Про електронні петиції

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2018 року                                                                             №271

 

смт Компаніївка

 

 

Про електронні петиції

 

На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції, з метою поліпшення умов реалізації громадянами конституційного права на індивідуальні та колективні звернення в електронній формі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення),

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок з організації роботи з електронними петиціями у Компаніївській районній раді (додається).
 2. Загальному відділу районної ради розробити та розмістити в мережі Інтернет портал «Електронні петиції».
 3. Опублікувати рішення сесії в районній газеті «Степовий край» та оприлюднити на офіційному веб-сайті Компаніївської районної ради.
 4. Внести зміни до Регламенту Компаніївської районної ради, а саме:

Розділ 3 «Сесії ради» Регламенту Компаніївської районної ради, затвердженого рішенням Компаніївської районної ради від 24 грудня 2015 року №35, доповнити новою частиною такого змісту: «3.2.5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду».

У зв’язку з цим частини 3.2.5 вважати відповідно частинами 3.2.6.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування, духовності, гласності, свободи слова та розвитку інформаційного простору.

 

 

Голова районної ради                                                                                            В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

ЗАТВЕРДЖЕННО

рішенням сесії районної ради

від 15 березня 2018 №271

 

ПОРЯДОК

з організації роботи з електронними петиціями

у Компаніївській районній раді

 1. Загальні положення

1.1. Порядок з організації роботи з електронними петиціями у Компаніївській районній раді (далі – Порядок) визначає єдину систему обліку, реєстрації, розгляду електронних петицій.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

1.3. Електронні петиції, які протягом трьох місяців набрали 100 підписів на свою підтримку та відповідають встановленим вимогам, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду відповідно до процедури, встановленої цим Порядком.

 1. Створення та первинна обробка електронної петиції

2.1. Для створення електронної петиції до Компаніївської районної ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному сайті Компаніївської районної ради (далі – Офіційний сайт) та розміщує текст електронної петиції, в якій має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.

2.2. Електронна петиція, яка містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, на Офіційному сайті не оприлюднюється, про що Компаніївською районною радою повідомляється автор (ініціатор) петиції протягом двох робочих днів з дня її надсилання.

2.3. Якщо в електронній петиції порушені питання, які не віднесені до повноважень Компаніївської районної ради, така петиція на Офіційному сайті не оприлюднюється, про що повідомляється автора (ініціатора) петиції протягом двох робочих днів із дня її надсилання.

2.4. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).

2.5. Загальний відділ районної ради здійснює щоденний моніторинг за надходженням електронних петицій на Офіційному сайті та інформє голову районної ради.

2.6. У разі виникнення сумнівів стосовно відповідності тексту електронної петиції вимогам ст. 231 Закону України «Про звернення громадян» або щодо наявності (відсутності) повноважень Компаніївської районної ради у розгляді петиції, голова районної ради направляє текст електронної петиції до радника з юридичних питань районної ради для перевірки її на предмет відповідності чинному законодавству.

2.7. Радник з юридичних питань районної ради не пізніше наступного робочого дня після отримання електронної петиції складає відповідний правовий висновок.

2.8. У разі отримання правового висновку про невідповідність електронної петиції чинному законодавству така петиція не оприлюднюється, про що повідомляється автора (ініціатора) петиції не пізніше двох робочих днів із дня її надсилання.

 1. Оприлюднення електронної петиції на Офіційному сайті

3.1. Електронна петиція оприлюднюється на Офіційному сайті районної ради протягом двох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором) з обов’язковим зазначенням дати початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Дата оприлюднення електронної петиції на Офіційному сайті є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.3. Загальний відділ районної ради забезпечує розміщення на Офіційному сайті інформації щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

 1. Розміщення на Офіційному сайті інформації про початок розгляду електронної петиції та передача її на реєстрацію

4.1. Після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, яка оприлюднена на Офіційному сайті, районна рада, не пізніше як через три робочих дні, розміщує на Офіційному сайті інформацію про початок розгляду петиції.

4.2. У разі отримання електронної петиції, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом трьох місяців набрала 100 підписів на свою підтримку, районна рада, не пізніше як через два робочих дні після отримання такої петиції, розміщує на Офіційному сайті інформацію про початок її розгляду. Електронна петиція, яка надійшла від громадського об’єднання, повинна містити інформацію про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

4.3. Після розміщення на Офіційному сайті інформації про початок розгляду електронної петиції вона передається загального відділу виконавчого апарату районної ради для реєстрації.

4.4. Якщо електронна петиція у тримісячний строк не набрала 100 підписів на свою підтримку, загальний відділ виконавчого апарату районної ради проводить її реєстрацію, як звернення громадян у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», про що інформує автора (ініціатора) петиції.

 

 

 1. Реєстрація електронних петицій

5.1. Електронні петиції реєструються загальним відділом виконавчого апарату районної ради окремо.

3 5.2. Під час реєстрації на електронній петиції у правому верхньому куті першого аркуша проставляється позначка: «Електронна петиція».

5.3. Реєстраційний індекс проставляється у правій нижній частині поля першого аркуша електронної петиції на вільному від тексту місці.

5.3.2. Реєстраційний індекс складається з початкової літери прізвища автора (ініціатора) електронної петиції, позначки «електронна петиція», порядкового номера та року надходження. Наприклад: К-ЕП-1-15 від 15.12.2015, де К – початкова літера прізвища автора (ініціатора) звернення, ЕП – показник належності електронної петиції, 1 – порядковий номер реєстрації електронної петиції, 18 – рік надходження (2018 рік).

5.4. Електронна петиція, яка не набрала необхідної кількості підписів у встановлений строк, реєструється як звернення громадян головним спеціалістом виконавчого апарату районної ради.

 1. Подання електронних петицій на розгляд голові районної ради

6.1. Після реєстрації електронна петиція того ж дня подається на розгляд голові районної ради.

6.2. Голова районної ради надає доручення щодо розгляду електронної петиції.

 1. Розгляд електронної петиції безпосереднім виконавцем

7.1. Виконавець (відповідальний виконавець) здійснює розгляд електронної петиції невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

7.2. У разі потреби для розгляду запрошується автор (ініціатор) електронної петиції.

7.3. Виконавець здійснює підготовку проекту відповіді на електронну петицію про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обгрунтуванням. Якщо в електронній петиції також порушені питання, які не віднесені до повноважень Компаніївської районної ради, виконавець одночасно готує проекти звернень до органів чи посадових осіб, до сфери компетенції яких належить вирішення цих питань.

7.4. Після підписання відповіді головою районної радизагальний відділ направляє відповідь на адресу електронної пошти автора (ініціатора) електронної петиції або громадського об’єднання та оприлюднює її на Офіційному сайті.

 1. Зберігання електронних петицій

8.1. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради зберігає електронні петиції для надання довідок, інформації тощо.

8.2. Електронні петиції, а також інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронних петицій, та строки їх збору зберігаються три роки з дня оприлюднення петицій.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                       В.Спіктаренко