Про внесення змін та доповнень до районної програми цивільного захисту Компаніївського району на 2016-2020 роки

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П′ЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 червня 2018 року                                                                                                                   №302

смт Компаніївка

 

Про внесення змін та доповнень до

районної програми цивільного захисту

Компаніївського району на 2016-2020 роки

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подані районною державною адміністрацією зміни і доповнення до районної програми цивільного захисту Компаніївського району на 2016-2020 роки та з метою захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовного зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни та доповнення до районної програми цивільного захисту Компаніївського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної рада від 24 березня 2016 року №49, а саме додатки 1 та 2 викласти в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                                        В. Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ВІДСУТНІЙ
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

Додаток 1

до районної програми

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми цивільного захисту Компаніївського району

на 2016-2020 роки

 

 

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього

тис. грн.

1428,82 1383,01 1683,93 1639,93 1664,93 7800,62
у тому числі:            
державний бюджет 596,04 596,04 596,04 596,04 596,04 2980,2
місцеві бюджети 637,90 592,09 893,01 849,01 874,01 3846,02
інші джерела 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 974,4

 

________________________

 

 

Додаток  2
Напрями дяльності та заходи районної програми цивільного захисту Компаніївського району на 2016-2020 роки
у цінах 2015 року

з/п
Назва напрямку діяльності(пріоритетні завдання) перелік заходів програми термін виконання заходу відповідальні виконавці очікуваний результат Пропозиції до фінансування за роками (тис. грн.)
Джерела фінансування Усього по програмі, тис. грн. 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО на реалізацію заходів Програми,
у тому числі
усього 7800,62 1428,82 1383,01 1683,93 1639,93 1664,93
державний бюджет 2980,20 596,04 596,04 596,04 596,04 596,04
місцевий бюджет 3846,02 637,90 592,09 893,01 849,01 874,01
інші джерела 974,40 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88
1 Розвиток автоматизлваних систем зв”язку та оповіщення Реконструкція системи оповіщення 2016-2020 роки Підприємства району створення автоматизованої системи централізованого оповіщення оповіщення населення на базі сучасних технологій усього 355,0 26,0 52,0 65,0 106,0 106,0
місцевий бюджет 355,0 26,0 52,0 65,0 106,0 106,0
2 Створення та накопичення регіонального та місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення необхідними матеріалами, обладнання інструметами та інш. Усього 450,0 90 90 90 90 90
місцевий бюджет 450, 90 90 90 90 90
1. Щорічне поповнення резерву пально-мастильних
матеріалів та інш. для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)
2016-2020 роки Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, РС УДСНС в області  Щорічне поповнення резерву пально-мастильних
матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
усього 1069,50 84,75 84,75 300,00 300,00 300,00
місцевий бюджет 1069,50 84,75 84,75 300,00 300,00 300,00
2. Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій 2016-2020 роки Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Компаніївське районне споживче товариство Створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення населення, яке може постраждати у разі виникнення надзвичайних ситуацій усього 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
місцевий бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3. Створення резерву продовольчих товарів у захисних спорудах цивільного  захисту та запасному пункті управління районної державної адміністрації 2016-2020 роки Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Компаніївське районне споживче товариство Створення резерву продовольчих товарів у захисних спорудах цивільного  захисту та запасному пункті управління районної державної адміністрації усього 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
місцевий бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4. Створення резерву лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 2016-2020 роки Центральна районна лікарня, КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги в районі” Створення резерву лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій усього 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
місцевий бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5.Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки лодей 2016-2020 роки Центральна районна лікарня, КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги в районі” Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки лодей усього 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
місцевий бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
6. Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 2016-2020 роки Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Компаніївське районне споживче товариство Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт усього 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
місцевий бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки 1.Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров’я системами протипожежного захисту 2016-2020 роки Відділ освіти, відділ культури, туризму та культурної спадшини райдержадміністрації, центральна районна лікарня, КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги в районі” Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров’я системами протипожежного захисту усього 330,00 75,00 30,00 125,00 45,00 55,00
районний бюджет 330,00 75,00 30,00 125,00 45,00 55,00
2. Підвищення вогнестійкості будівель (приміщень) 2016-2020 роки Відділ освіти, відділ культури, туризму та культурної спадшини райдержадміністрації, центральна районна лікарня, КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги в районі” Оброблення  вогнетривкими  сумішами усього 710,00 180,00 155,00 130,00 115,00 130,00
закладів освіти, культури, охорони здоров’я та установ соціального захисту населення шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами сумішами будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров’я місцевий бюджет 710,00 180,00 155,00 130,00 115,00 130,00
3.Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на будівлях закладів освіти, культури та охорони здоров’я 2016-2020 роки Відділ освіти, відділ культури, туризму та культурної спадшини райдержадміністрації, центральна районна лікарня, КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги в районі” Монтаж пристроїв захисту на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров’я усього 240,00 50,00 50,00 40,00 50,00 50,00
місцевий бюджет 240,00 50,00 50,00 40,00 50,00 50,00
4.Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони 2016-2020 роки Органи місцевого самоврядування Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони усього 1392,00 278,40 278,40 278,40 278,40 278,40
місцевий бюджет 417,60 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52
власні кошти підприємств 974,40 194,88 194,88 194,88 194,88 194,88
5.Удосконалення стану пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж населених пунктів району 2016-2020 роки Органи місцевого самоврядування Приведення у стан готовий до використання за призначеням пожежні гідранти та  водоймища усього 21,92 3,63 1,82 5,49 5,49 5,49
місцевий бюджет 21,92 3,63 1,82 5,49 5,49 5,49
4 Попередження та ліквідація надвичайних ситуацій (подій) на водних об”єктах. 1.Заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об”єктах 2016-2020 роки РС УДСНС в області попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) на водних об”єктах усього 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
місцевий бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5 Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах району та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів 2016-2020 роки Проводення навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах усього 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
місцевий бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
6 Забезпечення населення, формувань цивільного захисту та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 2016-2020 роки Працівники даних категорій будуть забезпечені засобами індивідуального захисту у повному обсязі усього 79,00 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80
власні кошти підприємств 79,00 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80
Очищення території авіаційного полігону “Компаніївка”  від вибухоне-безпечних предметів 2016-2020 роки Управління ДСНС України в області Буде очищено від вибухонебезпечних предметів територія площею 42 га усього 2980,20 596,04 596,04 596,04 596,04 596,04
державний бюджет 2980,20 596,04 596,04 596,04 596,04 596,04
7 Попередження та ліквідація надвичайних ситуацій (подій), виявлення та знешкодження вибухо-небезпечних предметів на території району Очищення від вибухонебезпечних предметів території району 2018-2020 роки Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління ДСНС в Кіровоградській області Очищення від вибухонебезпечних предметів території району усього 27,00 9,00 9,00 9,00
місцевий  бюджет 27,00 9,00 9,00 9,00
.