Про затвердження районної програми розвитку агропромислового комплексу Компаніївського району Кіровоградської області на період 2018-2023 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П′ЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 14 червня 2018 року                                                                                                                           №304

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження районної програми розвитку

агропромислового комплексу Компаніївського

району Кіровоградської області

на період 2018-2023 роки

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, Обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради 22 серпня 2017 року № 350, Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії 2020, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року № 238, Порядку формування районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням обласної ради від 30 березня 2007 року № 191 (із змінами),

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити районну програму розвитку агропромислового комплексу Компаніївського району на 2018-2023 рр. (далі – Програма), що додається.
 2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити координацію роботи з реалізації заходів Програми.
 3. Сільським радам, об’єднаній територіальній громаді забезпечити затвердження місцевих програм розвитку агропромислового комплексу.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, аграрної політики, раціонального використання земель, власності, ефективного використання майна, приватизації, екологічної політики та раціонального природокористування.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                                 В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ВІДСУТНІЙ
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Компаніївської

районної ради

від 14 червня 2018 року №304

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу 

Компаніївського району Кіровоградської області

на період 2018-2023 років

ЗМІСТ

Стор.

12

 

I. I.                   Загальні положення

 

 
II. Аналіз стану та розвитку галузі. Найбільш характерні тенденції і роль галузі серед галузей економіки України

 

 

 
III. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

 
IV. Визначення мети Програми

 

 
V. Напрями реалізації, основні завдання та заходи Програми

 

 
VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

 

 
VII.

 

VIII.

 

IX.

 

X.

 

 

Очікувані показники виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль та координація за ходом виконання  Програми

 

Напрями реалізації та заходи районної програми розвитку агропромислового комплексу Компаніївського району Кіровоградської області на період 2018-2023 роки

 

Паспорт Програми

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Компаніївської

районної ради

від «14» червня 2018 року № 304

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу 

Компаніївського району Кіровоградської області

на період 2018-2023 років

 

І.Загальні положення

Районна програма розвитку агропромислового комплексу Компаніївського району на період 2018-2023 роки (далі – Програма) спрямована на виконання:

Обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки (далі – Програма) затвердженої рішенням сесії обласної ради 22 серпня 2017 року № 350;

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385; Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року № 716;

Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року № 238;

щорічних Програм економічного і соціального розвитку Компаніївського району.

ІІ. Аналіз стану та розвитку галузі. Найбільш характерні тенденції

і роль галузі серед галузей економіки України

Компаніївський район розташований у степовій зоні. Площа його складає 967 кв.км, або 3,93 %  площі області. Кількість населених пунктів – 51: селище міського типу – Компаніївка, сільських населених пунктів – 50. В складі району утворилася одна об ҆ єднана територіальна громада Компаніївська.

Проживає на території району – 15100 осіб, з них сільського населення – 10600 осіб, питома вага сільського населення складає – 55 %.

Питома вага Компаніївського району в загальному обсязі виробництва продукції сільського господарства становить 70 %.

Агропромисловий комплекс регіону формують:

суб’єкти сільського господарства, зокрема 198 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 152 фермерських господарств та 2,6 тис. особистих селянських господарств.  В галузі працює 825 осіб. Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника району по аграрному сектору  становить – 5300,00 грн.

У сільській місцевості проживає близько 10600 осіб, що складає              70 % населення району. Сільське господарство є вагомим сегментом економіки району, яке формує 25 % валової доданої вартості регіону.

Площа сільськогосподарських угідь -96,7 тис. га, з них рілля – 73,2 тис. га. З яких: 48 тис. га знаходяться в обробітку сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та 25,2 тис. га використовується господарствами населення.

У галузі рослинництва середньорічні обсяги виробництва зерна складають 98,6 тис. тонн, соняшнику – 65,5 тис. тонн. Розвиток галузі забезпечується за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур, застосовування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору економіки району, а також реальних можливостей впливу на вирішення існуючих проблем на районному рівні, визначено наступні ключові проблеми, на розв’язання яких спрямована програма:

