Про програму економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2018 рік

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017 року                                                                                                                                           №227

смт Компаніївка

 

Про програму економічного і

соціального розвитку Компаніївського

району на 2018 рік

 

Відповідно до статей 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», для забезпечення реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та Плану заходів на              2015-2017 роки із реалізації Стратегії-2020, які затверджено рішеннями обласної ради від 27 березня 2015 року № 716 та від 29 вересня 2015 року         № 787,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити програму економічного і соціального Компаніївського району на 2018 рік (додається) (далі – Програма на 2018 рік).
 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам:

1) забезпечити виконання та організувати контроль за виконанням Програми на 2018 рік, внесення, у разі необхідності, пропозицій щодо доповнень і змін до неї з урахуванням впровадження в Україні реформ у різних галузях економіки і сферах діяльності, змін у законодавчих і нормативно-правових актах України тощо;

2) вжити заходи щодо врахування основних завдань, показників, проектів і заходів, які визначені у Програмі на 2018 рік, в програмах економічного і соціального розвитку органів місцевого самоврядування та передбачення у відповідних місцевих бюджетах на 2018 рік видатків на їх реалізацію.

 1. Визнати такими, що втрачають чинність з 01 січня 2018 року рішення районної ради:

від 22 грудня 2016 року № 109 «Про програму економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2017 рік»;

від 25 березня 2016 року №o41 «Про внесення змін і доповнень до програми економічного і соціального розвитку Компаніївського району  на 2017 рік».

 1. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                                                       В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Компаніївської районної ради

21 грудня 2017 № 227

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2018 рік

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2018 рік (далі – Програма) розроблена на основі:

Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787 (із змінами);

із урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації,  органів місцевого самоврядування.

Під час формування Програми враховано положення Стратегії розвитку

Кіровоградської області на період до 2020 року, Державної стратегії

регіонального розвитку на період до 2020 року.

Методологічною основою розроблення Програми є:

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм

економічного і соціального розвитку України” (стаття 11);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року

No 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами і доповненнями).

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

1.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 1. Агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування економіки регіону

Аграрний сектор є важливою стратегічного галуззю економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку нашого регіону, зайнятість частини сільського населення.

У галузі зайнято найбільша питома вага загальної чисельності населення, зайнятого економічною діяльністю.

Район має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

Загальна площа території району складає 96,7 тис.га, з них 86,1 тис.га або 89% займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель.

У структурі сільгоспугідь рілля складає 75,7%, багаторічні насадження – 0,5%, сіножаті – 0,07%, пасовища – 12,8%. Розораність земель складає 85%.

Загальна площа сільгоспугідь в районі становить 86,1 тис.га, або 4,3 % загальної площі сільгоспугідь області, у тому числі ріллі – 73,2 тис.га, або 4,1 % ріллі області.

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються майже 151  сільськогосподарське агроформування, з яких 129 – фермерські підприємства.

Сільськогосподарські підприємства переважно спеціалізуються на виробництві зернових і технічних культур (15-е місце) та соняшнику (7-е місце). Посівні площі порівняно із 2000 роком: збільшилися під соняшником, ріпак, зерновими і зернобобовими культурами, зменшились під картоплею, овочами відкритого грунту.

В районі виробляється 5,3 % від загального обсягу продукції сільського господарства області, у тому числі: зернових культур – 3,6 %, соняшнику – 6,2 %, м’яса – 5,3 %, молока – 0,9 %, яєць – 0,3%.

У господарствах району виробляється 4 % загального обсягу валової продукції сільського господарства області.

Валове виробництво зернових та зернобобових культур у 2016 році увсіх категоріях господарств району склало понад 105,3 тис.тонн, у 2017 році через несприятливі погодно-кліматичні умови 105,2 тис.тонн. (очікуване).

Інвестиційна привабливість сільського господарства підтверджується позитивною тенденцією щодо збільшення обсягу капітальних інвестицій, залучених у галузь. За останні 5 років обсяг капітальних інвестиції значно зріс та складає майже 80% від загального обсягу капітальних інвестицій в районі.

 • головні проблеми:

значне коливання цін на основні види сільськогосподарської продукції;

      зростання вартості матеріальних ресурсів, які використовуються у виробництві продукції сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;

домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агротехнологій і техніки, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і зберігання сільгоспкультур;

недостатньо розвинута інфраструктура первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу;

низька конкурентоспроможність фермерських господарств на ринках збуту сільськогосподарської продукції;

зміна погодно – кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря як середньорічної, так і для окремих періодів року, що негативно впливає на умови ведення землеробства;

погіршення родючості ґрунтів через збереження високої питомої ваги в структурі посівних площ ґрунтовиснажуючих культур (ут. ч. соняшника), а також внаслідок процесів ерозії ґрунтів;

фізичний таморальний знос основних засобів в сільському господарствінфраструктури зрошувальних систем знижує можливості використанняекономічного потенціалу галузі;

2) метою Програмиє створення сприятливих умов для стабільного,ефективного та конкурентоспроможного функціонування аграрного сектору економіки, забезпечення продовольчої безпеки району, залучення нових інвестицій у розвиток та модернізацію підприємств аграрного сектору економіки;

 • основні завдання:

сприяння залученню нових інвестицій для організації розвитку галузей, що виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості;

пошук нових потенційних ринків збуту для продукції агропромислового комплексу регіону та збільшення обсягів їх експорту;

створення необхідних умов для впровадження інвестиційних проектів у галузі рослинництва, тваринництва, розвитку інфраструктури із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

організація системи заходів із поширення в районі  інноваційних сортів сільськогосподарських культур вітчизняної селекції;

науково-методичне забезпечення розвитку сучасних моделей ведення сільського господарства на засадах впровадження перспективних енергоощадних та екологічно безпечних технологій (зокрема, органічного землеробства, використання джерел альтеративної енергетики, тощо);

вжиття заходів з недопущення виникнення і масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей, що може спричинити значні негативні наслідки та збитки для економіки регіону;

створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання;

забезпечення участі підприємств агропромислового комплексу у виставково-ярмаркових заходах регіонального та  державного рівнів;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:

1) державного бюджету, зокрема на:

часткову компенсацію підприємствам АПК відсоткової ставки за банківськими кредитами;

підтримку сільгосптоваровиробників через надання бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників,стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

здійснення протиепізоотичних заходів з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб та ін.;

2) обласного бюджету  реалізацію заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки, обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, тощо;

3)банківських кредитних ресурсів;

4)міжнародної технічної допомоги;

5) власних коштів суб’єктів господарської діяльності та населення;

6) інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5) кількісні та якісні критерії виконання програми:

Показники 2017 рік,

очікуване

2018 рік,  прогноз Темпи росту (зниження) %
Обсяг виробництва валової продукції у сільгопідприємствах, % до попереднього року 91,9  

112,7

х
Обсяг виробництва  продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідпиємствами,  грн 28782 32405 х
Виробництво основних видів

сільськогосподарської продукції в у сільгопідприємствах:

 

 

   
зернові культури

(у вазі після доробки) тонн

82697 85000 102,8
соняшник

(у вазі після доробки),  тонн

48755 49000 100,5
цукровий буряк (фабричний),тонн
картопля,  тонн
плоди і ягоди,  тонн
м’ясо,  тонн 7300 7350 100,7
молоко,  тонн 380 400 105,3
яйця, тис штук 1600      1700 106,3
 1. Використання земельних ресурсів та

удосконалення земельних відносин

Земельні ресурси Компаніївського району представлені передусім сільськогосподарськими угіддями, які займають 86,1 тис. га (89,0% території регіону, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєння земель) та складають 4,3 % загальної площі сільгоспугідь області, у тому числі ріллі – 73,2 тис.га, або 4,1 % ріллі області

У структурі сільгоспугідь рілля складає 75,7%, багаторічні насадження – 0,5%, сіножаті – 0,07%, пасовища – 12,8%. Розораність земель складає 85%.

