Про районний бюджет на 2018 рік

                                  

 images


КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2017 року                                                                                                                                                                    №226

смт Компаніївка

 

Про районний бюджет на 2018 рік

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », частини першої статті 20, статті 77 та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

доходи районного бюджету у сумі 135046,43 тис. грн., у тому доходи загального фонду районного бюджету 134594,59 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 451,84 тис. грн.  згідно з додатком №1 до цього рішення ;

видатки районного бюджету у сумі 135046,43 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 134594,59 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 451,84 тис. грн.;

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №2 до цього рішення.
 2.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн.
 3.  Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1.  Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1505,99 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.
 2.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

 1.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 101 Бюджетного кодексу України;
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
 3. Надати право районній державній адміністрації у разі внесення змін розпорядженням голови обласної державної адміністрації та рішеннями обласної ради до затверджених обласною радою обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя вносити протягом 2018року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків, які здійснюються за рахунок зазначених субвенцій з державного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.
 4. У разі збільшення або зменшення у 2018 році всіх інших дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджетів надати право районній державній адміністрації здійснювати за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій між районним та сільськими бюджетами, бюджетом об’єднаної територіальної громади, головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх затвердженням районною радою.
 5. В разі змін та надання сільськими радами та об’єднаною територіальною громадою субвенцій та дотацій до районного бюджету надати право районній державній адміністрації вносити протягом 2018 року зміни по головних розпорядниках коштів районного бюджету з наступним затвердженням районною радою.
 6. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7. Затвердити формулу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на соціально-культурну сферу, а саме на дошкільну освіту та сільські будинки культури, клуби згідно з додатком 5 до цього рішення.
 8. 18. Рекомендувати сільським та районним радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2018 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.
 9. 19. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від державної фіскальної служби в районі забезпечити у 2018 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.
 10. Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2018 році програмно-цільовий метод бюджетування на рівні районного бюджету Компаніївського району.
 11. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                                                      В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік»

 

1.Загальні положення по формуванню місцевих бюджетів району на 2018 рік.

При формуванні місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на 2018 рік районна державна адміністрація керувалася положеннями Конституції України, Бюджетного кодексу України, з урахуванням внесених змін,  проекту  Закону України “Про Державний бюджет на 2018 рік ”, вказівок Міністерства фінансів України про формування міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами на 2018 рік.

Головна відмінність формування бюджету – це визначення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевому бюджету освітньої субвенції на загальноосвітні заклади та медичної субвенції на заклади охорони здоров’я.

Головною відмінністю формування бюджету – це визначення обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевому бюджету освітньої субвенції на загальноосвітні заклади та медичної субвенції на заклади охорони здоров’я.

Згідно змін до Бюджетного кодексу України  дошкільні заклади та утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек повинні утримуватися з районного бюджету, але відповідно  до п.20 Розділу VI. «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Бюджетного кодексу України установлено, що у 2018 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені:

підпунктами “а”, “б” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня;

пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.

Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).

По доходах

Дохідна частина районного бюджету на 2018 рік розроблена на основі чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, врахування макропоказників економічного і соціального розвитку району на 2018-2020 роки та утворення об’єднаної територіальної громади на території району .

Відповідно до Бюджетного кодексу України в загальному фонді  місцевих бюджетів закріплені такі вагомі надходження, як, єдиний податок, включаючи єдиний сільськогосподарський податок і плата за  нерухоме майно, включаючи плату за землю.

По видатках:

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів району визначено на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (охорона здоров’я).

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів району обчислено згідно з розмежуванням видів видатків бюджетів, визначеного відповідно Бюджетного кодексу України з урахуванням внесених змін.

 1. Доходи районного бюджету на 2018 рік.

 

Дохідна частина районного бюджету сформована відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, виходячи з показників фактичного виконання дохідної частини бюджету за минулі періоди, плану економічного і соціального розвитку району на 2018-2020 роки .

Власні та закріплені доходи районного бюджету на 2018 рік обраховані у сумі  17914,05 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду –17462,21 тис. грн. і доходи спеціального фонду у сумі 451,84 тис. грн. Доходи загального фонду плануються на 15,0% відсотків більше очікуваних фактичних надходжень за 2017 рік.

Загальний фонд

Доходи загального фонду районного бюджету по власних та закріплених доходах формуються за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб. Податок надходить до районного бюджету за нормативом відрахувань – 60 відсотків від надходжень.

При здійсненні розрахунків надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано фактичні надходження податку за 2017 рік, збільшення загального фонду оплати праці, враховуючи підвищення розміру мінімальної заробітної плати, із збереженням співвідношень в оплаті праці, підвищення рівня середньої заробітної плати по сільгосппідприємствах району та збереження кількості працюючих  по бюджетних установах на 2018 рік.

Надходження податку на доходи фізичних осіб планується у сумі 17352,21 тис. грн., в тому числі на  доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 11013,31 тис. грн.; на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 4962,8 тис. грн.; на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 1376,1 тис. грн.

Неподаткові надходження плануються в сумі 110,0 тис .грн. Надходження  складаються з плати за надання адміністративних послуг в сумі 60 тис. грн., в тому числі від надходжень адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 10,0 тис. грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 50,0 тис. грн. та інших неподаткових надходжень – 50,0 тис. грн.