 1. Нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним послабленням позицій малих і середніх товаровиробників внаслідок створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням сільськогосподарських товаровиробників формально однакових, але нерівних умов господарювання.
 2. Відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад.
 3. Нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках внаслідок не завершення процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів.
 4. Відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до дотримання агроекологічних вимог.
 5. Недостатня ефективність самоорганізації та саморегулювання ринку сільськогосподарської продукції, складність у виробленні сільськогосподарськими товаровиробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів.
 6. Непоінформованість значної частини сільськогосподарських товаровиробників про конюктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі.
 7. Зміна погодно-кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря, як середньорічної, так і для окремих періодів року, що особливо негативно впливає на умови ведення землеробства.
 8. Низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу призводить до значних фінансових втрат сільськогосподарських товаровиробників.
 9. Зменшення поголів’я великої рогатої худоби та відсутність достатньої кількості органічних добрив через брак ефективних ринкових важелів управління в галузі тваринництва, негативно впливає на стан виснаження ґрунтів.
 10. Обсяги виробництва продукції власного виробництва не забезпечують споживчих потреб району у м’ясі яловичини та свинини, молоці, плодах і ягодах. Споживання молока дітьми різних вікових груп не відповідає медичним нормам харчування, що негативно позначається на їх здоров’ї та фізичному розвитку.
 11. Низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє соціально-економічному розвитку територіальних сільських громад.
 12. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та продукції харчової галузі, аграрними підприємствами, малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної економіки села, як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого сільського розвитку.

 1. Напрями реалізації, основні завдання та заходи Програми

Досягнення мети планується здійснити за такими пріоритетними напрямами:

 1. Максимально ефективного використання природнокліматичного потенціалу, виробництва конкурентної продукції з високою доданою вартістю на основі інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузях аграрного сектору економіки:

1) сприяння розвитку пріоритетних напрямків у рослинництві шляхом:

удосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівів вирощуваних культур за рахунок поєднання заходів економічного стимулювання сільськогосподарських товаровиробників у напрямі істотного зменшення негативних антропогенних навантажень на навколишнє середовище та підвищення його відновлювального потенціалу і для економії всіх виробничих ресурсів;

створення сприятливих умов та пріоритетної системи підтримки для розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва та інфраструктури для збереження і збуту виробленої продукції з використанням сучасних технологій зберігання продукції;

впровадження заходів щодо модернізації системи зрошення та розширення площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції діючих та придбання нових систем дощувальної техніки, створення цілісних технологічних комплексів;

нарощення обсягів виробництва зерна через сприяння розвитку насінницьких господарств та ринку насіння;

посилення співпраці науково-дослідних установ та сільськогосподарських господарств – суб’єктів насінництва та розсадництва;

впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва, які максимально включають природоохоронні вимоги та орієнтовані на досягнення екологічного балансу (безполицевий обробіток ґрунту, контурно-меліоративна організація території землекористування, органічне сільгоспвиробництво та ін.);

підвищення рівня інформованості про відповідні механізми фінансування заходів, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату, і надання доступу до них;

всебічна підтримка страхування в аграрному секторі. Розробка та впровадження інструментів зниження ризиків, таких як страхування (врожаю, доходів, тощо. Сприяння запровадженню нових стандартних страхових продуктів; компенсація страхових платежів;

забезпечення органічних підприємств зручною та ефективною науково-дослідною підтримкою та підготовкою фахівців із питань ведення органічного виробництва.

2) сприяння розвитку пріоритетних напрямків у тваринництві шляхом:

сприяння нарощуванню поголів’я сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах, селянських господарствах, які утримують (планують утримувати) трьох і більше корів та стимулювання активного застосування виробниками молока, послуг лабораторій з визначення якості молока;

створення сприятливих умов для будівництва нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм, в тому числі придбання (оновлення) їх обладнання;

посилення селекційно-племінної роботи в тваринництві, створення племінних репродукторів сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворення високоефективних порід тварин та поліпшення племінного потенціалу маточного стада;

контроль над здійсненням заходів щодо не допущення розповсюдження на території району емерджентних хвороб тварин та запровадження відшкодування майнової шкоди постраждалим;

розвиток напрямів тваринництва, свинарства, козівництва, вівчарства, кроликівництва, бджільництва, індиківництва за рахунок мотивації сімейних, малих та середніх господарств і їх кооперативів;

сприяння доступу до усіх видів фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств  при високому рівні автоматизації та механізації у тваринництві;

підтримка розвитку молочного скотарства за рахунок розвитку довгострокових контрактних відносин із молокопереробними підприємствами цільно – та кисломолочного напрямів;

фінансова підтримка молочного скотарства у сімейних, малих та середніх господарствах, їх кооперативах за рахунок становлення і розвитку регіональних торгових марок із виробництва усіх видів сирів, інших молочних продуктів підвищеної доданої вартості;

3) Сприяння вдосконаленню державної регуляторної політики в аграрному секторі:

сприяння вдосконаленню державної регуляторної політики в аграрному секторі шляхом забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій підприємців, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів (регуляторних актів) у сфері сільськогосподарської діяльності:

