Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 22 вересня 2016 року №96 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району»

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П′ЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 14 червня 2018 року                                                                                             №300

 

смт Компаніївка

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої

сесії районної ради сьомого скликання

від 22 вересня 2016 року №96 «Про затвердження

Положення про порядок призначення на посаду

та звільнення із займаної посади керівників комунальних

підприємств, установ, закладів, що є у спільній

власності територіальних громад сіл,

селища Компаніївського району»

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів щодо призначення на посаду або звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, статей 15, 19, 36, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»,

 

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області в новій редакції (додається).
 2. Доручити голові районної ради:
  • Укладати і вносити зміни до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із затвердженим Положенням.
  • Здійснювати покладання та зняття з працівників виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи та закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із вищезазначеним Положенням.
  • Подовжувати, як виняток, у міжсесійний період шляхом видання відповідного розпорядження термін дії контракту керівника строком до трьох місяців та звільняти керівника комунального підприємства установи та закладу, у порядку, встановленому чинним законодавством України та вищезазначеним Положенням.
  • Видавати розпорядження щодо застосування до керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селища району, дисциплінарних стягнень згідно із вищезазначеним Положенням.
  • Погоджувати призначення на посаду, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, згідно із вищезазначеним Положенням.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 22 вересня 2016 року №96 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району».
 4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                                                        В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ВІДСУТНІЙ
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

Додаток

до рішення районної ради

від 14 червня 2018 року №300

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області

 

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», наказу Міністерства освіти і науки  № 291 від 28 березня 2018 року «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» постанов Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами).

Дія цього Положення поширюється на посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району (далі по тексту – керівники комунальних підприємств установ та закладів).

У цьому Положенні визначаються порядки:

 • призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів та внесення змін до умов контракту;
 • призначення на посаду за конкурсом, продовження терміну дії контракту та звільнення з посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Компаніївської районної ради.
 • проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальногопідприємчтва, установи, закладу охорони здоров’я Компаніївської районної ради.
 • призначення за конкурсом керівників закладів культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області.

РОЗДІЛ І.

Порядок призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області, та внесення змін до умов контракту

1.1.Загальні положення

 • Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сесій районної ради вирішуються питання призначення і звільнення керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.
 • Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

1.2. Призначення на посаду на умовах контракту керівників комунальних установ та закладів

 • Керівники комунальних підприємств, установ та закладів призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради.
 • Ініціатива щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, громадських організацій, постійних комісій районної ради, депутатів районної ради, Компаніївської районної ради, Компаніївської районної державної адміністрації.
 • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається головою районної ради, згідно із прийнятим рішенням, і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою рішення.
 • При укладанні контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в рішенні районної ради про призначення особи на посаду керівника на умовах контракту.
 • Для розгляду питання призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на ім’я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються:

 • особова картка або особовий лист;
 • автобіографія;
 • ксерокопія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорта;
 • ксерокопія ідентифікаційного коду;
 • пропозиції щодо стратегічного розвитку підприємства.
  • Голова районної ради направляє наданий пакет документів до постійних комісій районної ради (далі по тексту – постійні комісії) та організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради (далі по тексту – Відділ) для розгляду та внесення пропозицій.
  • Відділ готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи на посаду керівника на умовах контракту.
  • Постійні комісії розглядають зазначений проект та надають до Відділу висновки стосовно погодження винесення на пленарне засідання сесії проекту рішення щодо призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав).

Профільна постійна комісія окремо може надати пропозиції щодо умов контракту (термін дії контракту, особливі умови, розмір оплати праці (оклад, премії, додаткові заохочення) та інші), а також може рекомендувати випробувальний строк, який не повинен перевищувати трьох місяців.

 • З урахуванням наданих постійними комісіями висновків та пропозицій (пункт 1.2.8. цього Положення), Відділ доопрацьовує проект рішення районної ради або, у випадку відмови постійними комісіями у призначенні претендента на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, на підставі наданих протоколів готує на ім’я особи, яка подала заяву на посаду керівника, відповідний проект листа із зазначенням обґрунтованої відмови.
 • У разі надходження до районної ради кількох заяв щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу одного і того ж підприємства, установи, закладу постійні комісії розглядають кожну заяву з матеріалами, визначеними у пункті 1.2.5. цього Положення, і надають висновки щодо призначення одного з претендентів на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту та обґрунтовані відмови по інших кандидатурах.
 • У випадку розбіжностей у висновках постійних комісій по кандидатурі на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу або строку дії контракту, дане питання направляється постійним комісіям для повторного спільного розгляду.

