Про районну програму оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період 2018- 2022 років

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                       

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2018 року                                                                                                         №264

 

 

смт Компаніївка

 

«Про районну програму оздоровлення і

відпочинку дітей Компаніївського району

на період 2018- 2022 років»

 

Відповідно до частини 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити районну програму оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період 2018- 2022 років (додається).
 2. Районній державній адміністрації під час формування та коригування

показників місцевих бюджетів на період 2018- 2022 років передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми та вжити заходи до залучення для їх фінансування кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 1. Структурним підрозділам райдержадміністрації зосередити зусилля на забезпечення виконання заходів Програми відповідно до встановлених завдань.
 2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щороку звітувати про хід виконання Програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, праці соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів праці та інвалідів та постійну комісію районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

 

Голова районної ради                                                                                                               В. Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА
УСЬОГО: 26

Затверджено

рішенням районної ради

від 15 березня 2018 року №264

 

 

 

І. Загальні положення

            Одним із найважливіших завдань нашого району у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, максимальне охоплення організованими формами оздоровлення дітей пільгових категорій.

         Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період  2018-2022 років ( далі- Програма) розроблена на виконання Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, заходів Стратегії розвитку області на період до 2020 року, завдань проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік, Обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018-2022 роки.

            Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.

            Комплексне розв’язання проблем можливе шляхом затвердження районної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки, яка спрямована на реалізацію стратегічного завдання держави щодо реалізації конституційного права дитини на оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку.

         Аналіз факторів, які впливають на здоров’я, показує, що на його стан на 10 % впливає рівень охорони здоров’я, 20% залежить від спадковості, ще 20% від екології зовнішнього середовища і 50%- від способу життя. Тобто формуючи здоровий спосіб життя, можна зберегти та поліпшити стан здоров’я не тільки окремих осіб, але й нації в цілому.

                        В Компаніївському районі приділяється певна увага літньому відпочинку та оздоровленню дітей та юнацтва.

Всього у 2017 році оздоровлено та охоплено відпочинком 1053 дитини шкільного віку, тобто 56,1% від загальної чисельності дітей району віком від 7 до 17 років (1876 од.), у тому числі 3,4% дітей забезпечено оздоровленням (65 дитини відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.05.2017 року № 202-р «Про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року» ). Фактично станом на 25 грудня 2017 року оздоровлено 65 дітей, а саме:

            за направленнями управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації та залучених коштів станом на 25.12.2017 року оздоровлено 65 дітей в оздоровчих закладах.

            Для оздоровлення дітей району у 2017 році з місцевого бюджету виділено 378,3 тис.грн. залучено з селищного та сільських бюджетів 160,4 тис.грн.

            На території району стаціонарні оздоровчі заклади відсутні. З 01 червня 2017 року по 16 червня 2017 року при загальноосвітніх закладах району функціонували пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням. У  цілому в районі влітку 2017 року працювало

17 дитячих закладів з денним перебуванням, де фактично відпочило 988 дітей з них дітей пільгових категорій, 598 осіб.

Визначення понять і термінів

 

            У цій Програмі вживаються такі терміни, поняття і визначення:

            Відпочинок- комплекс спеціальних заходів, що забезпечують організацію дозвіллєвої діяльності дітей, відновлення фізичних і психологічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі відпочинку протягом зміни;

            Дитячий оздоровчий заклад – позашкільний заклад, що надає оздоровчі послуги дітям, розташований у спеціально збудованому або пристосованому приміщенні

( навчальний заклад, наметове містечко, табір тощо), у якого є необхідна матеріально- технічна база, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку . Незалежно від форми власності дитячі оздоровчі заклади можуть бути таких типів: заміський, санаторний, профільний, з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо;

            Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу – заклад, у якому діти перебувають цілодобово, і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими;

            Дитячий профільний оздоровчий заклад – заклад у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів;

            Дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням – заклад, який створюється на базі навчального закладу, і в якому діти перебувають протягом дня. Поряд з оздоровчими послугами у дитячому оздоровчому закладі з денним перебуванням надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей духовності та соціальної активності шляхом проведення низки профілактичних, пізнавальних освітніх, культурних, спортивних, інших групових та індивідуальних заходів, екскурсій, туристичних походів тощо;

            Дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку – заклад у якому діти перебувають цілодобово, і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок;

            Оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психічного здоров’я дітей, що здійснюються  в дитячому закладі оздоровлення протягом оздоровчої зміни;

            Оздоровчі послуги – послуги у сфері оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми;

            Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення тривалістю не менше як 18 діб, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення.

            Паспорт Програми наведений у додатку 1.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до статті 1 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, розширився перелік категорій дітей та, відповідно, відбулось зростання потреби у оздоровленні за бюджетні кошти.

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення як організація таборів праці і відпочинку, трудових загонів, туристичних походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя.

ІІІ. Визначення мети Програми

 

            Розвиток сфери оздоровлення і відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально- економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення  як проблеми національного значення.

