Про затвердження районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки

 

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017року                                                                                                                                                   №229

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми

розвитку дошкільної, загальної середньої,

позашкільної освіти на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статей 25, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», з урахуванням рішень обласної ради від 27 січня 2015 року №716 «Про Стратегію розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року», від 29 вересня 2015 року №787 «Про План реалізації Стратегії – 2020», від 10 березня 2017 року №238 «Про План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії – 2020», з метою забезпечення доступності та підвищення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну програму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки (додається).
 2. Рекомендувати сільським радам, об’єднаній територіальній громаді здійснити реалізацію районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки та щороку передбачати в бюджетах видатки на їх виконання.
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                                               В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням

Компаніївськоїрайонної ради

від 21 грудня 2017 року №229

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки

 І. Загальні положення

Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки (далі – програма) розроблена на виконання: законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти, Плану заходів на 2015-2020 роки із реалізації Стратегії 2020 та з урахуванням Концептуальних засад реформування середньої освіти “Нова українська школа”.

У 2017 році 354 дитини району здобувають дошкільну освіту у                  6 закладах освіти, 1438 у 16 закладах загальної середньої освіти. У 2 навчально-виховних комплексах району освітою охоплено 90 учнів та 41 дошкільник.           856 учнів району охоплено позашкільною освітою.

У зв’язку зі збільшенням контингенту дітей дошкільного віку в районі проведено роботу щодо створення нових місць у дошкільних навчальних закладах, що дозволило протягом 2016-2017 років додатково забезпечити місцями 56 дітей. В районі відкрито 2 дошкільних відділення у навчально-виховних комплексах «школа-садок» та 1 додаткова група у діючих навчальних закладах системи дошкільної освіти.

У зв’язку із скороченням контингенту учнів шкіл створено 1 опорний заклад та 1 філію, в 1 закладі понижено ступінь з І-ІІІ до І-ІІ. 11 шкільними автобусами організовано підвезення 278 дітей до дошкільних та  закладів загальної середньої освіти району. Розширено мережу профільних класів, що сприяло підвищенню якості надання освітніх послуг.

Проводиться робота щодо зменшення кількості учнів, які охоплені індивідуальною формою навчання через малу наповнюваність класів, зменшення кількості випадків нефахового викладання навчальних предметів, збільшення показника середньої наповнюваності класів та створення конкурентоспроможного освітнього середовища, розширення можливості впровадження профільного навчання.

У 2017 році поліпшено матеріально-технічну базу навчальних закладів району, проведено ремонтні роботи у навчальних закладах, що сприяло впровадженню енергозберігаючих технологій.

В районі працює 7 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, де навчаються 17 дітей.  10 учнів району – за індивідуальною формою у зв’язку з обмеженими фізичними можливостями.

У закладах освіти району організовано забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників антитерористичної операції (80 осіб). Безкоштовним підвезенням забезпечено 100% учнів, які потребують підвезення.

В районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів              (1 заклад: Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості). Збережено кількість гуртків, секцій, груп у  позашкільному закладі, що дозволяє створити умови для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку учнів шкіл.ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 1. Проблема, на реалізацію якої спрямована програма – низька якість надання освітніх послуг, яка пов’язана з неефективною мережею, недостатнім кадровим потенціалом, слабкою матеріально-методичною базою навчальних закладів.

Демографічні зміни, насамперед у сільській місцевості, глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають переосмислення функції освіти, коректив змістових, науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду цільових установок, управлінських і педагогічних засобів.

 1. У сфері дошкільної освіти із 975 дітей від народження до 6 років, які проживають на території району, лише 40% виховуються у дошкільних навчальних закладах.

У 11 населених пунктах району, у яких проживає понад 25 дітей дошкільного віку, відсутні або не функціонують дошкільні навчальні заклади.

      Черг на зарахування дітей у діючі дошкільні заклади району немає, але існує проблема з перевантаженням групи  у Компаніївському дошкільному  навчальному закладі №1. Відкриття додаткової групи в цьому закладі вирішило б проблему перевантаження.