У разі, якщо остаточного спільного рішення не прийнято, Відділ на підставі наданих висновків постійних комісій готує проекти рішення районної ради по кожній кандидатурі й виносить їх для розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради для прийняття остаточного рішення.

 • У разі відмови у призначенні особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу (неприйняття рішення про призначення на посаду) районна рада інформує претендентів на посаду керівника або ініціаторів призначення (пункт 1.2.2. цього Положення) про відмову.
 • У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, Відділ готує контракт відповідно до затвердженої Типової форми контракту (додатки 1 – 2 до Положення) з керівником комунального підприємства, установи, закладу.
 • Контракт підписується даною особою та візується у заступника голови районної ради, керуючого справами районної ради, начальника Відділу.
 • Після узгодження контракту відповідно до пункту 1.2.14. цього Положення, він подається на підпис голові районної ради.

1.3. Зміст контракту

 • У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником комунального підприємства, установи, закладу зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.
 • Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:
 • виконання комунальними підприємствами, установами, закладами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;
 • обов’язкового складання в установленому порядку кадрового резерву на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, із затвердженням у заступника голови районної ради та погодженням із профільною постійною комісією;
 • обов’язкового погодження головою районної ради штатного розпису та Колективного договору.
  • Також керівник комунальної установи, закладу зобов’язаний здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі комунальної установи, закладу і закріплено за ним на оперативного управління.
  • Умови оплати праці, розмір надбавок керівникам комунальних підприємств, установ, закладів визначаються у контракті.
  • У контракті можуть бути визначені додаткові умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.
  • Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.
  • При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних із відшкодуванням заподіяної йому шкоди.
  • Звіт про виконання умов, внесених до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, розглядається раз на рік постійними комісіями із залученням спеціалістів Компаніївської районної державної адміністрації у строк, визначений у контракті.

Висновки постійних комісій разом із звітом надаються заступнику голови районної ради з пропозиціями щодо подальшої роботи керівника комунального підприємства, установи, закладу.

 • У контракті передбачається повідомлення керівника комунального підприємства, установи, закладу про включення інформації про нього до бази персональних даних «Керівники комунальних підприємств,  установ, закладів та організацій» з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Компаніївської районної ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Компаніївською районною радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

1.4. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається у письмовій формі на термін від одного до п’яти років.

 • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу укладається також у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.
 • Дія контракту для керівника комунального підприємства, установи, закладу починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального терміну, але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу.
 • Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців.

Якщо керівник комунального піжпариємства, установи, закладу у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування подовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

 • Якщо по закінченні терміну випробування не надійшли зауваження щодо відповідності керівника комунального піжприємства, установи, закладу займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробувальний термін.

У разі встановлення протягом строку випробування невідповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу посаді, на яку його було прийнято, за висновком профільної постійної комісії контракт розривається з дати закінчення випробувального строку і керівник комунального підприємства, установи, закладу звільняється з посади на підставі рішення районної ради або, у міжсесійний період, відповідного розпорядження голови районної ради в установленому порядку, про що він повідомляється письмово.

 • З керівниками комунальних підприємств, установ, закладів подовжуються трудові відносини на підставі рішення районної ради шляхом укладання нового контракту у порядку, визначеному у пунктах 1.4.12. – 1.4.17. цього Положення.

Якщо районною радою не прийнято рішення про подовження контракту, то він вважається таким, що закінчився. Не подовження контракту є підставою для звільнення керівника.

 • Додаткова угода до контракту з керівником комунального піждприємства, установи, закладу укладається у випадках:
 • пропозицій керівника комунального піжприємства, установи, закладу або районної ради щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;
 • необхідності внесення відповідних змін до контракту.
  • Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу може бути розірваний:
 • за ініціативи керівника;
 • за ініціативи районної ради;
 • наявності відповідного рішення суду;
 • закінчення строку дії контракту;
 • смерті керівника;
 • інших підстав, передбачених трудовим законодавством.
  • При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
  • Для розгляду питань щодо трудових відносин з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, Відділ на початку року надає голові районної ради відповідну інформацію.