з питань адміністративного регулювання – шляхом делегування частини повноважень з питань регулювання аграрного ринку саморегульованим галузевим і агро продуктовим об’єднанням та розширення їх участі у формуванні і реалізації державної аграрної політики;

з питань технічного регулювання – шляхом підвищення відповідальності галузевих саморегульованих, кооперативних об’єднань у здійсненні контролю якості та безпечності продукції, виробленої її членами,  та адаптація до вимог ЄС і СОТ технічного регулювання безпечності продукції;

з питань регулювання ринків – шляхом сприяння зниженню ринкових ризиків для суб’єктів господарювання через урізноманітнення ринкових інструментів – страхування, гарантійних фондів, форвардної торгівлі, торгівлі деривативами, електронної торгівлі, тощо.

 1. Сприяння створенню прозорих інструментів фінансової підтримки в галузях агропромислового комплексу шляхом:

1) здійснення заходів в системі фіскальної політики:

за підтримки громадських аграрних структур та профільних асоціацій, із залучення наукових установ надання пропозицій щодо розробки нового інструментарію системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників різних форм господарювання;

2) здійснення заходів в системі бюджетної підтримки:

запровадження цільової підтримки на поворотній основі з умовою формування відповідальних за цільовий результат господарів;

пріоритет фінансування інноваційно-інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства;

встановлення критеріїв доступу до коштів прямої бюджетної підтримки з урахуванням селоутворюючої ролі та вимог агроекології;

3) фінансова підтримка на конкурсній основі за такими напрямами:

фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками), залученими у банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті;

фінансова підтримка суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів;

4) здійснення заходів в системі фінансово-кредитної політики підтримки:

сприяння розвитку системи кредитного забезпечення аграрного сектору, в тому числі шляхом застосування аграрних розписок;

 1. Поширення кластеризації виробництва, розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та інфраструктури аграрного ринку шляхом:

1) залучення коштів міжнародних організацій на створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

сприяння залученню фінансових коштів для створення та функціонування СОКів;

2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб’єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань діяльності сільськогосподарських кооперативів:

впровадження консультативної адресної допомоги охочим заснувати власні кооперативи;

проведення семінарів-навчань з питань підготовки, реєстрації установчих документів кооперативів, ведення фінансово-господарської діяльності тощо;

інформаційна підтримка під час адаптації до світових правил сільськогосподарських виробників

3) сприяння організації та проведення в області щорічної всеукраїнської агропромислової виставки АгроЕкспо:

залучення сільськогосподарських товаровиробників району до участі у виставково-ярмаркових заходах;

організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи в районних засобах масової інформації, в мережі Інтернет потенціалу агропромислового комплексу району;

4) сприяння участі сільськогосподарських товаровиробників у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах:

залучення сільгосптоваровиробників до участі у ярмарках, інших іміджевих заходах з популяризації сільськогосподарського потенціалу району та народних промислів;

організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи в районних засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 1. Підтримки сталого розвитку сільських територій:

1) сприяння зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського “зеленого” туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, та інше:

проведення семінарів, роз’яснень щодо кон’юнктури ринку  та викликів, що постають перед населенням на певних територіях в сільській місцевості;

здійснення організаційних заходів щодо участі охочих у державних програмах з перепідготовки кадрів для сфери аграрного бізнесу;

розвиток економіки сільських територій шляхом стимулювання не аграрних видів діяльності, поширення інноваційних продуктів, бізнес-мереж, маркетингових проектів;

сприяння проходженню стажування в країнах ЄС молоді, що здобула професію сільськогосподарського спрямування, а також  спеціалістів, які пройшли перепідготовку з нової професії;

розбудова туристичного потенціалу сільської місцевості для сільського і аграрного туризму;

використання лісових, водних та інших природних ресурсів для рекреаційних послуг;

2) сприяння розробці та впровадженню районних програм, спрямованих на заохочення кваліфікованої молоді до проживання у сільській місцевості:

надання організаційної та просвітницької допомоги у районах, що бажають заохочувати молодь до проживання у сільській місцевості;

допомога молоді у отриманні пільгових кредитних ресурсів, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села у рамках районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”;

розвиток інфраструктури села з розширення базових послуг для економіки сільських територій та сільського населення з наголосом на розбудову комунікаційних та інформаційних мереж;

відродження та розвиток села, збереження та поліпшення сільської культурної спадщини як активу місцевого розвитку.