Основними землекористувачами в області є сільськогосподарські підприємства;

1) головні проблеми:

висока розораність сільськогосподарських угідь (85%, по області – 74%, в Україні – 56,1%), що призводить до деградації земель;

незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених райнно програмою розвитку земельних відносин в районі на 2017-2020 роки;

незавершеність інвентаризації земель та їх грошової оцінки, у т.ч. полезахисних лісових смуг;

відсутність офіційно встановлених меж у більшості населених пунктів;

недостатній рівень культури землеробства;

недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні;

 • метою Програми є створення умов для раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам і територіальним громадам права власності на землю; удосконалення земельних відносин;

3) пріоритетні напрямки розвитку:

ефективне використання земельних ресурсів і розвиток земельних відносин;

збереження та відтворення родючості ґрунтів;

оптимізація землекористування, системна протидія ерозійним процесам;

4) основні завдання:

проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної  власності з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (3-12% від нормативно- грошової оцінки землі);

поповнення бази електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного кадастру;

підготовка до  проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю;

поліпшення стану земель шляхом створення захисних лісонасаджень;

розробка проектів землеустрою еколого-економічного обґрунтування сівозмін;

проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів за рахунок коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та знаходяться на спецрахунках відповідних рад;

забезпечення подальшого реформування земельних відносин у та інших населених пунктах;

здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства;

5) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного бюджету;

місцевих бюджетів на реалізацію заходів районної  програми розвитку земельних відносин у Компаніївському районі  на 2017-2020 роки;

землевласників і землекористувачів, зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні критерії виконання програми:

проведення інвентаризації та коригування грошової оцінки земель населених пунктів;

забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення надходжень від оренди земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;

створення прозорого функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

 1. Стале функціонування промисловості

В районі виробництво промислової продукції здійснюють ВСК«Колос» та  ПАФ «Зоря».

Протягом січня – вересня 2017 року обсяг виробництва промислової продукції склав 445,79 тис.грн. у цінах 2010 року, що  становить 89 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Загальний обсяг реалізованої продукції по району за січень – вересень  склав 394,3 тис. грн., що становить 130,8 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року .  В розрахунку на одну особу 25,94 грн.

1) основні проблеми :

висока зношеність основних виробничих фондів переробних цехів сільськогосподарських підприємств ;

недостатнє залучення інвестицій та обмеженість власних обігових коштів підприємств агропромислового комплексу для проведення модернізації та сучасного технічного переозброєння промислових цехів сільськогосподарських підприємств;

 • метою програми є збереження промислового потенціалу, створення умов щодо забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва
 • основні завдання

популяризація продукції місцевих товаровиробників шляхом організації виставково-презентаційних заходів і ярмарків, сприяння участі підприємств промисловості у таких заходах;

         4) ресурсне забезпечення:

         реалізації основних завдань буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів;

 

5) кількісні та якісні критерії виконання програми

з/п

Показник 2017 рік

очікув.

2018рік

прогноз

Темп росту,%
1 Індекс промислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв, % до попереднього року 73,8 106,1 Х
1 Обсяг реалізованої  промислової продукції, у

відпускних цінах підприємств, тис.грн.

   508,1 480,5 100,6
3 Обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на  одну особу  населення у відпускних цінах підприємств, грн 22,9 23,0 100,6

Реалізація інвестиційного проекту  будівництво зерносховища на базі ФГ Козаков В.В., с.Губівка, проектною потужність 4 тис.т;

 1. Енергозбереження та енергоефективність

Одним із пріоритетних напрямків є впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види палива в бюджетній сфері.

У бюджетній сфері району за рахунок різних джерел фінансування реалізовано проекти із заміни вікон на енергоефективні, утеплення будівель .

У 2017 році в сільських будинках культури проведено заміну 41 вікна на енергозберігаючі склопакети та замінено 7 вхідних дверей. В Живанівському будинку культури встановлено встановлено котел, який здійснює обігрів грячим  повітрям.

В закладах освіти замінено 20 вікон на енергозберігаючі склопакети, у ФАПах району замінено 5 вікон, в районній державній адміністрації замінено 7 вікон та 2 сходинкових проліти.

Сім домогосподарств району встановили сонячні панелі та уклали договори з Компаніївським РЕМ про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

 • основні проблеми:

недостатнє фінансування проектів та заходів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних ресірсів;

відсутність системного та комплексного підходу до питання енергозбереження;

низька ефективність впровадження заходів з енергозбереження в об’єктах бюджетної та соціальної сфер;

2) мета програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері району, впровадження енергозберігаючих заходів;

 • основні завдання:

розробка та реалізація заходів програми енергоефективності Компаніївського району на 2018-2020 роки;

запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах та вжиття заходів щодо укладання ними енергосервісних договорів в об’єктах щодо закупівлі послуг енергосервісу, зокрема Компаніївської Нечаївської та Першотравенської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів в об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах, установах і підприємствах комунальної та спільної власності територіальних громад району;

стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через механізм компенсації частини суми кредитів та/або частини відсотків за кредитами, залученими на заходи щодо енергозбереження, інші механізми;

проведення комплексних енергоаудитів приміщень Компаніївської центральної районної лікарні, Першотравенської та Нечаївської ЗОШ І-ІІІ ст.;

будівництво теплогенераторної конструкції контейнерного типу з двома теплогенераторами на альтернативному паливі потужністю 98 кВт кожний Червоновершківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

завершення утеплення фасаду головного корпусу центральної районної лікарні смт Компаніївка;

реконструкція системи опалення (заміна споживання газу)в Голубієвицькій лікарській амбулаторії;

заміна вікон на склопакети в закладах освіти, охорони здоров’я, культури;

4) ресурсне забезпечення:

         реалізація основних завдань енергозбереження буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, у закладах бюджетної сфери – за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

укладання угод енергосервісних договорів воб’єктах бюджетної сфери

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у тому числі у соціальній сфері району.

ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

 1. Транспорт та зв’язок, розвиток автомобільних доріг

Транспорт – відіграє важливу роль у розвитку економіки та задоволенні потреб населення. Протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального користування, які пролягають по території району, становить 236,3 км.

В місцевих бюджетах на 2017 рік з урахуванням змін  передбачено видатки на проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг 5410,97 тис. грн..

Протягом січня-вересня 2017 року проведено капітальний ремонт пров. Котовського смт Компаніївка, поточний ремонт вул.Перемоги та ремонт мосту по вулиці Набережна. Проведено  поточний ремонт доріг  в населених пунктах: с. Водяно, с.Червоновершка, с. Гарманівка, с.Марївка, с.Нечаївка, с.Першотравенка. Використано коштів з місцевого бюджету  3104,33 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету у 2017 році проведено ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Компаніївка – Водяно –Шишкіно, використано 100 тис.грн (проведено216 кв.м. ямкового ремону).

У 2017 році відкрито 2 приміські автобусні маршрути загального користування, а саме Компаніївка – Губівка та Компаніївка – Інженерівка.

 На території району здійснюється перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом за двома приміськими маршрутами: Кропивницький – Червоновершка та Кропивницький – Губівка. Станом на 01 жовтня 2017 року за перевезення пільгової категорії населення  профінансовано  167,5   тис.грн.(з урахуванням заборгованості минулих років

1) основні проблеми :

незадовільний технічний стан автомобільних доріг загального користування та комунальних доріг;

недостатнє забезпечення потреб та якості сільського населення у пасажирських перевезеннях;

2) метою програми є якісне надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, покращення стану дорожнього покриття; підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів;

3) основні завдання:

забезпечення стабільного охоплення сільських населених пунктів регулярним автобусним сполученням;

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху;

поліпшення стану дорожнього покриття району;

4) ресурсне забезпечення:

Реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

державного та місцевих бюджетів на розвиток мережі утримання доріг загального користування, ремонт та утримання комунальних доріг;

          власних коштів підприємств та коштів спонсорів;

          5) якісні критерії виконання програми:

            забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних та комунальних дорога;

          забезпечення потреб сільського населення у пасажирських перевезеннях.

 1. Розбудова інформаційного простору

та громадянського суспільства

Інформаційний простір Компаніївського району представлений 1 друкованим засобом масової інформації.

Органи виконавчої влади забезпечують доступ до публічної інформації.

В районі діє районна програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Компаніївському районі  на 2017-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 23 березня 2017 року №157.

Розроблено та затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 01 серпня  2017 року № 204-р районний план заходів щодо реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики при облдержадміністрації діє Громадська рада та Рада сприяння розвитку громадянського суспільства.

         З метою координації надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей функціонує Центр надання допомоги учасникам АТО;

1) головні проблеми:

недостатній рівень впровадження інформаційних Інтернет-технологій у сфері друкованого періодичного засобу масової інформації району;

не унормовано на законодавчому рівні створення підрозділів по роботі з громадськістю в об’єднаних територіальних громадах;

 • метою Програми є задоволення потреб населення району в отриманні повної, об’єктивної, різнопланової інформації; створення умов для розвитку в районі громадянського суспільства; активізація  співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з інститутами громадянського суспільства;

3) основні завдання:

висвітлення стану реалізації пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації ,

забезпечення умов для доступу до публічної інформації;

забезпечення відкритості та налагодження зворотного зв’язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів області та громадських об’єднань з приводу вирішення актуальних питань регіонального розвитку;

залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства для розвитку економічної ініціативи на місцях, залучення громадськості та місцевих жителів до вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів:

 місцевих бюджетів та джерел не заборонених чинним законодавством;

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

зростання рівня поінформованості громадськості про пріоритетні напрямки державної політики та стан проведення реформ в державі;

збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності населення району;

забезпечення умов для доступу до публічної інформації;

проведення консультацій з громадськістю; масових заходів за участю громадськості;

забезпечення підтримки ініціатив громадських організацій та об’єднань.