Голова районної ради направляє дану інформацію до постійних комісій та до Компаніївської районної державної адміністрації для розгляду та надання відповідних пропозицій.

 • Керівники комунальних підприємств, установ, закладів за два місяця до закінчення строку дії контракту інформуються про закінчення терміну дії контракту.
 • Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту керівник комунального підприємства, установи, закладу надає заяву на ім’я голови районної ради.

До заяви додаються:

 • ксерокопія контракту;
 • звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді керівника.
  • Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають висновки щодо подовження терміну дії контракту (із зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади (з обґрунтуванням причин).
  • На підставі висновків постійних комісій Відділ готує проект рішення районної ради про подовження терміну дії контракту або звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади, про що Відділ повідомляє керівника комунального підприємства, установи, закладу у письмовій формі.
  • Рішення районної ради про подовження з керівником комунального підприємства, установи, закладу терміну дії контракту є підставою для укладання з ним контракту на новий термін.
  • Новий контракт підписується керівником комунальногшо підприємства, установи, закладу і візується відповідно до порядку, визначеному в пунктах 1.2.14, 1.2.15. цього Положення.
  • При виникненні необхідності внесення змін до контракту ініціатором, визначеним у пункті 1.2.2. цього Положення, на ім’я голови районної ради направляється звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав.
  • Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають відповідні висновки.
  • На підставі висновків постійних комісій Відділ готує додаткову угоду до контракту, підписує її у керівника і візує відповідно до порядку, визначеному в пунктах 1.2.14, 1.2.15. цього Положення.
  • Звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади здійснюється відповідно до рішення районної ради на підставах, визначених трудовим законодавством України та умовами контракту.

До заяви щодо звільнення з займаної посади керівник додатково надає районній раді інформацію стосовно особи, на яку буде тимчасово покладено виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу та якій будуть передані документи, справи та матеріальні цінності.

 • Одночасно із заявою про звільнення із займаної посади керівника комунального підприємства, установи, закладу надається заява на ім’я голови районної ради від особи, яка виявила бажання виконувати обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу.

До заяви додаються:

 • ксерокопія наказу по підприємству, установі, закладу стосовно займаної посади;
 • ксерокопія диплома про вищу освіту та/або інші документи, що підтверджують освіту, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги на дану посаду;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорта.
  • Голова районної ради надає заяву з відповідними документами до постійних комісій та Відділу для розгляду та внесення пропозицій.
  • Постійні комісії розглядають зазначені матеріали та надають висновки щодо покладання виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу на вищевказану особу або обґрунтовану відмову з пропозиціями щодо іншої особи, на яку пропонується покласти виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.
  • На підставі висновків постійних комісій видається розпорядження голови районної ради щодо покладання на вищевказану особу обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

У розпорядженні може бути визначений строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу або визначено інші умови щодо строку його повноважень.

 • Зняття з особи повноважень щодо виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу може здійснюватися на підставі поданої заяви згідно із розпорядженням голови районної ради у порядку, визначеному в пунктах 1.4.19, 1.4.20. При цьому, якщо керівника не призначено на посаду, дана особа надає пропозиції районній раді щодо особи, яка замість неї буде виконувати обов’язки керівника даного комунального підприємства, установи, закладу.

Якщо строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу згідно із виданим розпорядженням закінчився, а керівника не призначено, розпорядженням голови районної ради строк може бути подовжено. Під час розгляду питання подовження повноважень виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.24.-1.4.26. цього Положення.

 • Під час розгляду питання щодо звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади та підготовки відповідного рішення районної ради застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.13.-1.4.15. цього Положення.
 • У випадку, якщо пропозиції щодо звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу із займаної посади надходять від постійних комісій чи Компаніївської районної державної адміністрації, на ім’я голови районної ради від заявника надаються обґрунтовані підстави з відповідними матеріалами.