 1. Значною проблемою є постійне збільшення кількості шкіл із малою наповнюваністю учнів.

У сфері загальної середньої освіти  у сільській місцевості функціонує         4 малокомплектні навчальні заклади. У таких закладах вартість утримання одного учня значно перевищує вартість утримання учнів в закладах з відповідною кількістю учнів.

Ефективним шляхом вирішення цієї проблеми має стати створення опорних шкіл та їх філій, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу, підвищенню ефективності та якості надання освітніх послуг.

 1. Сучасне суспільство потребує неординарних, творчих особистостей, здатних нестандартно мислити та самостійно і активно приймати ефективні рішення. Тому однією із актуальних проблем освітньої галузі є робота з обдарованими та талановитими учнями.

Низький рівень фінансування позашкільної освіти району призвів до того, що в позашкільному навчальному закладі недостатня кількість технічного обладнання, туристичного спорядження, комп’ютерної техніки стримують розвиток мережі гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного напрямків.

Таким чином, позашкільна освіта району потребує нагального вирішення проблеми розвитку мережі філій, гуртків, секцій, творчих об’єднань на базі закладів освіти, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти.

 1. У загальноосвітніх навчальних закладах району навчаються 34 дитини-інваліда, із них за індивідуальною формою навчання – 10 дітей, 17 дітей – охоплено інклюзивним навчанням.

Створення рівних можливостей для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами  одне із завдань, яке потребує негайного вирішення. Тому в районі існує гостра потреба у запровадженні інклюзивної форми навчання.

Однак навчальні заклади району технічно не пристосовані для освіти особливих дітей. Відсутність пандусів, спеціальних вбиралень та інших умов роблять їх перебування у навчальному закладі некомфортним або навіть неможливим. У закладах відсутні спеціальні засоби навчання, недостатньо кваліфікованих спеціалістів для надання освітніх і реабілітаційних послуг. У навчальних закладах району не введено жодної посади асистента вчителя.

 1. Для створенням опорних шкіл та філій у сільській місцевості, зростає потреба у забезпеченні підвезення учнів до опорних закладів. Відповідно до існуючої потреби необхідно придбати 3 шкільних автобуса. Існуючий автопарк шкільних автобусів потребує оновлення, забезпечення на обслуговування та паливно-мастильні матеріали.

Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників навчальних закладів сільської місцевості до місця навчання, роботи і додому забезпечить раціональне використання кадрового потенціалу району, сприятиме створенню умов для організації профільного навчання учнів старшої школи.

 1. Застосування новітніх інформаційних технологій у різних сферах діяльності, у тому числі й в організації навчально-виховного процесу, здобуває все більшу актуальність, оскільки однією з ключових компетентностей учнів є інформаційно-цифрова грамотність.

Діапазон застосування можливостей комп’ютера у навчальних закладах району щороку розширюється. Поповнення комп’ютерної бази потребують всі навчальні заклади району. В середньому по району навантаження на один комп’ютер становить 13 учнів. Існує потреба у модернізації наявної комп’ютерної бази навчальних закладів та більш широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

 1. Виконання вимог державних стандартів та санітарних норм щодо створення й підтримання у належному стані матеріально-технічної бази закладів освіти, стану їх будівель має велике значення для організації якісного навчально-виховного процесу, збереження життя та здоров’я його учасників.

На сьогодні особливо актуальною є проблема реалізації заходів з енергозбереження у навчальних закладах району. У більшості будівель навчальних закладів джерела генерації тепла та систем теплопостачання збудовані у 60-80 роках минулого століття та є технічно застарілими. У таких закладах не забезпечується достатній тепловий захист будівель, робота систем теплопостачання та моніторингу споживання енергоносіїв малоефективна. Вкрай неефективні теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій, низька ефективність застосовуваних систем опалення призводять до того, що енерговтрати на опалення 1 кв.м загальної площі приміщень є високими.