 1. Використання потенціалу туристичної

та курортно-рекреаційної сфери

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери.

Туристичний потенціал Компаніївщини представлено туристичними маршрутами «Краєзнавчий уїк-кенд Компаніївщиною», «Кам’яні дива Компаніївщини», «Компаніївщина заповідна», «Маленький Стоунхендж Кіровоградщини», «Рибацькі забави», зеленими садибами «Хутір козачий», клуб любителів риболовлі «Робінзон»;

1) головні проблеми:

недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення матеріалами про об’єкти показу, суб’єкти господарювання, які надають туристичні послуги;

недостатній розвиток туристичної інфраструктури; неналежна якість наданих послуг;

відсутність закладі розміщення та харчування        туристів;

відсутність об’єктів готельного господарства;

недостатня кількість та необлаштованість наявних місць короткочасних зупинок автомобільного транспорту на автошляхах за напрямками основних туристично-рекреаційних маршрутів та біля об’єктів відвідування;

2) метою Програми є створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців району та її гостей, удосконалення туристичної інфраструктури;

3) основні завдання:

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та визначних об’єктів природно-заповідного фонду в складі туристично-екскурсійних маршрутів;

формування та забезпечення належного функціонування районної мереж туристично-екскурсійних маршрутів, їх презентація у засобах масової інформації;

представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих виставкових заходів, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту;

забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах;

координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема  осель зеленого туризму;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок:

коштів місцевих бюджетів усіх рівнів;

інвесторів та населення;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання Програми:

підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту;

         збільшення кількості туристів, що відпочивають у сільських “зелених садибах»

 

ІІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА  

         В районі проводиться робота щодо забезпечення виконання завдань, визначених законами України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про основи національної безпеки України”, “Про оборону України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Кодексу цивільного захисту населення та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

1) головні проблеми:

недостатність фінансових ресурсів для здійснення комплексу мобілізаційних заходів в частині забезпечення пункту управління голови райдержадміністрації необхідними товарами і предметами захисту, забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами при проведенні заходів часткової мобілізації, доставці військовозобов’язаних на навчальні збори, заходів, повʼязаних із виконанням військового обовʼязку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, підрозділів територіальної оборони, розташованих на території району.

2) метою Програми є сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету і незалежності України та, безпосередньо, території і населення Компаніївського району;

3) основні завдання:

забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, визначених статтею 17 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням та наданням послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів, виконання завдань із відмобілізування людських, транспортних та інших ресурсів;

надання підтримки Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для задоволення потреб оборони держави і захисту території району від можливої агресії, своєчасного і організованого проведення мобілізації;

вжиття заходів, спрямованих на дооснащення пункту управління голови райдержадміністрації технічними засобами, транспортом, зв’язком, продовольством, проведення робіт із комплексного технічного захисту інформації даного об’єкта, оновлення засобів індивідуального захисту працівників;

срияння вирішенню питань, пов`язаних із задоволенням соціально-попутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, проведення робіт з реконструкціх та ремонту приміщень, в яких розміщуються військові частини;

здійснення заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, у разі проведення часткової мобілізації, а також під час перевезення військовозобов’язаних на навчальні збори;

забезпечення заходів, повʼязаних із виконанням військового обовʼязку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2018 році, щодо вирішення проблемних питань у частині придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів районної програми «Призовник» на 2017-2018 роки;

комплексне розвʼязання проюлеми щодо обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, обстеження важливих державних та місцевих обʼєктів для розроблення планів їх охорони та оборони, матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району навчальною базою та предметами речового майна і спорядження, засобами звʼязку, індивідуального захисту відповідно до районної програми «Територіальна оборона».

4) ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань програми буде здійснюватись за рахунок: коштів районного бюджету; власних коштів підприємств і населення; інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5) якісні критерії виконання програми:

реалізація завдань програми створить умови для своєчасного й організованого забезпечення виконання заходів із мобілізаційної підготовки та мобілізації в районі матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, підрозділів територіальної оборони, розташованих на території району.

ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. В районі  проживає майже 4,2 тис.молодих осіб віком від 15 до 35років, що становить 27,7 % від загальної кількості населення району.

Вживаються заходи щодо забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

В районі функціонує  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Забезпечується реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ї. В районі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 42 дитини та 14 прийомних сімей, в яких виховується 28 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 99,1%  від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 44 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За межами району в сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 25 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 103 дитини.

На обліку перебуває 127 дітей в 47 сім»ях, які перебувають в складних життєвих обставинах.

1) головні проблеми:

поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу;

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи ;

збільшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

недостатній рівень забезпечення якісними соціальними послугами для сім’ї, дітей та молоді

2)   метою програми є забезпечення пропаганди та формування здорового способу життя, створення умов для зайнятості молоді,підвищення ролі й авторитету сім’ї; запобігання виникнення складних життєвих обставин різної етимології на території району; захист прав та законних інтересів дітей, забезпечення права дітей на сімейне виховання, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, недопущення соціального сирітства;

3) основні завдання:

створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;

підвищення якості та доступності професійних соціальних послуг для сімей, дітей та молоді;

організація та проведення навчань для: прийомних батьків та батьків-вихователів; кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники та усиновлювачі;

здійснення відповідної соціальної роботи з сім’ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі у зв’язку з перебуванням у конфлікті з законом;

створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб/сімей;

проведення роботи, спрямованої на запобігання виникненню раннього соціального сирітства;

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

посилення роботи щодо охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, недопущення влаштування посиротілих протягом року дітей до інтернатних закладів області;

активізація роботи щодо розширення мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

запровадження патронату над дитиною з метою тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин;

забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, недопущення соціального сирітства;

організація та підготовка до проведення на належному рівні відзначення в районі Дня захисту дітей,  Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят  та інш. свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах;

забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у стаціонарних оздоровчих закладах;

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання ґендерних стереотипів, попередження насильства, протидії торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;

здійснення координації та організаційного забезпечення роботи обласного гендерного ресурсного центру;

участь у семінарах з питань протидії торгівлі людьми, формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства, демографічного розвитку та забезпечення ґендерної рівності;

забезпечення ефективної діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

реалізація заходів районної цільової соціальної програми «Молодь Компаніївщини» на 2016-2020 роки;

 • ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів: державного та місцевих бюджетів – на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми; інших джерел, не заборонених чинним законодавством; коштів населення;

 • кількісні та якісні критерії ефективності виконання:

підвищення рівня залучення молоді (у тому числі жінок) до здійснення заходів, спрямованих на творчий і духовний розвиток, інтелектуальне самовдосконалення; проведення профорієнтаційних заходів;а також заходів, спрямованих на утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, на національно-патріотичне виховання;

забезпечення охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

 1. Доходи населення. Соціальний захист населення

         Одним із найважливіших чинників, які впливають на розв’язання соціально-економічних проблем, є збільшення грошових доходів населення, зокрема заробітної плати.

         Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району станом на 01 липня 2017 року склала 5268 грн, що становить 173,5 % до відповідного періоду минулого року  (по області – 5684 грн, темп росту 145,9%.). Кількість штатних працівників склала 1814 особи, що становить 110,0 % до відповідного рівня 2016 року (по області 99,7 %, 12 місце по області.)

         Заборгованість з виплати  по заробітній платі відсутня.  

Соціальна політика спрямована на посилення захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання субсидій, різних видів допомог та соціальних послуг. Доходи населення району переважно формуються із отриманих соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів (пільг, субсидій, соціальних допомог тощо) і заробітної плати.

          Станом на 23 листопада 2016 року субсидію призначено 2971 домогосподарств на суму 22392,3 грн.Проведено роботу по монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Нараховано зекономлених сум субсидії готівкою 934 сім’ям на суму 573,1тис.грн.