Порядок розгляду даних пропозицій визначено у пунктах 1.4.13.-1.4.15. цього Положення.

 • У випадку прийняття районною радою рішення щодо звільнення із займаної посади, керівник комунального підприємства, установи, закладу протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності і направляє дані матеріали до районної ради.

У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу, керівник, який звільняється, за погодженням районної ради, наказом по установі, закладу самостійно визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності установи, закладу, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє районну раду. До передачі на зберігання матеріальних цінностей установи, закладу, наявних документів та справ іншій особі, керівник залишається матеріально відповідальною особою по установі, закладу.

 • У випадку незгоди приймаючої сторони з результатами інвентаризації, на установі, в закладі проводиться аудиторська перевірка, за результатами роботи якої складається відповідний акт приймання-передачі.
 • Звільнення керівника набуває чинності з дати, визначеної в рішенні районної ради, або з дати підписання відповідного наказу по установі, закладу щодо зняття з себе обов’язків керівника, але не раніше дати прийняття районною радою відповідного рішення і не пізніше місячного терміну після його прийняття.

У день видання наказів щодо звільнення керівника із займаної посади, призначення особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, ксерокопії даних наказів направляються до районної ради.

У разі, якщо звільнений керівник протягом місячного терміну не видав наказ щодо звільнення із займаної посади та не вніс відповідного запису в свою трудову книжку, наказ видає новопризначений керівник, який і вносить запис у його трудову книжку.

 • На керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення повністю поширюється право на отримання пільг та компенсацій, встановлених чинним законодавством України.
 • У випадку, якщо подане керівником звернення стосовно звільнення із займаної посади потребує негайного розгляду згідно із вимогами чинного законодавства України або строк терміну дії контракту закінчується у міжсесійний період, голова районної ради видає розпорядження щодо звільнення із займаної посади керівника комунального підприємства, установи, закладу або подовження трудових відносин строком до трьох місяців.

Під час розгляду питання звільнення із займаної посади або подовження трудових відносин з керівником комунального підприємства, установи, закладу застосовується порядок, визначений у пунктах 1.4.25.-1.4.27. цього Положення.

 • У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника комунального підприємства, установи, закладу застосовується дисциплінарне стягнення, таке як догана або звільнення.

Для з’ясування ступеня тяжкості вчиненого проступку й заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника, матеріали щодо порушеного питання разом із актом перевірки Відділом направляються на розгляд профільних постійних комісій.

На підставі висновків постійних комісій Відділ готує проект розпорядження голови районної ради щодо винесення догани керівнику комунального підприємства, установи, закладу або проект рішення районної ради щодо звільнення його із займаної посади.

У разі прийняття постійними комісіями рішення щодо припинення дії контракту, районна рада до прийняття такого рішення повідомляє керівника комунального підприємства установи, закладу у письмовій формі про винесення на розгляд районної ради питання щодо звільнення його із займаної посади.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Порядок призначення на посаду за конкурсом, продовження терміну дії контракту та звільнення з посади керівників  комунальних закладів загальної середньої освіти Компаніївської районної ради

2.1 Загальні положення

2.1.1 Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти, що є у спільній власності територіальних гомад сіл селища Компаніївського району Кіровоградської області (далі по тексту керівник закладу загальної середньої освіти) призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Компніївської районної ради або уповноваженого ним (посадова особа) органу.

2.2. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії,

2.3. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

2.1.4.Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

2.2. Вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти

Віповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»  посаду керівника закладу загальної середньої освітиможе займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

2.3.Порядок конкурсного добору

2.3.1. Кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору.

2.3.2.Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

2.3.3. Відповідно до пункту 3 Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від
28.03.2018 № 291, рішення про проведення конкурсу приймає  Компаніївська районна рада, за поданням органу управління освітою, шляхом видачі розпорядження голови районної ради:

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

2.3.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття розпорядження про проведення конкурсу та має містити:

 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

2.3.5.Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління освітою.

2.4. Механізм формування конкурсної комісії.

