Про затвердження положення щодо присудження районних премій обдарованим учням та педагогічним працівникам

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 15 березня 2018 року                                                                                                             №266

смт Компаніївка

 

 

Про затвердження положення щодо

присудження районних премій

обдарованим учням  та педагогічним

працівникам

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки інтелектуально обдарованої учнівської молоді району, заохочення педагогічних працівників, визначення їх особистих досягнень у підготовці переможців, а також керівників закладів загальної середньої освіти району,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити:

1) Положення про присудження районних  премій обдарованим учням та педагогічним  працівникам (додаток 1).

2) кількісний  склад комісії з питань призначення районних премій обдарованим учням та педагогічним працівникам (додаток 2).

Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

Голова районної ради                                                                                                         В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Компаніївської районної ради

від 15 березня 2018 року №266

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про присудження районних премій обдарованим учням та

педагогічним працівникам

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про присудження районних премій обдарованим учням та педагогічним працівникам (далі – Положення) регламентує призначення та виплату районних премій переможцям ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (далі – олімпіади), ІУ (всеукраїнського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів та ІІ, (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – конкурс- захист), ІІІ (всеукраїнського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – конкурс- захист), педагогічним працівникам, які їх підготували, та керівникам закладів загальної середньої освіти району, учні яких здобули найбільшу кількість призових місць.
 2. Премії започатковано з метою підтримки інтелектуально обдарованої учнівської молоді району, заохочення педагогічних працівників, визнання їх особистих досягнень у підготовці переможців інтелектуальних змагань, а також керівників закладів загальної середньої освіти району, учні яких здобули найбільше призових місць.
 3. Преміювання учнів здійснюється один раз на рік за підсумками навчального року у рамках заходів, присвячених Дню захисту дітей.
 4. Преміювання педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої освіти району, учні яких здобули найбільше призових місць на Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-захисту МАН, здійснюється один раз на рік, у рамках заходів, присвячених Дню працівників освіти.

Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та присудження премій здійснюється комісією з питань призначення премій (далі – Комісія), яка складається із голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії (представників педагогічної та науково-педагогічної громадськості, депутатів районної ради, представників відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 1. Склад Комісії затверджується рішенням районної ради. Головою є голова районної ради.
 2. Засідання Комісії проводить голова комісії або за його дорученням заступник голови Комісії.
 3. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин членів Комісії від її загального складу.
 4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.
 5. Члени комісії виконують обов’язки на громадських засадах.
 6. У разі відсутності на роботі посадової особи, яка є членом Комісії, у засіданні Комісії бере участь заступник, який виконує її обов’язки.
 7. Організація, координація і контроль за наданням грошових винагород педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної середньої освіти району, учням – призерам олімпіад, конкурсу-захисту здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

І.ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ

 1. Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації до 01 травня поточного року подає секретареві Комісії списки претендентів на премії з підтверджуючими документами.
 2. Комісія у визначений нею термін, але не пізніше 15 травня, розглянувши подані матеріали, призначає грошові премії учням:

1) призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у розмірі 50% за І місце, 40% – за ІІ місце та 30% – за                  ІІІ місце й уразі  участі у IV етапі – у розмірі 100% мінімальної заробітної плати;

2) призерам ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у розмірі 50% за І місце, 40% – за ІІ місце та 30% – за                  ІІІ місце й уразі участі у ІІІ етапі – у розмірі 100% мінімальної заробітної плати.

3) у разі отримання перемоги у олімпіаді з декількох предметів або конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт МАН у різних секціях учень отримує премію за кожну перемогу;

4) педагогічним працівникам, які підготували призерів (І, ІІ, ІІІ місце)                            IV етапу олімпіад та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, або, які стали переможцями обласних етапів конкурсів із фахової майстерності, – у розмірі 100% мінімальної заробітної плати. У разі підготовки педагогічним  працівником більше одного призера та перемоги у декількох фахових конкурсах – премія виплачується за кожного призера, перемогу по                 100 % від мінімальної заробітної плати;

5) керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких здобули найбільшу кількість призових місць (І, ІІ, ІІІ місце) у IV етапі олімпіад та                           ІІІ етапі конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт МАН, – у розмірі     100 % мінімальної заробітної плати.

III. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування виплати премій здійснюється у межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації на реалізацію заходів  районної програми економічного і соціального розвитку Компаніївського району на відповідний рік, у частині забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Компаніївської районної ради

від 15 березня 2018 року№266

СКЛАД

 

комісії з питань призначення районних премій обдарованим учням, педагогічним працівникам.

 

Голова комісії – голова районної ради Спіктаренко В.В.;

Заступник голови комісії – заступник голови районної державної адміністрації Олійник А.В.;

Секретар комісії – головний спеціаліст районної ради Кінша О.В.;

Члени комісії:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – Вовк М.М.;

Завідувач методичного кабінету –Тацієнко С.І.;

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – Стеценко Ю.І.;

Методист методичного кабінету – Шевченко К.О.;

Методист методичного кабінету – Рудакова Т.О.;

Керівник закладу загальної середньої освіти – Гирба В.А.;

Керівник ЦДЮТ – Іванець О.В.;

Депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики – Чабан Н.В.