1) головні проблеми:

наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення і оплати праці найманих працівників;

низький розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників району порівняно з іншими регіонами України;

недостатність вільних робочих місць із гідним рівнем заробітної плати, у тому числі у сільській місцевості;

          2) метою програми є збільшення доходів населення, забезпечення соціальної підтримки незаможних верств населення та подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та поліпшення  умов  праці  працівників,  забезпечення  планування  і  контролю  за впровадженням заходів;

         3) основні завдання:

         вжиття заходів щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам;

здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

вжиття заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій та інших пільг відповідно до чинного законодавства;

забезпечення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

пільгових категорій населення санаторно-курортним лікуванням; виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

утримання закладів соціального захисту, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрацій;

забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів, Кіровоградською обласною організацією “Товариство Червоного Хреста України” у питаннях дотримання прав осіб з інвалідністю, ветеранів та інших соціально вразливих категорій громадян на соціальний захист та з інших питань;

реалізація заходів програми зайнятості населення Компаніївського району на 2018-2020 роки, проект якої розробляється;

організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців або для самозайнятості та провадження підприємницької діяльності;

сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, зареєстрованих в центрах зайнятості району;

організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян;

забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій, перерахунків її розмірів;

впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення (перерахунку) та виплати пенсій на їх основі;

створення умов для впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи;

підготовка та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням державних свят, пам’ятних та знаменних дат;

забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його виникнення, зменшення негативних наслідків з подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації;

проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо впровадження свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян щодо заходів безпеки у сфері, не пов’язаній з виробництвом.

 • ресурсне забезпечення:

         виконання основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

а) державного бюджету на:

забезпечення соціальних гарантій:

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

надання соціально незахищеним категоріям населення різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, та тимчасової допомоги дітям) житлових субсидій та пільг;

забезпечення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації; забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян;

б) місцевих бюджетів, зокрема районного на:

утримання закладів соціального захисту, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) району;

забезпечення ліками за безкоштовними рецептами і безкоштовним зубопротезуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виплату компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, особам з інвалідністю, яких забезпечено автомобілями та на транспортне обслуговування людей з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілем;

оздоровлення окремих категорій громадян;

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуги зв’язку та інші пільги, визначені чинним законодавством;

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів;

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням державних свят, пам’ятних та знаменних дат;

виплату матеріальної допомоги відповідно до положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо;

власних коштів підприємств, установ, організацій;

інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Фінансове забезпечення реалізації основних завдань у сфері пенсійного забезпечення буде здійснюватись за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів.

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

забезпечення:

працевлаштування на нові робочі місця 90 осіб;

проведення професійного навчання відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців;

залучення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру;

населення технічними та іншими засобами реабілітації дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та окремих категорій;

санаторно-курортним лікуванням осіб із числа пільгових категорій громадян;

охоплення соціальним обслуговуванням осіб, які потребують різних видів соціальних послуг;

виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування  людей з інвалідністю;

призначення різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю, та тимчасової допомоги дітям), житлових субсидій та пільг;

виплати допомог та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

збільшення розміру середньомісячної заробітної плати на 15% проти очікуваних показників 2017 року:

№ з/п Показник 2017 рік,

очікуване

2018 рік,

прогноз

1. Середньомісячна заробітна плата, грн. 5817 6690
2. Темп росту середньомісячної заробітної плати, у % до попереднього року 170,0 115,0
3. Працевлаштовано громадян на нові робочі місця, осіб 100         90
 1. Підтримка армії та захист військовослужбовців, населення, яке постраждаловід окупації та проведення антитерористичної операції

В районі вживаються заходи щодо підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх родин, а також тимчасово-переміщених осіб.

         Створено і функціонує Регіональний штаб з питань соціального забезпечення громадян України з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції. З метою координації надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей створено Центр надання допомоги учасникам АТО.

         Реалізуються заходи районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017 роки;

координується робота громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій із надання різних видів допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, тимчасово переміщеним особам;

         1) головні проблеми:

         недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної, грошової та інших видів підтримки особам, які брали чи беруть участь в АТО, членів їх родин та внутрішньо переміщеним особам з територій, на яких проводиться антитерористична операція;

         2) метою програми є забезпечення належних умов життєдіяльності для учасників АТО та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та соціальної підтримки внутрішньо-переміщених осіб;

         3) основні завдання:

         вжиття заходів щодо дотримання вимог Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб”;

         надання допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, створення умов для вирішення нагальних проблем;

забезпечення житлом учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб;

         реалізація заходів районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО учасників антитерористичної операції військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2017 роки;

         реалізація заходів щодо соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих;

забезпечення функціонування районного  штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням демобілізованих учасників АТО;

забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням потреб учасників АТО, сімей загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку);

координація роботи громадських, благодійних, волонтерських, релігійних організацій для надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;

забезпечення взаємодії з громадською організацією «Учасники бойових дій та захисники Вітчизни» у питаннях надання соціальної підтримки учасникам АТО.

          проведення заходів з відзначення Дня захисника України в районі;

 • ресурсне забезпечення:

         реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

         державного бюджету –на забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де проводиться АТО;

         місцевих бюджетів, зокрема районного, на:

         реалізацію заходів відповідних місцевих програм ;

         коштів підприємств, установ, організацій і населення;

благодійних фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

фінансову підтримку громадської  організації “Учасники бойових дій та захисники України

 • кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО,

задоволення у соціально-важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО.

 1. Охорона здоров’я

В останні роки вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги населенню.

Медичну допомогу населенню району надається у 23 медичних

закладах, у тому числі:1районна лікарня, 3лікарняних амбулаторії 2 ФАП, 17 ФП.

Функціонує КЗ «Центр первинної медико -санітарної допомоги в районі, центр ранньої діагностики.

В останні роки здійснюється реформування галузі охорони здоров’я:

проведено реорганізацію окремих ФАПів/ФП: закрито Долинівський ФП

Компаніївського району

Протягом останніх років вжито комплекс заходів щодо поліпшення

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та надання медичної

допомоги населенню, а саме: проведено ремонт інженерних мереж ФАПу в с.Гарманівка, залучено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні 2625,5 тис.грн (спів фінансування з місцевого бюджету 39,8 тис.грн.); придбання медичного обладнання для Компаніївської центральної районної лікарні 40 тис.грн.

З 01 квітня 2017 року стартувала урядова програма “Доступні ліки”. Жителі району отримують в аптеках за рецептом лікаря ліки за трьома категоріями захворювань: серцево-судинні, бронхіальна астма і діабет ІІ типу. В районі аптечні заклади, де можна отримати лікарські засоби за рецептами, вартість яких повністю або частково підлягає відшкодуванню;

За період з квітня по жовтень 2017 року 3324  пацієнтів отримали безкоштовно ліки на суму 211,9 тис.грн.;

1)головні проблеми:

високий рівень захворюваності і смертності в районі  від хвороб серцево-судинної системи, злоякісних новоутворень, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших хвороб;

обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;

високий рівень цін на лікарські засоби, вироби медичного призначення, на медичні послуги, які надаються у лікувальних закладах;

складна кадрова ситуація у галузі охорони здоров’я в районі, у першу чергу, в сільській місцевості;

 • метою програми є створення сприятливих умов для поліпшення стану здоров’я населення, продовження активного довголіття та тривалості життя; поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення;
 • основні завдання:

реалізація медичної реформи, розвиток первинної ланки охорони здоров’я та удосконалення функціонування  центру первинної медико-санітарної допомоги;

поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району;

проведення реорганізації медичних закладів відповідно до потреб населення у різних видах медичної допомоги;

забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та молодшими спеціалістами з медичною освітою закладів охорони здоров’я сільської мережі, реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів для роботи в медичних закладах району шляхом створення належних умов для їх праці та проживання;

продовження реалізації програми “Доступні ліки”;

 • ресурсне забезпечення:

реалізація завдань програми буде проводитись за рахунок коштів:

державного і місцевих бюджетів, зокрема районного  – на проведення робіт із  капітального ремонту, реконструкції та оснащення обладнанням, забезпечення лікувальними та витратними матеріалами, товарами довгострокового користування лікувально-профілактичних закладів спільної власності територіальних громад району;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

 • кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

зменшення рівня захворюваності та смертності населення, у тому числі від онкологічних захворювань; інсультів, інфарктів та від туберкульозу;

збільшення рівня охоплення жіночого населення цитологічним скринінгом.

 1. ОСВІТА ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Діюча мережа навчальних закладів в районі забезпечує дотримання конституційного права для кожного громадянина на доступність якісної освіти.

В районі послуги у сфері освіти надають: 6 дошкільних навчальних закладів, 15 загальноосвітніх шкіл, КЗ «Компаніївське НВО», 2 навчально-виховні комплекси ( загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад), міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

У 2017 році на базі Виноградівської загальноосвітньої школи відкрито навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок на 20 місць.

У 2017 році проводилась робота із реформування освіти. Створено та організовано роботу 1 опорної школи та 1 філії.

Для опорних навачльних закладів придбано 1 сучасний мультимедійний комплекс та 1 навчальний комп’ютерний комплекс, новий шкільний автобус, що дозволило поліпшити умови навчання та виховання дітей.