 1. Розширення діяльності щодо сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних та наукових розробок в галузі агропромислового комплексу:

1) надання сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням консультативно-дорадчої та практичної допомоги:

надання сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням консультативно-дорадчої та практичної допомоги;

впровадження дистанційної системи безперервної освіти для співробітників аграрних установ;

сприяння громадським об’єднанням сільгосптоваровиробників у проведенні та участі у заходах з питань розвитку та підприємництва;

поширення інформації про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних партнерів, виставки, ділові форуми через об’єднання  сільськогосподарських товаровиробників;

3) здійснення заходів щодо створення структури управління сільським розвитком

створення міжвідомчих конкурсних комісій з відбору проектів локального розвитку, що подаватимуться організаціями на базі сільських громад для одержання фінансової підтримки з обласного та місцевих бюджетів.

 1. Напрями реалізації та заходи Програми наведено у ІХ Розділі.
 2. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми

Виконання завдань та заходів Програми заплановано здійснювати протягом 2018-2023 років. На реалізацію завдань і заходів Програми заплановано залучити кошти державного, обласного, районного бюджетів та кошти не бюджетних джерел:

з державного бюджету – у межах кошторису

обласного бюджету у межах кошторису;

районний бюджетів – у межах кошторису;

кошти не бюджетних джерел.

3.Кошти державного бюджету, передбачається спрямувати на такі цілі:

1) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;

2) підтримку галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування вартості племінних тварин, вартості будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень;

3) надання кредитів фермерським господарствам.

 1. Кошти обласного, районного бюджетів спрямовуватимуться у вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі за такими напрямами:

1) фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками) залученими у банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті;

2) фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів. Ця підтримка надається через Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд);

3) фінансова підтримка суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів.

4) фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства, фізичних осіб у вигляді часткової компенсації страхових платежів;

5) надання субвенції з обласного бюджету районним і міським (міст обласного значення) бюджетам та міським і сільським бюджетам об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин.

 1. Обсяг коштів обласного, районного, місцевих бюджетів на виконання Програми щороку визначається рішенням сесії обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільських, селищних рад, сільських рад під час затвердження бюджету або внесення змін до нього.
 2. Кредитними ресурсами Фонду є кошти обласного бюджету, районних бюджетів, бюджетів сільських, селищних рад та сільських рад об’єднаних територіальних громад, виділених на виконання Програми та відповідних місцевих програм.
 3. Порядок використання коштів на виконання заходів цієї Програми затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
 4. Кошти обласного та районного бюджетів на фінансову підтримку шляхом компенсації відсотків за кредитами надаються суб’єктам господарювання – виробникам сільськогосподарської продукції, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам, які залучили кредитні ресурси для здійснення діяльності у сфері агропромислового комплексу.
 5. Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитними ресурсами надається у розмірі до 2,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами (позиками), але не більше ставки, передбаченої угодою кредитування (позики). Максимальна сума фінансової підтримки, протягом бюджетного року для одного сільськогосподарського підприємства, кооперативу складає 200 тис. грн., для інших суб’єктів підприємництва, фізичних осіб – 100 тис. гривень.
 6. Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитними ресурсами надається за кредитами (позиками), відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році. Відшкодуванню підлягає частина плати (відсотків) за кредитами (позиками), основна сума яких використана на потреби, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, на придбання, створення (оновлення) матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, сільськогосподарських кооперативів і фізичних осіб.
 7. Кошти обласного та районного бюджетів на фінансову підтримку на зворотній основі у вигляді короткострокових (терміном на 1 рік) та середньострокових (терміном на 3 роки) кредитів надаються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам на реалізацію поданих на конкурс бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі, виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, за умови цільового використання кредитів на цілі, які наведені нижче.
 8. Фінансова підтримка надається учасникам – переможцям конкурсу на платній та зворотній основі:

у розмірі до 200 тис. грн – терміном на 1 рік;

до 500 тис. грн – терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.

 1. Кредити надаються на такі цілі:

1) на придбання техніки та технологічного обладнання для забезпечення діяльності сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських підприємств;

2) на придбання основних засобів, обладнання для здійснення діяльності в галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, діяльності із виробництва, заготівлі та переробки молока, в тому числі на придбання мобільних доїльних апаратів;

3) на створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції;

4) на придбання корів і нетелів, облаштування пасовищ, на витрати пов’язані із будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень, у тому числі на придбання, оновлення їх обладнання, на облаштування доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів;

5) на придбання насіння, добрив, засобів захисту, пально-мастильних матеріалів для виробництва продукції садівництва, ягідництва, овочівництва, зерна жита, гречки;

6) на витрати, пов’язані з виробництвом органічної продукції;

7) на придбання високо репродуктивного насіння насінницькими господарствами;

8) на будівництво та реконструкцію складів, приміщень, ваговимірювального обладнання.