            Основною метою Програми є  створення  у районі належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплення різними формами відпочинку та оздоровлення.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги

та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

            Основними шляхами і засобами розв’язання проблем є:

            створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей шкільного віку району, особливо дітей соціально незахищених категорій;

            збільшення обсягів фінансування з районного бюджету на потреби відпочинку та оздоровлення;

            інформаційно-методичного забезпечення діяльності закладів відпочинку та оздоровлення;

            організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування для пільгових категорій дітей  на Чорноморсько-Азовському узбережжі, в Карпатах, на базі лікувально – оздоровчих закладів України, зокрема, УДЦ «Молода гвардія» та інших;

            запровадження та більш широке використання нових форм активного відпочинку – стаціонарні та пересувні наметові табори, профільні табори, туристсько-краєзнавчі походи та експедиції, еколого-туристичні акції тощо;

            розширення меж і можливостей відпочинку і оздоровлення дітей за рахунок осінніх, зимових та весняних канікул, організації змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року тощо;

            забезпечення збереження і зміцнення здоров’я дітей, розвитку позитивних особистісних якостей шляхом формування здорового способу життя;

            підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку і оздоровлення дітей  в районі;

            рекламно-інформаційне забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей району.

            Фінансування виконання заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах видатків, що передбачатимуться головному розпоряднику на виконання програми і заходів з відпочинку та оздоровлення дітей, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

            Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, прогнозованих цін та тарифів на послуги оздоровлення з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини районного бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів не заборонених чинним законодавством України.

            Районна програма розрахована на чотири роки, реалізація заходів Програми буде

здійснюватися в чотири етапи протягом 2018-2022 років.

 1. V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами Програми є:

 • забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей району;
 • підвищення рівня охоплення дітей району послугами з оздоровлення, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки ;
 • створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку закладами освіти району;
 • належна організація і фінансування даної Програми.

              Виконання Програми сприятиме:

      –     удосконаленню в районі системи оздоровлення та відпочинку;

      –     забезпеченню населення якісними і доступними оздоровчими послугами;

      –     створенню сприятливих умов для зміцнення здоров’я дітей, зміцненню сім’ї;

      –     збільшенню кількості оздоровлених дітей;

      –     збільшенню фінансових ресурсів на виконання заходів з відпочинку та оздоровлення з    місцевих бюджетів;

      –     розвитку системи дитячо – юнацького туризму в районі, як однієї із форм відпочинку

            літом;

            Ресурсне забезпечення та показники продукту районної програми оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період  2018-2022 років наведені в додатку 2 та в додатку 3.

            Результативні показники

   Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити оздоровленням та відпочинком в дитячих оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, у тому числі: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей;
 • здійснити районні заходи з організації оплати за харчування дітей під час відпочинку;
 • здійснити районні заходи з організації повної або часткової компенсації вартості путівки до дитячих оздоровчих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • створити безпечні та комфортні умови перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, що потребують особливих умов для оздоровлення.

            Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення і відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей ( від 7 до 17 років), з них:

 • дітей пільгових категорій – 100% безкоштовна путівка, а саме:

            дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            дітей- інвалідів;

            дітей з девіантною поведінкою;

            вихованців сімей опікунів та піклувальників;

            дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

            дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;

            дітей військовослужбовців учасників АТО, журналістів та працівників внутрішніх справ, військових  учасників АТО,  які загинули під час виконання службових обов’язків;

            дітей, що перебувають на диспансерному обліку.

 • обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад не нижче районного рівня (1-3 особисте або командне місце), відмінників навчання тощо за умови оплати 50% вартості путівки  за позабюджетні кошти).

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми

            Основними напрямками Програми є:

     1.Оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій, талановитих та обдарованих дітей.

    2.Організаційно – методичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.

            Механізм створення правових, соціально – економічних умов для розвитку сфери оздоровлення та відпочинку в районі, визначення організаційних засад оздоровчого процесу та порядку надання оздоровчих послуг потребують значного вдосконалення. Одним із варіантів вирішення вказаних завдань має стати створення нової системи оздоровлення, що включатиме в себе комплекс питань, пов’язаних із плануванням та прогнозуванням процесу оздоровлення, дієвого контролю та відпрацювання заходів вдосконалення даного процесу.

            У зв’язку з викладеним постає необхідність у створенні єдиного координаційного центру із зазначених питань – районного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

            Напрями реалізації та заходи районної програми оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період  2018- 2022 років наведені в додатку 4.

 

VІІ . Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку звітує про хід виконання заходів Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів, та надає відповідні звіти до управління економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації, двічі на рік до 15 січня та 15 липня.

            Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, пов’язаної з

виконанням цієї Програми, здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

            Основними формами контролю за реалізацією заходів і досягненнями показників

програми будуть:

            розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

            звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, інших організацій про стан виконання відповідних заходів програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

            отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

            залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

            обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійної комісії ради;

            проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями Міністерства соціальної політики та у разі необхідності – внесення коректив до Програми.