Організовано 100% охоплення підвезення шкільними автобусами, орендованим транспортом, сільських рад учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів.

Середня наповнюваність класів загальноосвітніх шкіл складає 9 учнів.

У 2017 році розпочато роботу 8 загальноосвітніх шкіл із інклюзивним навчанням. У 2017-2018 навчальному році 18 учнів навчаються інклюзивно.

Мережа позашкільних навчальних закладів налічує 1 дитячо-юнацьку спортивну школу»Юність»,  у якій фізичною культурою і спортом у 5 відділеннях займаються 237 вихованців.

До занять фізичною культурою залучено 3,2 % населення району.

Для організації занять та проведення спортивних змагань в районі 53 спортивних майданчинків, 10 футбольних полів, 2 стрілецькі тири, 13 спортивних залів, 18 майданчиків з тренажерним обладнанням, 3 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.Спортивно-масову та оздоровчу роботу ведуть 31 штатних працівників, з яких мають 27 вищу освіту та 4 середню освіту.

         У 2017 році на території стадіону смт Компаніївка облаштовано нову волейбольну площадку з високотехнологічним гумовим покриттям та становлено огорожу стадіону на загальну суму 250,0 тис.грн.

 • головні проблеми :

мережа дошкільних навчальних закладів не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення;

недостатня кількість педагогічних кадрів у навчальних закладах та низький рівень надання якісних освітніх послуг у сільській місцевості;

недотримання норм харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

недостатній рівень охоплення учнів старших класів профільним навчанням;

низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій у навчальних закладах;

невідповідність сучасним вимогам матеріально-технічної бази у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

низький рівень охоплення дітей позашкільною освітою у сільській місцевості;

 • метою програми є забезпечення рівного доступу громадян до дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення надання якісних освітніх послуг
 • основні завдання:

поліпшення матеріально-технічної бази опорних навчальних закладів та створення в опорних школах сучасного освітнього простору;

впровадження профільного навчання для учнів старших класів;

оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів області;

збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів та збільшення охоплення дітей району позашкільною освітою, зокрема, збільшення кількості гуртків на базі навчальних закладів у сільській місцевості;

проведення ремонтних робіт та впровадження тепло- та енергозберігаючих заходів у навчальних закладах області;

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа учнів пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників АТО;

створення умов для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами;

організація регулярного підвезення дітей та педагогічних працівників до опорних навчальних закладів;

розширення мережі закладів дошкільної освіти відповідно до потреб населення;

охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом: проведення та участь різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;

забезпечення фінансової підтримки громадської організації ФСТ „Колос” та ДЮСШ „Юність”;

будівництво  теплогенераторної  конструкції  контейнерного типу з двома теплогенераторами  на альтернативному паливі  потужністю 98 кВт кожний у Червоновершківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

реконструкція Першотравенської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів   під навчально-виховний комплекс  “школа-дитячий садок” в с. Першотравенка;

проведення капітального ремонту приміщення  дошкільного навчального закладу в с. Лозуватка;

проведення реконструкції частини навчального корпусу Зеленівської ЗШ І-ІІ ст. Компаніївської районної ради під дошкільний навчальний заклад  на 20 місць.

проведення капітального ремонту покрівлі Червоновершківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

проведення реконструкції покрівлі Гарманівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів.

Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації державних, обласних та районних цільових програм у галузі освіти.

5) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми у галузі освіти буде здійснюватися із залученням коштів:

1) державного бюджету, зокрема освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) місцевих  бюджетів на фінансування:

 позашкільних навчальних закладів;

заходів, передбачених районними цільовими программами;

 утримання дитячо-юнацької спортивної школи Юність”;

підготовку  і  проведення  фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, участь спортсменів у змаганнях;

утримання дошкільних, загальноосвітніх закладів ;

фінансування позашкільних навчальних закладів;

утеплення фасадів, заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, утеплення дахів, заміна котельного обладнання на більш енергоефективне, заміна освітлюваних приладів у навчальних закладах та встановлення лічильників;

комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів;

придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності.

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні і якісні критерії виконання програми:

створення та забезпечення функціонування опорного навчального закладу та філії;

підвезення 100% учнів та педагогічних працівників до опорних шкіл;

забезпечення 100% фахового викладання предметів в опорних навчальних закладах;

забезпечення на 100% сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням та доступом до мережі Інтернет опорних шкіл області;

збільшення охоплення району позашкільною освітою;

зменшення обсягів споживання та видатків на енергоносії у навчальних закладах;

забезпечення 100-відсотково дітей учасників АТО безкоштовним харчуванням;

будівництво  теплогенераторної  конструкції  контейнерного типу з двома теплогенераторами  на альтернативному паливі  потужністю 98 кВт кожний у Червоновершківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

реконструкція Першотравенської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів   під навчально-виховний комплекс  “школа-дитячий садок” в с. Першотравенка;

проведення капітального ремонту приміщення  дошкільного навчального закладу в с. Лозуватка;

проведення капітального ремонту покрівлі Червоновершківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

проведення реконструкції частини навчального корпусу Зеленівської ЗШ І-ІІ ст. Компаніївської районної ради під дошкільний навчальний заклад  на 20 місць;

проведення реконструкції покрівлі Гарманівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 1. Культурний простір та збереження культурної спадщини

Мережа закладів культури в  районі налічує 45 закладів:  21  заклад клубного типу на 5148 місць для глядачів, 21 бібліотека з бібліотечним фондом 177 тис.примірників, дитяча музична школа в якій займаються 105 учнів, Нечаївський літературно-меморіальний музей Ю.Яновського та історичний музей Компаніївського району.

На обліку і під охороною держави на території Компаніївського району знаходиться 175 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини , зокрема: 45 пам’яток історії; 122 – археології; 7 – містобудування та архітектури; 1 – монументального мистецтва.

Здійснюються заходи з паспортизації та розроблення зон охорони пам’яток культурної спадщини, які належать до спільної власності територіальних громад району.

Станом на 01 жовтня 2017 року облікову документацію виготовлено на 44 пам’ятки та об’єкт культурної спадщини, зокрема 43 на пам’ятки  історії та 1 монументального мистецтва. Тривають роботи по виготовленню документації на 42 пам»ятки археології.

1) головні проблеми:

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі сучасним вимогам;

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому числі поповнення бібліотечних та музейних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини;

незадовільний рівень інвентаризації та паспортизації пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

недостатня увага власників та користувачів до стану збереження об’єктів культурної спадщини;

руйнування та пошкодження пам’яток культурної спадщини в результаті господарських робіт, нелегальних досліджень, порушення законодавства з охорони культурної спадщини;

 • метою програми є задоволення культурно-дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення закладами культури району, збереження об’єктів культурної спадщини;

3) пріоритетні напрямки:

збереження мережі базових закладів культури району, оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

поповнення та збереження фондів бібліотек та музеїв району;

розвиток народної художньої творчості;

забезпечення належного контролю за станом дотримання законодавства питань охорони культурної спадщини органами місцевого самоврядування, запровадження заходів впливу до порушників чинного законодавства у сфері охорони пам’яток культурної спадщини;

проведення ремонту закладів культури, реконструкції та реставрації пам’яток архітектури, історії та культури, збереження та розвиток музейного фонду району ;

4) основні завдання:

забезпечення надання закладами культури якісних культурно-дозвіллєвих послуг населенню району;

проведення районних, участь в обласних, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких заходів;

активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;

проведення повної інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини Компаніївщини з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток;

активізація досліджень з метою виявлення необлікованих археологічних об’єктів та взяття їх на облік;

активна популяризація заходів з охорони культурної спадщини шляхом організації видавничої та експозиційно-виставкової діяльності;

сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження

культурної спадщини;

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду;

формування та забезпечення належного функціонування туристично-екскурсійних маршрутів;

забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах;

координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема осель зеленого туризму;

проведення поточного ремонту Компаніївського районного Будинку культури, Мар”ївського, Зеленівського, Софіївського та Водянського сільських Будинків культури;

проведення ремонту покрівель Червоновершківського, Петрівського сільських Будинків культури та виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Губівського сільського Будинку культури;

встановлення системи опалення в Гарманівському, Полтавському та Сасівському сільських клубних закладах;

заміна вікон в Червонослобідському сільському Будинку культури та центральній районній бібліотеці;

5) ресурсне забезпечення:

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів  місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

6) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми:

покращення якості надання послуг культури населенню;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтв району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг;

забезпечення збереження та належного використання культурної спадщини.

 1. Споживчий ринок та захист прав споживачів

Галузь торгівлі має важливе значення у соціально-економічному розвитку  району.