 1. Кошти обласного бюджету на підтримку страхування в аграрному секторі передбачається спрямовувати на здешевлення страхових платежів (премій) шляхом компенсації вартості страхових платежів за рахунок коштів обласного бюджету.
 2. Виконання заходів Програми планується здійснювати також за рахунок коштів інших місцевих бюджетів, виділених на виконання відповідних програм.

VII. Очікувані показники виконання Програми

 1. Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є:

1) поступовий перехід на новий рівень розвитку аграрного комплексу району, зокрема малого та середнього підприємництва на селі;

2) повноцінне використання його потенційних можливостей, і, як наслідок, нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства та забезпечить сталий розвиток сільських територій.

 1. Реалізація заходів Програми сприятиме:

1) поступовому збільшенню обсягів виробництва до 2023 року:

зерна на 10 %;

плодів і ягід – 2 %;

молока – 10 %;

м’яса – 9 %;

2) збільшиться споживання населенням району (на 1 особу в рік);

плодів і ягід на 6 %;

молока – 6%;

м’яса – 6%;

3) планується збільшення кількості:

суб’єктів підприємництва – виробників сільськогосподарської продукції – 110 %;

кооперативів – 2;

4) підвищиться зайнятість населення на 3 %;

5) буде забезпечене введення в оборот нових земель для закладки садів та ягідних культур на площі 70 га.

 1. Створення сприятливих умов ведення галузі за фінансової підтримки з бюджетів усіх рівнів, залученні інвестицій та проектів міжнародної технічної допомоги зміцнить продовольчу безпеку району та забезпечить досягнення мети Програми.

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 1. Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації та забезпечує внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.
 2. Для реалізації завдань визначених Програмою буде видано відповідне розпорядження голови районної адміністрації.
 3. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та керівництву районної державної адміністрації інформацію про стан виконання Програми. 

 

 

 


Додаток 1

до районної програми розвитку

агропромислового комплексу

Компаніївського  району на 2018-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від “14” червня 2018 року № _____

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районної програми розвитку агропромислового комплексу Компаніївського  району

Кіровоградської області  на 2018-2023 роки

                       тис. грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми                                                    Роки Усього витрат
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Усього              
Державний бюджет, *              
Обласний бюджет, **              
Місцеві бюджети,***              
Кошти небюджетних джерел, у т.ч.:              
кошти проектів міжнародної допомоги              
інші джерела фінансування              

*Обсяг коштів щороку визначається (уточнюється) під час затвердження  бюджету або внесення змін до нього, виходячи із ресурсних можливостей бюджету (*-державний,**районний,***-місцевих рад).

ПАСПОРТ

районної програми розвитку агропромислового комплексу Компаніївського району Кіровоградської області

 на період 2018-2023 років

1. Програма затверджена:

рішенням районної ради від      № 

 
2. Ініціатор розроблення програми Управління  агропромислового розвитку районної державної адміністрації
3. Дата, номер і назва розпорядження голови райдержадміністрації про розроблення програми  
4. Розробник програми Управління  агропромислового розвитку районної державної адміністрації
5. Співрозробники програми
6. Відповідальний виконавець програми Управління  агропромислового розвитку районної державної адміністрації
7. Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, міська, селищна, сільські ради, інші установи, підприємства, організації
8. Терміни реалізації програми 2018-2023 роки
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

 
кошти державного бюджету У межах кошторису
кошти обласного бюджету У межах кошторису
кошти місцевих бюджетів У межах кошторису
кошти небюджетних джерел У межах кошторису
10. Основні джерела фінансування програми Державний бюджет;

Обласний бюджет;

Районний бюджети;

Інші джерела фінансування.

 

Розробник програми

 

Начальник  управління

агропромислового розвитку

райдержадміністрації                         _________                         О.БАЗАН

ІХ. Напрями реалізації та заходи Програми

 

№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Усього:                       у тому числі:
2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І. Максимально ефективне використання природно-кліматичного потенціалу, виробництво конкурентної продукції з високою доданою вартістю на основі інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузях аграрного сектору економіки:

 

1. Сприяння розвитку пріоритетних напрямів у рослинництві: 1)  удосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівів вирощуваних культур за рахунок поєднання заходів економічного стимулювання сільськогосподарських товаровиробників у напрямі істотного зменшення негативних антропогенних навантажень на навколишнє середовище та підвищення його відновлювального потенціалу і для економії всіх виробничих ресурсів; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, КДСГДС НААН,