Крім власних доходів по загальному фонду районний бюджет формується за рахунок надходжень:

        – базової дотації з державного бюджету у сумі 2610,8 тис. грн.

         – освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 22045,3 тис. грн.;

       –  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 7405.2 тис. грн.

        – субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  у сумі 32333,6 тис. грн.;

        – субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 26710,6 тис. грн.; в тч  на надання пільг 3379,1 тис грн.. та  житлових  субсидій 23331,5 тис грн.;.

        – Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету сумі 3797,8тис. грн.; в т ч  надання пільг 1093,0 тис грн.. та житлових субсидій населенню 2704,8 тис грн.;

– Субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 4257.4 тис. грн.

– дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  у сумі 6902,9 тис .грн.( обласного бюджету 6510,1 тис. грн. та об’єднаної територіальної громади 392,8 тис. грн.)

– субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 4208,1 тис. грн.. .( обласного бюджету 224,7 тис. грн. та об’єднаної територіальної громади 3983,4 тис. грн.)

– субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з обласного бюджету –389,6 тис. грн.;

Інші субвенції місцевих бюджетів у сумі 6471,08 тис. грн.(сільських 3636,98тис.грн  та. об’єднаної територіальної громади  2834,1 тис. грн.).

Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного бюджету у 2018 році зараховуються власні надходження бюджетних установ, які обраховані у сумі 451,84 тис. грн., в тому числі  плануються надходження по платі за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльності у сумі 444,64 тис. грн., по платі за оренду майна бюджетних установ – 7,2 тис.  грн.

Видатки районного бюджету на 2018 рік.

Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду в проекті районного бюджету визначена у загальній сумі 134594,59 тис. грн.

Розподіл граничних обсягів видатків по кожній галузі за окремими напрямками (по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) здійснено головними розпорядниками коштів районного бюджету, виходячи з необхідності мінімального забезпечення належного виконання ними основних завдань та пріоритетів розвитку галузі.

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2018 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2018 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

У проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її  з 1 січня у розмірі 3723 грн.. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС визначено в розмірі 1762 грн.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2018 році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму.

У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1 700 гривень, з 1 липня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1 492 гривні, з 1 липня – 1 559 гривень, з 1 грудня – 1 626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1 860 гривень, з 1  липня – 1 944 гривні, з 1 грудня – 2 027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні, з 1 липня – 1 841 гривня, з 1 грудня – 1 921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1 373 гривні, з 1 липня – 1 435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень.

У загальній сумі видатків по галузях (освіта, охорона здоров»я, культура, територіальний центр,  фізична культура і спорт, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)  розрахунок фонду оплати праці здійснено в умовах дії ІІІ етапу  Єдиної тарифної сітки та виходячи з розміру посадового окладу І тарифного розряду – з 1 січня – 1762 гривень.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування.

На утримання апарату районної ради у 2018 році по загальному фонду передбачаються асигнування у сумі 1400,8 тис. грн., в тому числі на оплату праці – 1047,2 тис. грн., комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 72,5 тис. грн.

На загальнорайонні заходи, що фінансуються районною радою передбачено 19,0 тис. грн.

Видатки на освіту

У видатках на освіту враховано покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого). На 2018 рік передбачено утримання загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету – утримання педагогічного персоналу, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової дотації – утримання обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів.

Видатки на освіту по загальному та спеціальному фондах районного бюджету на 2018 рік плануються у сумі 39002,03 тис. грн.,  в тому числі по загальному фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на КПКВК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу – 22045,3 тис. грн..

В загальній сумі видатків передбачені видатки на фінансування закладів освіти, які відповідно до розподілу видатків, визначеного Бюджетним кодексом України, мають  фінансуватися з районного бюджету, у тому числі передбачаються асигнування:

– по загальному фонду в сумі 38754,3 тис. грн.:

на утримання  загальноосвітніх закладів всього – 34522,8 тис. грн.,  з них по загальному фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету для виплати заробітної плати з нарахуванням на оплату праці педагогічним працівникам – 22045,3 тис. грн., за рахунок субвенції сільських рад – 3253,8 тис. грн. (в т.ч. на оздоровлення дітей – 40,94 тис. грн.);

на позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (центр дитячої творчості) 1297,1 тис. грн.;

на утримання централізованої бухгалтерії 725,0 тис. грн.;

на утримання групи централізованого господарського забезпечення 462,2 тис. грн.;

на методичну роботу, інші заходи у сфері народної освіти 669,3 тис. грн.;

на утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату і логопеда 1061,5 тис. грн., в тому числі за рахунок інших субвенцій об’єднаної територіальної громади 207,0 тис. грн.;

на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 16,4 тис. грн.;

По спеціальному фонду плануються видатки в сумі 247,73 тис. грн., в тому числі платні послуги по міжшкільному навчально-виробничого комбінату – 217,49 тис. грн.(надходження від платних послуг).

Видатки на охорону здоров’я.

У видатках на охорону здоров’я  оплата комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році буде здійснюватись за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової дотації.