На території району налічується:

       закладів  торгівлі всього 145, в тому числі 22 заклади належать суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам, з них 5- закладів фірмової торгівлі, 123 – фізичним особам;

               12 закладів громадського харчування, в тому числі 3 заклади належать суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам, 9 – фізичним особам;

      8 закладів побутового обслуговування;

     6 аптечних закладів та  3 АЗС.

Протягом 2017 року в районі мало місце зростання споживчої активності населення, розширення мережі магазинів, закладів ресторанного господарства та впровадження сучасних форм обслуговування споживачів;

1) головні проблеми:

         порушення суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів, санітарного законодавства через обмеження на державному рівні проведення перевірок;

значне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, пасажирські перевезення та цін на продовольчі товари, лікарські засоби тощо;

неналежний рівень організації обслуговування населення на продовольчих та непродовольчих ринках, в об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;

недостатня забезпеченість  населення побутовими послугами,  особливо у сільській місцевості;

існування проявів  стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без наявності дозвільних документів тощо);

2) метою Програми є створення умов для забезпечення дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів, санітарного законодавства, запобігання необґрунтованому зростанню цін наосновні продовольчі товари, насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, поліпшення якості торговельного обслуговування населення;

3) основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами;

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності;

вжиття заходів щодо запобігання необгрунтованому зростанню цін на соціально значущі продовольчі товари;

проведення роботи із суб’єктами підприємницької діяльності щодо забезпечення дотримання ними законодавчих та нормативних актів, які регламентують реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі товаровиробників;

забезпечення функціонування фірмової торговельної мережі підприємств-товаровиробників;

сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування у сільській місцевості;

проведення роботи, спрямованої на вдосконалення організації функціонування ринку в смт Компаніївка, створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції її виробниками;

впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі;

вжиття заходів щодо  ліквідації стихійній торгівлі;

покращення якості і культури торговельного обслуговування населення шляхом удосконалення існуючих методів торгівлі;

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку району;

забезпечення державного регулювання цін на основні групи продовольчих товарів;

здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін на товари, продукцію і послуги, які реалізуються за регульованими цінами.

 • ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів підприємств торгівлі та  інвесторів;

 • кількісні та якісні критерії виконання програми:

збільшення обороту роздрібної торгівлі у порівняних цін на 5%;

забезпечення дотримання прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг.

 1. Будівництво та житлова політика

У житловому будівництві спостерігаються позитивні результати в виконанні будівельних робіт.

Загальний обсяг введеного в експлуатацію житла за 2016 ріку склав 695 м2, що становить 111,6% до рівня 2015 року.

Протягом січня- вересня 2017 року загальний обсяг введеного в експлуатацію житла 66 м2, що становить 9,5 % до відповідного рівня 2016 року.

Протягом 2017 року ведуться будівельні роботи на 2 об’єктах соціальної інфраструктури району, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування та відповідного співфінансування з місцевих бюджетів.

Основними факторами, які можуть негативно вплинути на розвиток будівельної галузі є збільшення рівня витратності будівельних робіт через зростання цін на будівельно-монтажні роботи.

1) головні проблеми:

відсутність в районі будівельної інфраструктури;

низька фінансова спроможність місцевих бюджетів для реалізації проектів, пов’язаних з будівництвом житла, зокрема добудовою об’єктів незавершеного житлового будівництва;

недостатні обсяги видатків з державного бюджету на фінансування програми доступного житла;

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

високі процентні ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов, призупинення в області будівництва кооперативного житла;

 • метою Програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва ;

3) основні завдання:

сприяння залученню інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування;

забезпечення житлом сільського населення та молодих сімей в рамках обланої  програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” та програми забезпечення молоді житлом через Державну спеціалізовану фінансову установу “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

розроблення (коригування) схем планування території районів та забезпечення населених пунктів містобудівною документацією (генеральними планами, планами зонування та детальними планами територій), оновлення та внесення змін до генеральних планів с.Петрівка та с.Нечаївка;

сприяння залученню до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів

1) державного бюджету –

на підтримку Державного фонду сприяння молодіжному  житловому будівництву для обслуговуванняпільгових довгострокових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким  молодим громадянам  на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

на частковукомпенсаціювідсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

на державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

на будівництво (придбання), реконструкцію житла для військовослужбовців Збройних Сил України;

2) обласного бюджету – реалізацію заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2016-2020 роки, обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам тощо;

3) кредитних ресурсів;

4) коштів інвесторів та власних коштів громадян;

5) інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 1. Екологічна ситуація в районі

Екологічна ситуація в районі є здебільшого стабільною.

Вживаються заходи щодо покращення ситуації з поводження з твердими побутовими відходами.

Щорічно збільшуютьс я видатки місцевих бюджетів на впровадження природоохоронних заходів у 2016 році профінансовано 35,1 тис .грн., що становить в порівнянні з 2015 роком 230,9 %.

Населенням району на санкціонованих сміттєзвалищах було накопичено 7,4 тис м. куб  твердих побутових відходів, що становить в середньому 0,47 м. куб на одного жителя району.

На територіях сільських рад побутові відходи збираються та вивозяться на сміттєзвалища населенням самостійно. Збирання та вивезення побутових відходів в районі здійснюється лише в смт. Компаніївка та с.Живанівка. Роздільне збирання твердих побутових відходів відсутнє. Із 17 санкціонованих  сміттєзвалищ на території району  паспортизовано 11.

Проводиться робота по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Послуга з централізованого водовідведення надається в смт. Компаніївка, тобто до послуги з водовідведення має 35% населення району.

На території району налічується 8 територій віднесених до природо-заповідного фонду загальною площею 215,41 га., а саме:

Долинівсько-Покровський ландшафтний заказник місцевого значення 50 га;

         Тернова балка – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 10 га;

         Інгульська жила –геологічна пам’ятка природи місцевого значення 2 га;

         Розлитий камінь – заповідне урочище місцевого значення 25 га;

         Кліповське – заповідне урочище місцевого значення 22 га;

         Кам’яна балка – заповідне урочище місцевого значення 26,4 га;

         Гнила балка – загальнозоологічний заказник місцевого значення 80 га;

         Травневський велетень – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 0,01 га.

1)головні проблеми:

низький рівень заповіданості території району;

винесення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натуру (на місцевість);

відсутність сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами, накопичення великої їх кількості у місцях видалення відходів;

низький рівень обізнаності населення щодо цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду та стану довкілля;

низька якість поверхневих вод у зонах питних водозаборів;

незадовільний технічний стан гідротехнічних споруд ставків;

 • метою програми є забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, охорони та поліпшення стану довкілля; збереження найцінніших природних територій, забезпечення потреб населення;
 • основні завдання:

проведення паспортизації місць видалення твердих побутових відходів, та здійснення постійного моніторингу місць видалення відходів;

приведення в належний санітарний стан населених пунктів області та їх озеленення у межах проведення в області Дня довкілля та інших заходів;

розширеннятериторій  природно-заповідного фонду та винесення їх меж у натурі на місцевість;

підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

залучення підприємств, установ, організацій, які здійснили перехід котелень на альтернативні види палива, до отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

контроль засвоєчасним та у повному обсязі надходжень орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди;

 • ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів місцевих бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян;

 • кількісні критерії виконання програми:

залучення коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів

 1. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство району – важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою.

Сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства району характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування.

У сфері житлово-комунального господарства району здійснюють свою господарську діяльність 5 підприємств: СКП Відродження (Голубієвичі), СКП «Компаніївське» та КП „Благоустрій”, СКП Мар”ївське, КП Водограй

Фінансовий результат роботи підприємств житлово-комунальної сфери від звичайної діяльності до оподаткування залишається від»ємним.  Основна причина збитковості – це різниця в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в районі.

Житловий фонд по району налічується 376,0 тис.кв. м. загальної площі, в тому числі по селищу житловий фонд налічував 112 тис.кв. м. загальної площі.