Кіровоградська філія ДУ “Держгрунтохорона”, наукові установи

 

Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання

виконавців

 

    2) створення сприятливих умов та пріоритетної системи підтримки для розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва та інфраструктури для збереження і збуту виробленої продукції з використанням сучасних технологій зберігання продукції; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства,  організації донори по наданню МТД Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання

виконавців

 

    3) впровадження системи заходів щодо модернізації системи зрошення та розширення площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції діючих та придбання нових систем дощувальної техніки, створення цілісних технологічних комплексів; 2018-2023 Управління  водних ресурсів, управління   агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, КДСГДС НААН,

 

Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання

виконавців

 

    4) нарощення обсягів виробництва зерна через сприяння розвитку     насінницьких господарств та ринку насіння; посилення співпраці науково-дослідних установ та сільськогосподарських господарств – суб’єктів насінництва та розсадництва; 2018-2023

Управління агропромислового розвитку райдержад

міністрації, сільськогосподарські підприємства, сільські ради

Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання

виконавців

 

    5) впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва, які максимально включають природоохоронні вимоги, та орієнтовані на досягнення екологічного балансу (безполицевий обробіток ґрунту, контурно-меліоративна організація території землекористування, органічне сільгоспвиробництво та ін.); 2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ ЖКГ райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, управління водних ресурсів,  сільські ради Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання

виконавців

 

    6) підвищення рівня інформованості про відповідні механізми фінансування заходів, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату, і надання доступу до них; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису
    7) всебічна підтримка страхування в аграрному секторі. Розробка та впровадження інструментів зниження ризиків, таких як страхування (врожаю, доходів, тощо), деривативи в сільському господарстві. Сприяння запровадженню нових стандартних страхових продуктів; часткова компенсація страхових платежів. 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, страхові компанії Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання  виконавців

 

    8) забезпечення органічних підприємств зручною та ефективною науково-дослідною підтримкою та підготовкою фахівців із питань ведення органічного виробництва шляхом запровадження спеціальних програм та курсів; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, КДСГДС НААН, наукові установи Бюджетні асигнування на утримання

виконавців

У межах кошторису на утримання  виконавців

 

2. Сприяння розвитку пріоритетних напрямів у тваринництві: 1) сприяння  нарощуванню поголів’я сільськогосподар-ських тварин в сільськогосподарських підприємствах, селянських господарствах, які утримують (планують утримувати) трьох і більше  корів та стимулювання активного застосування виробниками молока послуг лабораторій з визначення якості молока.; 2018-2023 Управління   агропромислового розвитку райдержадміністрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головногоуправління Кіровоградської області, сільські ради ДБ

РБ

МБ

У межах кошторису на утримання  виконавців

 

    2) створення сприятливих умов для будівництва нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм, в тому числі придбання (оновлення) їх обладнання; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головного управління Кіровоградської області,   , сільськогосподарські підприємства,  сільські ради ДБ

ОБ

РБ

МБ

У межах кошторису на утримання  виконавців

 

    3) посилення селекційно-племінної роботи в тваринництві, створення племінних репродукторів сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворення високоефективних порід тварин та поліпшення племінного потенціалу маточного стада; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадмінісрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головного управління Кіровоградської області, сільськогосподарські підприємства,  сільські ради, центри надання послуг із штучного осіменіння Державний бюджет

(далі- ДБ)

 

У межах бюджетних призначень на відповідний рік
    4)  контроль за здійсненням заходів щодо недопущення розповсюдження на території району емерджентних хвороб тварин та запровадження відшкодування майнової шкоди постраждалих; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головного управління Кіровоградської області,  міська, сільські ради ОБ

РБ

місцеві бюджети (далі – МБ)

У межах бюджетних призначень на відповідний рік
    5) розвиток напрямів тваринництва: м’ясне скотарство, свинарство, козівництво, вівчарство, кроликівництво, бджільництво, індиківництво за рахунок мотивації сімейних, малих та середніх господарств і їх кооперативів; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головного управління Кіровоградської області, сільськогосподарські підприємства,  сільські ради, організації донори по наданню МТД ДБ У межах бюджетних призначень на відповідний рік
    6) сприяння доступу до усіх видів фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств  при високому рівні автоматизації та механізації у тваринництві; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські ради ДБ У межах бюджетних призначень на відповідний рік
    7) підтримка розвитку молочного скотарства за рахунок розвитку довгострокових контрактних відносин із молокопереробними підприємствами цільно- та кисломолочного напрямів; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські ради ДБ У межах кошторису на утримання  виконавців
    8) підтримка молочного скотарства у сімейних, малих та середніх господарствах, їх кооперативах за рахунок становлення і розвитку регіональних торгових марок із виробництва усіх видів сирів, інших молочних продуктів підвищеної доданої вартості. 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Компаніївське відділення Держпродспоживслужби головного управління Кіровоградської області, Кіровоградської області,   сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання  виконавців
ІІ. Сприяння вдосконаленню державної регуляторної політики в аграрному секторі

