – учасників АТО
24 . Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО 2018-2020 Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації, селищна та сільські ради Районні, місцеві бюджети, кошти небюджетних джерел В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел Підвищення рівня патріотизму серед населення
25. Розгляд питання щодо присвоєння навчальним закладам імен загиблих за незалежність і територіальну цілісність України героїв. 2018-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради В межах бюджетних призначень на галузь “Освіта” Вшанування пам’яті героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України
Патріотичне виховання молодого покоління
26. Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу. 2018-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Виховання патріотизму у дітей та молоді
27. Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України. 2018-2020 Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради Не потребує Не потребує Виховання патріотизму у дітей та молоді

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

до районної комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2018-2020 роки

 

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей  на 2015 рік розроблена відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції.

Метою Програми є охоплення всіх учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих під час проведення АТО соціальною підтримкою, надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг на місцевому рівні, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

В управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 220 військовослужбовців, які отримали посвідчення учасника бойових дій, 7 чоловік отримали посвідчення інвалідів війни, з них: ІІІ групи – 4 чоловіки, 11 групи -1 чоловік, 1 групи – 2 чоловіки, та користуються знижкою на житлово-комунальні послуги в розмірі відповідно 75 % та 100%.

Для учасників антитерористичної операції, для сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції проводиться  низка заходів, а саме:

встановлено статус «Член сім’ї загиблого» та включено до ЄДАРП для користування пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (7 сімей);

дітям учасників антитерористичної операції забезпечено безкоштовне харчування в закладах освіти;

передбачено кошти в районному бюджеті для залучення до відпочинку максимальної кількості дітей учасників АТО. 8 дітей учасників АТО оздоровлено на узбережжі моря в ДОТ «Богатирьонок» смт.Сергіївка, Одеської області;

з початку 2017 року 4 учасники АТО забезпечено санаторно-курортним лікуванням. Виділено 20,0 тис.грн на сімейний відпочинок учасників АТО, 7 родин учасників АТО було забезпечено сімейним відпочинком на узбережжі моря;

З початку 2017 року виплачено одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 23 учасникам АТО в розмірі 3 тис. грн.  в загальній сумі 69,0 тис. грн., 30 учасників АТО отримали матеріальну допомогу на придбання дров в розмірі 1,55 тис. грн. в загальній сумі 46,5  тис. грн.

Вдові загиблого учасника АТО Тимофієвій І.А. виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 10,0 тис.грн., допомогу на соціально-побутові потреби -3,0 тис.грн., та на придбання дров – 1,55 тис.грн.

2 поранені військовослужбовці  отримали одноразову грошову допомогу в розмірі по 5 тис. грн. кожний.

На професійну адаптацію в 2017р. виділено кошти в сумі 32,4 тис. грн, станом на 24.10.2017р. договора заключено на 6 чол. учасників АТО з ОКНКК «Аграрник» на навчання на категорію «С».

Постійно проводяться заходи щодо залучення до проходження медичних оглядів демобілізованих військовослужбовців. Проведено медобстеження 148 демобілізованих учасників АТО. При виявленні порушень у стані здоров»я, для лікування  даної категорії пацієнтів в лікарні виділено 2 палати в  терапевтичному виділенні та 1 палата в хірургічному відділенні, де створені поліпшені умови перебування. Лікування даної категорії населення проводиться безоплатно, згідно діючого законодавства. Крім того,  при бажанні пацієнта, стаціонарне лікування проводиться в обласному госпіталі для  ветеранів війни, де створені всі відповідні умови, лікування проводиться безоплатно.

Постійно проводиться соціальне інспектування сімей учасників антитерористичної операції з метою вивчення потреб демобілізованих учасників антитерористичної операції та надання їм різних видів соціальних допомог, яких вони потребують. Станом на 01 листопада 2017 року здійснено відвідування 162 демобілізованих учасників АТО за місцем їх проживання на території району, забезпечено збір інформації про потреби учасника АТО, надано інформацію щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, складено 170 соціальних паспорта потреб учасника АТО.

Всього для реалізації заходів Програми видатки районного бюджету на 2018-2020 роки складатимуть 300,0 тис. грн.

 

 

 

Начальник управління                                                                                                                     Л.КОЧУБЕЙ