         Забезпеченість житловою площею на 1 жителя в середньому по району становить 24,1 кв. м., становить 95,3 % до рівня минулого року ( по області – 24,7кв.м.). У смт. Компаніївка налічується 25 багатоквартирних будинків, у 9 будинках створено ОСББ, що становить  36% від загального багатоквартирного житлового фонду

 • головні проблеми:

складний фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості, висока собівартість виробництва послуг);

застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні комунальних послуг;

невідповідність тарифів для споживачів фактичній вартості житлово-комунальних послуг;

несвоєчасне та не у повному обсязі здійснення оплати житлово-комунальних послуг споживачами;

недостатній рівень контролю за якістю питної води та технічним станом об’єктів водопостачання;

відсутність впровадження роздільного збирання побутових відходів;

 • метою програми є забезпечення підвищення якості надання житлово-комунальних послуг шляхом впровадження інвестиційних проектів та реалізації заходів з реконструкції , ремонту та модернізації житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, підвищення рівня благоустрою населених пунктів району за рахунок усіх джерел, не заборонених чинним законодавством;
 • пріоритетні напрямки основні завдання:

здійснення технічного переоснащення галузі на основі впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

забезпечення якісного надання житлово-комунальних послуг;

підвищення рівня благоустрою населених пунктів району;

4) основні завдання:

проведення робіт з реконструкції та модернізації систем централізованого  водопостачання, водовідведення та об’єктів на них;

приведення тарифів до рівня економічно – обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг;

вжиття заходів щодо забезпечення населення району якісною питною водою:

проведення реконструкції мережі  водопостачання  в смт Компаніївка;

проведення ремонту водогонів в селах Софіївка та Мар′ївка;

будівництво водогонів в с.Губівка;

заміна  водонапірної башти Рожновського в с. Полтавка;

поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів, проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах району, відновлення вуличного освітлення в сільських населених пунктах: Сасівка, Червоновершка, Мар′ївка Нечаївка та Першотравенка;

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення;

забезпечення реалізації заходів, направлених на виконання вимог пункту “і” статті 32 Закону України “Про відходи” в частині заборони з 01 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів та необхідності впровадження в населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, забезпечення утилізації відходів;

 • ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та інших інвестиційних ресурсів незаборонених чинним законодавством на:

виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;

 • якісні критерії виконання програми:

забезпечення якісною питною водою населених пунктів району.

         забезпечення рівня оплати житлово-комунальних послуг населенням в повному обсязі;

зменшення обсягів використання природного газу та інших енергоресурсів;

зростання рівня зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів

району.

 1. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
 2. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій

У 2017 році продовжується позитивна динаміка щодо збільшення капітальних інвестицій, залучених в економіку району.

Загальний обсяг капітальних інвестицій по району у січні –червні  2017 року склав 80760 тис. грн., в розрахунку на 1 особу освоєно 5305,5 грн. (по області 1187,8 грн., 2 місце)

Найбільше капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського господарства (80% від загально обсягу по району).

Головним позитивним фактором було збільшення фінансування проведення робіт за рахунок державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств.

Власні кошти підприємств складають 83% від загального обсягу капітальних інвестицій. Це свідчить про високузалежність стану інвестування в районі від прибутку підприємств та організацій.

У 2017 році обсяг залучених коштів державного бюджету інвестиційного спрямування в область склав 4258,1 тис.грн., що на 16% більше за 2016рік. За рахунок цих коштів здійснювалась реалізація 2 об’єктів, які мають важливе соціальне значення для жителів району.

З метою стимулювання інвестиційної діяльності в районі суб»єкти господарювання району взяли участь у Міжнародній агропромисловій виставці  “АгроЕкспо-2017”;

 • головні проблеми:

обмежені можливості державного і місцевих бюджетів для фінансування капітальних видатків;

низький рівень забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць району містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування тощо;

необхідність розроблення та оновлення схем планування територій;

недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання;

незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, житлового господарства);

низька активністьіноземних інвесторів через нестабільну суспільно-політичну ситуацію в Україні;

 • метою програми є створення привабливого інвестиційного клімату, надходжень інвестицій в економіку району
 • основні завдання:

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку територій району;

реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування та забезпечення їх співфінансування з місцевих бюджетів;

розроблення (коригування) схем планування території районів

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);

забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг;

посилення організаційної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій;

сприяння реалізації інвестиційних проектів та виконання соціальних заходів (додатки 1 і 2 );

розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації щодо інвестиційних можливостей району;

забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності;

реалізація заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Компаніївського району на 2017-2020 роки та регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Компаніївського району на 2016-2018 роки;

участь суб»єктів господарювання у виставко-ярмаркових заходах.

 • ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:

державного фонду регіонального розвитку – на фінансування соціальний  проектів, що передбачають реконструкцію об’єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери;

коштів місцевих бюджетів на спів фінансування проведення реконструкції об’єктів соціальної сфери;

придбання статистичних досліджень з регіональних проблем для інформаційного забезпечення розробки та аналізу економічного та соціального розвитку району;

власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків та коштів населення;

 • кількісні і якісні критерії виконання програми:
№ з/п Показники 2017 рік,

очікуване

2018 рік,

прогноз

1. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

у фактичних цінах (млн.грн.)

180,7 189,7
3. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу у фактичних цінах, грн. 11810 12401

2 . Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та

підвищення ефективності використання бюджетних коштів

У 2015-2017 роках було здійснено заходи щодо посилення фінансової

основи місцевих бюджетів, зокрема запроваджена нова модель фінансового

забезпечення місцевих бюджетів, яка полягає у розширенні джерел їх наповнення та переході на фінансування делегованих державою повноважень у галузі освіти і охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

Завдяки запровадженим змінам бюджетного і податкового законодавства забезпечено значне збільшення доходів місцевих бюджетів.

1) головні проблеми:

недостатня забезпеченість коштами для виконання делегованих і власнихповноважень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого

самоврядування;

низька питома вага інвестиційної складової місцевих бюджетів;

наявність диспропорцій у податкоспроможності територій;

2) метою програми є посилення фінансової основи місцевих бюджетів, забезпечення якісного бюджетного процесу, створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи, розвитку інфраструктури та розв’язання

гострих соціальних проблем територіальних громад району;

3) основні завдання:

а) зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів:

забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо наповнення бюджетів усіх рівнів

відповідно до показників економічного розвитку територій;

підвищення податкоспроможності територій за рахунок створення нових потужностей, розвитку сфери послуг, залучення інвестицій, використання передбачених чинним законодавством можливостей збільшення доходів місцевих бюджетів шляхом встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням необхідності наповнення бюджетів та спроможності платників цих податків;

удосконалення адміністрування податкових і митних платежів,

недопущення мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької

діяльності, розвиток партнерських відносин фіскальних органів з громадянами і бізнесом, надання їм високоякісних послуг у податковій сфері, впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів для платників податків;

підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкового боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);

збільшення надходжень плати за землю за рахунок приведення у відповідність до діючого законодавства розміру ставок земельного податку і

орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;

збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких

необхідне для виконання основних функцій цих установ;

б) удосконалення підходів до формування та виконання місцевих

бюджетів:

запровадження середньострокового бюджетного прогнозування на рівні місцевих бюджетів;

застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;

опрацювання методики гендерно-орієнтованого бюджетування;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін законодавства з питань формування та виконання місцевих бюджетів;

в) підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;

забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері;

зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури

територіальних громад та якості життя населення;

забезпечення підвищення якості та ефективності видатків місцевих бюджетів;

продовження роботи з оптимізації мережі закладів освіти, охорони, здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;

4) якісні критерії виконання Програми:

забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів;

У 2018 році надходження доходів місцевих бюджетів (без трансфертів)

очікуються у сумі майже 55600,0 тис.грн., що на 4920,0 тис.грн. або на 9,7%

більше фактичних надходжень 2017 року (у співставних умовах);

підвищення рівня виконання райдержадміністрацією,  повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, управління фінансами у результаті виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень.

 1. VI. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Управління об’єктами державної власності, що розташовані на території районуі, здійснюють центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи.

Управління об’єктами спільної власності теритріальних району здійснює районна рада;

1) головні проблеми:

недостатній рівень контролю з боку територіальних громад за збереженням та раціональним використанням об’єктів державного житлового фонду, соціального призначення, інженерної інфраструктури та споруд цивільного захисту;

недосконала законодавча база з майнових питань;

низька конкурентоспроможність комунальних підприємств спільної власності територіальних громад  району;

значна зношеність основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад  району через обмеженість бюджетного фінансування на їх оновлення;

2) метою Програми є:

створення умов для збереження об’єктів державної власності (житловий фонд, об’єкти соціального призначення та інженерної інфраструктури, споруди цивільного захисту);

забезпечення ефективного використання комунального майна, підвищення конкурентоспроможності підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

3) основні завдання:

поліпшення фінансово – економічної діяльності комунальних підприємств;

оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад району та тих, які увійшли до галузевих цільових програм і програм розвитку галузей;

надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад району (комунальним підприємствам „Управління будинками” та районній газеті „Степовий край”) з дотриманням положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;

надання в оренду майна, що не використовується за призначенням, розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню;

4) ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись у межах коштів виділених з державного та інших місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України;

5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

збільшення відрахувань підприємств спільної власності територіальних громад району до  бюджету частини чистого прибутку;

збільшення власних надходжень підприємств спільної власності територіальних громад району;

оновлення основних фондів підприємств, установ та організацій спільної власності району

VII. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Частка суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище, у загальній кількості суб’єктів господарювання, є незначною. До найбільших суб’єктів природних монополій, що здійснюють свою діяльність в районі належить: ПАТ “Кіровоградолбенерго” (ринок послуг постачання електроенергії за регульованим тарифом).