 

1. Забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері  господарської діяльності 1)залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій підприємців, наукових установ  до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів (регуляторних актів) у сфері сільськогосподарської діяльності з питань: 2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, наукові установи, громадські організації Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    а) адміністративного регулювання  – шляхом делегування частини повноважень з питань регулювання аграрного ринку саморегульованим галузевим і агропродуктовим об’єднанням та розширення їх участі у формуванні і реалізації державної аграрної політики; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, наукові установи, громадські організації Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    б) технічного  регулювання – шляхом підвищення відповідальності галузевих саморегульованих, кооперативних об’єднань у здійсненні контролю якості та безпечності продукції, виробленої її членами  та адаптація до вимог ЄС і СОТ технічного регулювання безпечності продукції; 2018-2023 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Держпродспо-живслужба, наукові установи, громадські організації Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    в) регулювання ринків  – шляхом сприяння зниженню ринкових ризиків для суб’єктів господарювання через урізноманітнення ринкових інструментів – страхування, гарантійних фондів, форвардної торгівлі, торгівлі деривативами, електронної торгівлі та інше 2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, наукові установи, громадські організації Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
ІІІ. Сприяння створенню прозорих інструментів фінансової політики та фінансової підтримки в галузях агропромислового комплексу

 

1. Здійснення заходів в системі бюджетної підтримки 1) запровадження цільової підтримки на поворотній основі з умовою формування відповідальних за цільовий результат господарів;

Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів

2018-2023 Управління агропромислового розвитку, відділ ЖКХ райдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ДБ

ОБ

РБ

МБ

У межах кошторису на утримання виконавців
    2) встановлення критеріїв доступу до коштів прямої бюджетної підтримки з урахуванням селоутворюючої ролі та вимог агроекології. 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ ЖКХ райдержадміністрації, сільські ради ОТГ, територіальні органи міністерств і відомств України в районі Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
3.3 Фінансова підтримка на конкурсній основі за наступними напрямами:

 

1) фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками) залученими у банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержад

міністрації,

сільськогоспо

дарські підприємства

     ДБ У межах кошторису
    2) фінансова підтримка суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержад

міністрації,

сільські ради

ДБ

ОБ

МБ

У межах кошторису
    3) надання субвенції з обласного бюджету районним і міським (міст обласного значення) бюджетам на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області 2018

2023

Управління  агропромислового розвитку, фінансове управління райдержадміністрації,  сільські ради ОБ

МБ

У межах кошторису
4. Здійснення заходів в системі фінансово-кредитної політики підтримки Сприяння розвитку системи кредитного забезпечення аграрного сектору, в тому числі шляхом застосування аграрних розписок. 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищна, сільські ради, територіальні органи міністерств і відомств України в районі Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
IV. Поширення кластеризації виробництва, розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та інфраструктури аграрного ринку

 

1. Залучення коштів міжнародних організацій на створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 1) створення бази міжнародних організацій, що надають фінансову та консультаційну допомогу зацікавленим у створенні СОКів; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищна, сільські ради, організації донори по наданню МТД Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб’єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань діяльності сільськогосподарських кооперативів 1) впровадження консультативної адресної допомоги охочим заснувати власні кооперативи; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські ради, центри надання дорадницьких послуг Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2) створити сприятливі умови по створенню кооперативів, допомогти в реєстрації установчих документів, ведення фінансово-господарської діяльності тощо 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські ради,   РБ У межах кошторису
    3) інформаційна підтримка під час адаптації до світових правил сільськогосподарських виробників 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищна, сільські ради, центри надання дорадницьких послуг Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
3. Сприяння організації та проведення в області щорічної всеукраїнської агропромислової виставки

“АгроЕкспо”

1) залучення сільськогосподарських товаровиробників району   до участі у виставково-ярмаркових заходах; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури, відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради, Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2) організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи в районних засобах масової інформації, в мережі Інтернет агропотенціалу району; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ організаційної роботи та комунікацій з громадкістю апарату райдержадміністрації, селищна, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    3) проведення у рамках виставки семінарів, ділових зустрічей для залучення інвестицій в економіку агропромислового комплексу району.. 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури, відділ культури і туризму райдержадміністрації,