 

                                                                                      Додаток 1

                                                                                      до районної програми оздоровлення

                                                                                      і відпочинку дітей Компаніївського району

                                                                                      на період 2018- 2022 років затвердженого

                                                                                      рішенням Компаніївської районної ради

                                                                                      від 15 березня 2018 року №264

 

ПАСПОРТ

 районної програми

 «Оздоровлення і відпочинку дітей  Компаніївського району

 на період 2018- 2022 років»

 

1. Програма затверджена: рішенням районної ради від 15 березня №264  
2. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
3. Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми Розпорядження голови райдержадміністрації від

“   ”січня 2018 року №     -р «Про підготовку проекту районної програми оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району на період  2018 – 2022 років»

4. Розробник прогарами Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
5. Співробітники програми Відділ освіти  райдержадміністрації,  служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня
6. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
7. Учасник програми Відділ освіти  райдержадміністрації,  служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  центральна районна лікарня, відділ державного санітарно- епідеміологічного нагляду у Компаніївському районі
8. Термін реалізації програми 2018-2022 роки
Етапи виконання І етап – 4 етапи
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет, бюджети Компаніївської ОТГ та сільських рад району
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  програми, усього у тому числі: 2100,00 тис. грн.
кошти державного бюджету
кошти місцевого бюджету 2100,00 тис.грн.
кошти небюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування програми Районний і сільські бюджети, бюджет об’єднаної територіальної громади

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                          Л. КОЧУБЕЙ


                                                                                      Додаток 2

                                                                                      до районної програми оздоровлення

                                                                                      і відпочинку дітей Компаніївського району

                                                                                      на  період 2018- 2022 років затвердженого

                                                                                      рішенням Компаніївської районної ради

                                                                                      від 15 березня 2018 року №264

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

 «Оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району

на період 2018 – 2022 років»

 

 

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми  

Усього витрат на виконання програми

тис. грн.

1 етап 2 етап 3 етап  4 етап
2018 рік 2019 рік 2020

рік

2021    рік. 2022    рік.
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів усього тис. грн., у тому числі: 380,00 400,00 420,00 440,00 460,00 2100,00
державний бюджет      
місцевий бюджет 380,00 400,00 420,00 440,00 460,00 2100,00
кошти небюджетних джерел      

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                     Л.КОЧУБЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     Додаток 3

                                                                                     до районної програми оздоровлення

                                                                                     і відпочинку дітей Компаніївського району

                                                                                     на період 2018- 2022 років затвердженого

                                                                                     рішенням  Компаніївської районної ради

                                                                                     від 15 березня 2018 року №264

 

Показники продукту районної програми

«Оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського району

на період  2018 – 2022 років»

 

№ з/п Назва показника Од.

виміру

Вихідні дані на початок дії Програми роки  виконання Програми Усього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Показники продукту Програми  
1 Організація та проведення різноманітних районних семінарів, нарад з питань підготовки та проведення оздоровлення Шт. 5 3 3 3 3 3 15
ІІ. Показники ефективності Програми  
1 Збільшення кількості оздоровлених та відпочивших дітей Компаніївського району осіб 1876

(загальна кіль-сть дітей)

1063 1073 1083 1093 1103 1103
ІІІ. Показники якості Програми  
1 Підвищення рівня доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку району % 56,1 56,6 57,1 57,7 58,2 58,7 58,7

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                    Л.КОЧУБЕЙ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей Компаніївського району на період 2018- 2022 років»

 1. Обґрунтування необхідності видання рішення

Проект рішення розроблений відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про відпочинок та оздоровлення дітей”, заходів Стратегії розвитку  області на період до 2020 року, завдань проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік, Обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018-2022роки».

 1. Мета і завдання прийняття рішення

В зв’язку з прийняттям даного рішення буде забезпечена більш ефективна та якісна робота управління соціального захисту населення, відділу освіти, служби у справах дітей районної державної адміністрації та районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сфері забезпечення проведення комплексних заходів щодо удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей.

 1. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Проект складається з семи розділів, в яких встановлюють підстави прийняття Програми, наводяться пояснення понять, які мають вживатись у всьому законодавстві, що буде прийматись на реалізацію Програми, констатується ситуація по оздоровленню та відпочинку у цій сфері, пропонуються принципи, мета та завдання та механізми її реалізації.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Закон України “Про відпочинок та оздоровлення дітей”, заходи Стратегії розвитку області на період до 2020 року, завдання проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. Обласна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018-2022роки».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

На виконання даного рішення фінансування здійснюється з районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством в межах затверджених сесією районної ради.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття Програми сприятиме створенню сприятливих умов для відновлення та зміцнення здоров’я дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, задоволення потреб дітей у якісних і доступних послугах оздоровлення та відпочинку.

 1. Проект є /не є проектом регуляторного акту

Проект Програми не є проектом регуляторного акту.

 

 

 

Начальник УСЗН                                                                               Л.КОЧУБЕЙ