 • головні проблеми:

прояви недобросовісної конкуренції, наявність антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно – господарського управління і контролю та місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування, зловживання монопольним становищем суб’єктами господарювання;

2) метою програми є запобігання та припинення проявів антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, антиконкурентних дій органів адміністративно – господарського управління і контролю та органів влади і місцевого самоврядування, зловживань монопольним становищем суб’єктами господарювання, насамперед, на соціально важливих ринках;

3) основні завдання:

забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму та дотримання норм конкурентного права;

забезпечення співпраці із обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, надання йому відомостей, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання та місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної конкуренції;

обмеження монополізму на відповідних територіях, дотримання норм конкурентного права;

використання системи електронних закупівель “PROZORO” під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

4) кількісні та якісні критерії виконання програми:

забезпечення цивілізованих проявів гри на товарних ринках;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час державних закупівель.

VIII. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за рахунок:

укладання та реалізації Угод про співпрацю з інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

врахування завдань та основних показників Програми під час формування:

пропозицій обласній держаній адміністрації до програмних документів з питань економічного і соціального розвитку області, Державного та обласного бюджетів,  державних цільових програм;

програм економічного і соціального розвитку органів місцевого самоврядування та місцевих бюджетів;

районних цільових програм;

залучення міжнародної технічної допомоги як додаткового фінансового ресурсу, в економіку і соціальну сферу ;

об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні завдань Програми.

Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативно-правовими актами України.

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних показників Програми будуть:

розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання Програми;

здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання Програми;

інформування про стан реалізації Програми постійних комісіях обласної ради, на пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях колегії облдержадміністрації, засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради та інших дорадчих органів;

обстеження селищної та сільських рад району  робочими групами, утвореними райдержадміністрацією, з питань вивчення стану реалізації Програми з виїздом на місце;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву районної ради та районної державної адміністрації;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

розвитку Компаніївського району на 2018 рік

№з/п Показник Одиниця виміру 2017р.

очікуване

 

Проект програми на 2018 рік 2018 рік

порівняно з 2017 роком,%

1 Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств тис.грн. 508,1 480,5 Х
2 Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу грн. 33,4 31,6 Х
3 Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року у % до попереднього року 91,9 112,7 Х
4 Обсяг виробництва  продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідпиємствами грн. 28782,6 32405,7 Х
5 Обсяг капітальних інвестицій тис.грн. 180708 189743 Х
6 Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 11810 12401 Х
7 Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах) тис.дол

США

8 Темп зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій % до попередього року
9 Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу дол.

США

10 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств- юридичних осіб тис.грн. 61870 64980 105,0
11 Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб % до попередього року 107,6 100,3 Х
12 Обсяг експорту товарів тис.дол

США

13 Темп зростання (зниження) обсягу експорту товарів % до попереднього року
14 Середньомісячна заробітна плата  грн. 5817 6690 115,0
15 Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати % до попередього року 170,0 115,0 Х
16 Працевлаштовано громадян на нові робочі місця осіб 100 90 Х

___________________

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

розвитку Компаніївського району на 2018 рік

І. Метою програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

ІІ. Основні завдання:

будівництво зерносховища на базі ФГ Козаков В.В., с.Губівка, проектною потужність 4 тис.т;

оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;

  забезпечення продовольчої безпеки району, збільшення обсягу валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах;

будівництво теплогенераторної конструкції контейнерного типу з двома теплогенераторами на альтернативному паливі потужністю 98 кВт кожний у Червоновершківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

реконструкція Першотравенської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів   під навчально-виховний комплекс  “школа-дитячий садок” в с. Першотравенка;

проведення капітального ремонту приміщення дошкільного навчального закладу в с. Лозуватка;

проведення капітального ремонту покрівлі Червоновершківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

проведення реконструкції частини навчального корпусу Зеленівської ЗШ І-ІІ ст. Компаніївської районної ради під дошкільний навчальний заклад  на 20 місць;

проведення реконструкції покрівлі Гарманівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

завершення утеплення фасаду головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні;

проведення реконструкції системи опалення (заміна споживання природного газу) в Голубієвицькій лікарській амбулаторії;

проведення реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту в
с. Гарманівка;

проведення реконструкції системи гарячого водопостачання Компаніївської центральної районної лікарні з використанням відновлювальних джерел енергії;

проведення поточного ремонту Компаніївського районного Будинку культури, Мар”ївського, Зеленівського, Софіївського та Водянського сільських Будинків культури;

проведення ремонту покрівель Червоновершківського, Петрівського сільських Будинків культури та виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Губівського сільського Будинку культури;

встановлення системи опалення в Гарманівському, Полтавському та Сасівському сільських клубних закладах;

заміна вікон в Червонослобідському сільському Будинку культури та центральній районній бібліотеці;

відновлення вуличного освітлення в сільських населених пунктах: Сасівка, Червоновершка, Мар′ївка Нечаївка та Першотравенка;

проведення реконструкції мережі  водопостачання  в смт Компаніївка;

проведення ремонту водогонів в селах Софіївка та Мар′ївка;

будівництво водогонів в с.Губівка;

заміна водонапірної башти Рожновського в с. Полтавка;

проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах району;

оновлення та внесення змін до генеральних планів с.Петрівка та с.Нечаївка.

 • Реалізація завдань, виконання заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.

________________

ПАСПОРТ

програми економічного і соціального озвитку

Компаніївського району на 2018 рік

1. Програма затверджена: Рішенням Компаніївської районної ради

від __ грудня 2017 року № _____

2. Ініціатор розроблення програми Компаніївська районна державна адміністрація
3. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови райдержадміністрації від  06 вересня  2017 року № 232-р “Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік”
4. Розробник програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  Компаніївської районної державної адміністрації
5. Співрозробники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, органи місцевого самоврядування
6. Відповідальний виконавець програми Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  Компаніївської районної державної адміністрації
7. Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи, організації
8. Термін реалізації програми 2018 рік
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

розвитку Компаніївського району на 2018 рік

 

І. Метою програми є створення умов для сталого функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, поліпшення умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.

 

ІІ. Основні завдання:

будівництво зерносховища на базі ФГ Козаков В.В., с.Губівка, проектною потужність 4 тис.т;

оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;

  забезпечення продовольчої безпеки району,  збільшення  обсягу валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах;

будівництво  теплогенераторної  конструкції  контейнерного типу з двома теплогенераторами  на альтернативному паливі  потужністю 98 кВт кожний у Червоновершківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів;

реконструкція Першотравенської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів   під навчально-виховний комплекс  “школа-дитячий садок” в с. Першотравенка;

проведення капітального ремонту приміщення  дошкільного навчального закладу в с. Лозуватка;

проведення капітального ремонту покрівлі Червоновершківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

проведення реконструкції покрівлі Гарманівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів;

утеплення фасаду головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні;

проведення реконструкції системи опалення (заміна споживання природного газу) в Голубієвицькій лікарській амбулаторії;

проведення реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту в
с. Гарманівка;

проведення реконструкції системи гарячого водопостачання Компаніївської центральної районної лікарні з використанням відновлювальних  джерел енергії;

проведення поточного ремонту Компаніївського районного Будинку культури, Мар”ївського, Зеленівського, Софіївського та Водянського сільських Будинків культури;

проведення ремонту покрівель Червоновершківського, Петрівського сільських Будинків культури та виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Губівського сільського Будинку культури;

встановлення системи опалення в Гарманівському, Полтавському та Сасівському сільських клубних закладах;

заміна вікон в Червонослобідському сільському Будинку культури та центральній районній бібліотеці;

відновлення вуличного освітлення в сільських населених пунктах: Сасівка, Червоновершка, Мар′ївка Нечаївка та Першотравенка;

проведення реконструкції мережі  водопостачання  в смт Компаніївка;

проведення ремонту водогонів в селах Софіївка та Мар′ївка;

будівництво водогонів в с.Губівка;

заміна  водонапірної башти Рожновського в с. Полтавка;

проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах району;

оновлення та внесення змін до генеральних планів с.Петрівка та с.Нечаївка.

 • Реалізація завдань, виконання заходів буде здійснюватись виходячи із ресурсних можливостей місцевих бюджетів, державного бюджету, коштів інвесторів, населення тощо.