сільські ради, громадські організації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
4. Сприяння участі сільськогосподарських товаровиробників у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах 1) залучення сільгосптоваровиробників до участі ярмарках, інших іміджевих заходах з популяризації сільськогосподарського потенціалу району та народних промислів; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури, відділ культури і туризму райдержадміністрації,

сільські ради, громадські організації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2)  організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи в районних засобах масової інформації, на мережі Інтернет. 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ організаційної роботи та комунікацій з громадкістю апарату райдержадміністрації,     сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
V. Підтримка  сталого розвитку сільських територій

 

1. Сприяння зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарсь-кого виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського «зеленого» туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг та інш. 1)  проведення семінарів, роз’яснень щодо кон’юнктури ринку  та викликів, що постають перед населенням на певних територіях в сільській місцевості; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, центри надання дорадницьких послуг, райдержадміністрації, сільські ради РБ

МБ

У межах кошторису
    2) розвиток економіки сільських територій шляхом стимулювання не аграрних видів діяльності, поширення інноваційних продуктів, бізнес-мереж, маркетингових проектів; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,

райдержадміністрація,  сільські ради, громадські організації

РБ

МБ

У межах кошторису
    3) сприяння проходженню стажування в країнах ЄС молоді, що здобули професію сільськогосподарського спрямування, а також  спеціалістів, які пройшли перепідготовку з нової професії; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, громадські організації , райдержадміністрації, сільські ради  

РБ

МБ

У межах кошторису
 
    4) розбудова туристичного потенціалу сільської місцевості для сільського і аграрного туризму; використання лісових, водних та інших природних ресурсів для рекреаційних послуг; 2018-2023 Управління    агропромислового розвитку райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації,  райдержадміністрації, сільські ради РБ

МБ

У межах кошторису
2. Сприяння розробці та впровадження районних програм, спрямованих на заохочення кваліфікованої молоді до проживання у сільській місцевості 1) надання організаційної та просвітницької допомоги у районах, що бажають заохочувати молодь до проживання у сільській місцевості; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, райдержадміністрація, сільські ради, центри надання дорадницьких послуг Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2) надання допомоги молоді у отриманні пільгових кредитних ресурсів, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села у рамках обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ ЖКГ райдержадміністрації, сільські ради, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    3) розвиток інфраструктури села з розширення базових послуг для економіки сільських територій та сільського населення з наголосом на розбудову комунікаційних та інформаційних мереж; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ ЖКГ райдержадміністрації,  сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    4) відродження та розвиток села, збереження та поліпшення сільської культурної спадщини як активу місцевого розвитку; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ культури райдержадміністрації, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
VI. Розширення діяльності щодо сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних та наукових розробок в галузі агропромислового комплексу
1. Надання сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням консультативно-дорадчої та практичної допомоги 1) надання сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням консультативно-дорадчої та практичної допомоги; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, центри надання дорадчих послуг, наукові установи, громадські організації,  сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2) впровадження дистанційної системи безперервної освіти для співробітників аграрних установ; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації райдержадміністрація, наукові установи, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    3)  сприяння громадським об’єднанням сільгосптоваровиробників у проведенні та участі у заходах з питань розвитку та підприємництва; 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, громадські організації райдержадміністрації, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавц ів У межах кошторису на утримання виконавців
    4)  поширення інформації про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних партнерів, виставки, ділові форуми через об’єднання  сільськогосподарських товаровиробників; 2018-2023 Управління    агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, громадські організації, райдержадміністрація, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
2. Сприяння діяльності дорадчих служб, орієнтованих на безпосередню роботу з сільським населенням 1) проведення роз’ясню-вальної роботи та участь у громадських обговореннях серед представників сільського населення, щодо реформ у законодавстві (земельна та податкова реформа); 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств в районі, громадські організації,  сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців У межах кошторису на утримання виконавців
    2)  забезпечення фінансовою підтримкою системи дорадництва та диверсифікувати джерела фінансування, зокрема через державно-приватні партнерства. 2018-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації,  центри надання дорадчих послуг, громадські організації РБ У межах кошторису
6.3 Здійснення заходів щодо створення структури управління сільським розвитком Створення міжвідомчих конкурсних комісій з відбору проектів локального розвитку, що подаватимуться організаціями на базі сільських громад для одержання фінансової підтримки з районного та місцевих бюджетів. 2020-2023 Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські ради Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

У межах кошторису на утримання  виконавців

 

_____________________________