Реалізація заходів з енергозбереження дасть змогу значно економити кошти, мінімізує вартість утримання навчальних закладів, дозволить подовжити терміни експлуатації будівель навчальних закладів, створити безпечні та комфортні умови праці й навчання, забезпечити оптимальний температурний режим у приміщеннях навчальних закладів.

 1. Виважена та гнучка освітня політика на місцевому рівні може успішно реалізуватися через районну програму розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, яка своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам Компаніївського району.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є створення умов для надання якісної освіти, спрямованої на формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми1. Ефективними шляхами реалізації програми є:1)  забезпечення конституційних прав вихованців, учнів на освіту;2)  формування ключових компетентностей учнів Нової української школи;3)  формування особистості вихованців, учнів освічених, всебічно розвинених, здатних до критичного мислення, інновацій, соціально-активних громадян суспільства;4)  створення доступних умов для навчання та реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями, розвиток інклюзивної форми навчання;5)  створення нового освітнього мотиваційного середовища для формування свідомого ставлення учнівської молоді до вибору майбутньої професії;6)  забезпечення сучасних умов функціонування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів району;7)  посилення мотивації педагогів навчальних закладів до підвищення їх професійної компетентності.2. Засобами реалізації програми є:1)  створення сучасного освітнього середовища, сприятливого та комфортного для дітей;2)  запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні життєво необхідних ключових компетентностей;3)  реалізація в сучасній школі педагогіки партнерства між учителем, учнями і батьками;4)  мотивація вчителя до професійного зростання, забезпечення умов для підвищення кваліфікації за різними формами;5)  орієнтація на учня, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму – виховувати загальнолюдські цінності та розвивати індивідуальні здібності;6)  сприяння адаптації учасників навчально-виховного процесу до нової структури загальної середньої освіти.

 1. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування заходів Програми за рахунок різних джерел фінансування, передбачається у межах кошторисних видатків на утримання виконавців за рахунок  коштів місцевого бюджету району .
 2. Строки виконання програми: 2017-2021 роки.

Виконання програми передбачається в один етап.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
 1. Основними (пріоритетними) завданнями програми є контроль за раціональним використанням фінансових ресурсів на виконання стандартів освіти, а саме:
 • розширити мережу закладів дошкільної освіти, відкрити додаткові дошкільні групи та поліпшити стан охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою до 98 %;
 • створення опорних навчальних закладів (об’єднань);

3)  розширити мережу позашкільних навчальних закладів;4)  відкрити інклюзивні класи, групи у навчальних закладах району;5)  придбати шкільні автобуси з метою забезпечення стовідсоткового підвезення учнів, вихованців до навчальних закладів та у зворотному напрямку;

 • забезпечити навчальні заклади спеціалістами з відповідною фаховою освітою;
 • удосконалити систему стимулювання учнів, вчителів та викладачів.
 1. Результативні показники продукту програми наведено у додатку 2.

3. Напрями реалізації та заходи програми наведено у Розділі VІІ.VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми1.  Контроль за виконанням програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.2.  Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:1) розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за реалізацією Програми;2) залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;3) щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегій районної державної адміністрації та відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;4) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації та постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.3.Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 1. Виконавчі комітети сільських рад, об’єднаних територіальних громад інформують відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про виконання програми щороку до 20 січня, починаючи з 2018 року.
 2. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації готує інформації постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики щороку до 15 березня, починаючи з 2018 року.

ПАСПОРТ

районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки

 

1. Програма затверджена:

 

Рішення районної ради

від 21 грудня 2017 року № ____

2. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації
6. Учасники програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад, об’єднаних територіальних громад
7.

 

Терміни реалізації програми 2017-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Кошти районного бюджету, сільських бюджетів, інші не заборонені законодавством джерела фінансування
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, 75818,7 тис.грн.
10. Основні джерела фінансування програми Місцевий бюджет

 

 

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Компаніївської

райдержадміністрації                                                                                                                      М. ВОВК