2.4.1. Для проведення конкурсу, за поданням органу управління освітою, розпорядженням голови районної ради затверджується персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту», до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

2.4.2.Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

2.4.3.Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

2.4.4. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

2.4.5. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

2.5.Подання документі до участі в конкурсі

2.5.1. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

2.5.2.Визначені у пункті 2.5.1. документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

2.5.3.Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

2.5.4.Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

2.5.5. Орган управління освітою зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

2.5.6. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті районної ради та органу управління.

Орган управління зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

2.5.7. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті районної ради та органу управління.

2.5.8. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

2.5.9.Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати органові управління обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

2.6.Оприлюднення результатів конкурсу

2.6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання до районної ради, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу рішенням сесії районної ради.

2.6.2. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради та органу управління.

2.6.3. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

РОЗДІЛ ІІІ

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальногопідприємчтва, установи, закладу охорони здоров’я Компаніївської районної ради

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства, установи та закладу охорони здоров’я (далі – конкурс) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,
 2. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

Умови проведення конкурсу

 1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови районної ради, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення вакантної посади за поданням органу управління закладом охорони здоровя.
 2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття розпорядження про проведення конкурсу;

2) формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);

3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

5) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Орган управління тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.
 2. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі – претенденти).

Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її повноваження

 1. Для проведення конкурсу розпорядженням голови районної ради, за поданням органу управління, утворюється конкурсна комісія (постійно діюча або для проведення окремого конкурсу).
 2. Конкурсна комісія утворюється не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.
 3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.
 4. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники районної ради

представники органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

 1. У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради та органу управління одночасно з оприлюдненням розпорядженння про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до районної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.
 2. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість – дев’ять осіб.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі – експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

 1. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники районної ради

представники органу управління;

представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління, – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я становить шість – вісім осіб.

 1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
 2. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються розпорядженнням голови районної ради. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженнням голови районної ради за поданням  органу управління.
 3. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

 1. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 17 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

 1. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням голови районної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.
 2. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 15 цього Порядку).
 3. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні Будинку рад. Орган управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.
 4. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
 5. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради та органу управління інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

 1. Конкурсна комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання районній раді,на призначення такого кандидата на посаду керівника закладу;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

 1. Голова комісії:

1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

2) головує на засіданнях конкурсної комісії;

3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

 1. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

2) підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Підготовка до проведення конкурсу

 1. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайтірайонної ради та органу управління оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;

дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

дата і місце проведення конкурсу.

 1. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 1. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 1. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

 1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

 1. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу

 1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
 2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
 3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
 4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.
 5. Орган управління забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.

Оприлюднення результатів конкурсу

 1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання до районної ради, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу рішенням сесії районної ради та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років. Рішення приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.
 2. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради та органу управління.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати ракйонній раді обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

 1. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

РОЗДІЛ ІV

Порядок призначення за конкурсом керівників закладів культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області

Відпоівідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», керівники закладів культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району Кіровоградської області (далі по тексту – керівники закладу культури) призначаються на посаду рішенням сесії Компаніївської районної  ради (далі по тексту – Рада) шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Керівник закладу культури може брати участь у конкурсі, передбаченому статтею 21 Закону України «Про культуру», на посаду художнього керівника у відповідному закладі культури. У разі якщо керівник закладу культури стане переможцем конкурсу на посаду художнього керівника, він може здійснювати суміщення посад (професій) керівника відповідного закладу культури та художнього керівника.

4.1.Вимоги до керівника закладу культури

4.1.1. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, яка володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

4.1.2. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління майном закладу культури та галузеву політику і розвиток закладу культури.

4.2.Порядок конкурсного добору керівника закладу культури

4.2.1. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

4.2.2. Конкурсний добір керівника закладу культури складається з таких етапів:

 оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури шляхом прийняття розпорядження голови районної ради за поданням органу управління;

 формування складу конкурсної комісії;

 подання документів кандидатами на посаду керівника закладу культури;

 добір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

 призначення керівника закладу культури шляхом прийняття рішення сесії районної ради за результатами конкурсу.

4.2.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відповідний  орган управління.

4.2.4. Рада оголошує конкурс на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень за поданням органу управління.