Видатки на охорону здоров’я по загальному фонду пропонуються у сумі 14397,4 тис. грн.. Із передбачених надходжень по спеціальному фонду в сумі 100,61 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів планується утримувати центральну районну лікарню в сумі 11240,8 тис. грн., із них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на всі в сумі 6066,4 тис. грн..

По центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2542,3 тис. грн. із них за  рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 1338,8 тис. грн. ( видатки заплановані без енергоносіїв на 1 півріччя ,а енергоносії на рік)

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 224,7 тис. грн.,. із них за  рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 224,7 тис. грн. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 389,6 тис. грн., із них за  рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 389,6 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення.

У складі видатків на соціальний захист районного бюджету враховані видатки на:

на утримання територіального центру, його відділень, які обслуговують одиноких громадян похилого віку та проводять надання різних видів соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям за рахунок загального фонду – 3243,5 тис. грн., та із спеціального фонду 90,0 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції об’єднаної територіальної громади 1017,6 тис. грн.;

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 10,8 тис. грн.;

на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 245,0 тис. грн.;

на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 286,0 тис. грн., а саме:

-фінансова підтримка Компаніївської районної  організаці ї організації ветеранів України 173,3 тис. грн.
-фінансова підтримка Компаніївської районної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» 54,5 тис. грн.
– фінансова підтримка  громадської  організації “Учасники бойових дій та захисники України” 58,2 тис. грн.

на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 2,5 тис. грн.;

на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 20,0 тис. грн.;

за рахунок субвенції сільських рад передбачено видатки на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 114,0 тис. грн. та компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 167,49 тис. грн.;

на інші видатки на соціальний захист населення 45,4 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції сільських рад – 45,4 тис. грн. (по районній комплексній програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки);

на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 42,9 тис. грн.;

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 4257,4 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім!ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної домоги дітям та  допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 32333,6 тис.грн

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  

3379,1 тис. грн.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 23331,5 тис. грн.

 

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  

1093,0 тис .грн.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2704,8 тис. грн.

 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 29,5 тис. грн.;

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 18,0 тис. грн.

 

Видатки на культуру і мистецтво.

Видатки на культуру і мистецтво пропонуються у сумі 2949,7 тис. грн.. із них за  рахунок субвенції об’єднаної територіальної громади в сумі 1051,2. грн. Із передбачених надходжень по спеціальному фонду в сумі 13,5 тис. грн. по власних надходженнях

По загальному фонду 2936,2 тис. грн., а саме:

1706,6 тис. грн. на утримання централізованої бібліотечної системи  в тому числі за  рахунок субвенції об’єднаної територіальної громади в сумі 676,3грн;

226,5 тис. грн. на утримання музеїв в тому числі за  рахунок субвенції об’єднаної територіальної громади в сумі 68,6 тис. грн. .;

875,2 тис. грн. на утримання районного Будинку культури за  рахунок субвенції об’єднаної територіальної громади 306,3 тис. грн. ;

127,9 тис. грн. на утримання централізованої бухгалтерії;

Видатки по спеціальному фонду плануються в сумі 13,5 тис. грн.:

по централізованій бібліотечній системі у сумі 3,0 тис. грн.;

по музеях 1,7 тис. грн.;

по районному Будинку культури ,8,8 тис. грн.

 

Видатки на періодичні видання

Інші заходи у сфері засобів масової інформації „Степовий край ” – 100,0 тис. грн.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт.

По загальному фонду районного бюджету на 2018 рік передбачаються асигнування у розмірі 523,9 тис. грн. по галузі “Фізична культура і спор т”, з яких:

62,4 тис. грн. на утримання апарату управління громадських фізкультурно – спортивної спрямованості (ФСТ “Колос”);

451,4 тис. грн. утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

5,0 тис. грн. Проведення  та навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту;

5,1 тис. грн. Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» – 5,0 тис. грн.

 

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 500,0 тис. грн.:

 

 

Інша діяльність у сфері державного управління (видатки на утримання архіва) -130,3 тис. грн. за рахунок субвенції сільських рад та об’єднаної територіальної громади;

Резервний фонд – 50,0 тис. грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

На 2018 рік плануються міжбюджетні трансферти (інші субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування в загальній сумі 4453,2 тис. грн., в тому числі бюджету:

                                                                                                                                      (тис. грн.)

Найменування  АТО Дошкільні навчальні заклади Палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу Разом:
Виноградівський 141,3 141,3
Водянський 84,5 84,5
Гарманівський 123,8 123,8
Губівський 132,7 132,7
Коротяцький 417,0 79,2 496,2
Лозуватський 150,3 150,3
Мар”ївський 875,8 206,0 1081,8
Нечаївський 135,3 135,3
Першотравенський 110,2 110,2
Петрівський 93,0 93,0
Полтавський 646,4 86,6 733,0
Сасівський 81,0 81,0
Софіївський 105,4 105,4
Червонослобідський 100,8 100,8
Червоновершківський 667,2 216,7 883,9
Всього по району 2606,4 1846,8 4453,2

В.о. начальника фінансового управління                                                                                                  Т.ПАВЛУША