4.2.5. Рада інформує керівника закладу культури щодо завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту та про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

4.2.6. Для оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури організаційний відділ виконавчого апарату районної ради (далі по тексту – Відділ) готує розпорядження голови районної ради щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

4.2.7. Після прийняття розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури Відділ  розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті, на сайтах закладів культури.

4.2.8. Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу культури містить інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

4.2.9. Одночасно оприлюднюються умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.3. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

4.3.1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

4.3.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується розпорядженням голови Ради.

За поданням органу управління Рада формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

4.3.3. Для проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури до персонального складу конкурсної комісії включаються по три кандидатури від членів трудового колективу, три кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування, 2 кандидатури від депутатів постійних комісій районної ради та 1 кандидатура від Відділу.

4.3.4.Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та подаються   не пізніше 7 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

4.3.5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають протягом 14 календарних днів з дати голошення конкурсу на посаду керівника закладу культури кандидатури для включення до персонального складу конкурсної комісії.

Шляхом жеребкування визначаються три кандидати до складу конкурсної комісії.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

 члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

 члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.3.6. Кандидатури до складу конкурсної комісії від депутатів районної ради обираються на засіданні постійних комісій районної ради одночасно із розглядом проекту рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

У випадку створення декількох конкурсних комісій з обрання керівника закладу культури, один і той же депутат районної ради може брати участі у різних конкурсних комісіях на посаду керівників закладів культури.

4.3.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Ради;

 є представником від трудового колективу закладу культури на яку проводиться конкурс та претендує на посаду керівника цього закладу культури.

4.3.8. Рада призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

4.3.9. Протягом 14 календарних днів відділ, після подання органу управління, готує розпорядження голови Ради щодо створення конкурсної комісії та її складу.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4.3.10. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

4.3.11. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів виконавчої влади, а також учасників конкурсу.

4.4. Подання документів для участі в конкурсі

4.4.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

4.4.2. Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу культури кандидати упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

 заяву про участь у конкурсі;

 згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

 довідку про наявність чи відсутність судимості;

 інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 копію документа, що посвідчує особу,

 копію документів про вищу освіту;

 два рекомендаційні листи довільної форми;

 мотиваційний лист довільної форми.

Документи подаються до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.4.3. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

4.4.4.Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

4.4.5. Орган управління зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом культури, його трудовим колективом не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

4.4.6. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

4.4.7. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

4.4.8. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Рада оприлюднює подані документи на своєму офіційному веб-сайті.

4.4.9. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Ради, які передаються конкурсній комісії.

4.5. Добір кандидатів на посаду керівника закладу культури

та призначення керівника

4.5.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

4.5.2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

4.5.3 Не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсна комісія повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

4.5.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

4.5.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

4.5.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у розділі 1 цього порядку, за рішенням конкурсної комісії.

4.5.8. Друге засідання конкурсної комісії  проводитися через 7 днів після проведення першого засідання.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

4.5.9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

 післядипломна освіта у галузі управління;

 ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

 науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

 досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

 володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

 досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

 схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

 бездоганна ділова репутація.

4.5.10. Конкурсна комісія на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

4.5.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

4.5.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

4.5.13. Рада на другий день після прийняття рішення конкурсної комісії щодо переможця на посаду керівника закладу культури оприлюднює її рішення на офіційному веб-сайті Ради .

4.5.14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному розділами 3.2.-3.5. цього порядку.

4.5.15. Рада зобов’язана призначити переможця конкурсу керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу або одного місяця з дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Ради.

Підставою для прийняття розпорядження голови Ради про призначення керівника закладу культуришляхом укладання контракту строком на п’ять років є результати конкурсної комісії.

4.5.16. Голова конкурсної комісії подає голові Ради результати проведеного конкурсу на посаду директора закладу культури.

Після прийняття радою рішення про призначення особи на посаду керівника закладу культури, Відділ готує контракт (2 примірника), підписує у даної особи та візує у встановленому порядку.

Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Ради не пізніше наступного дня після його підписання.

4.5.17. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

 програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

 умови оплати праці керівника;

 критерії оцінки праці керівника;

 особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

 заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

 особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

РОЗДІЛ V

ПРИЗНАЧЕННЯ (ПОКЛАДАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ)

ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ТА ЗНЯТТЯ З НЬОГО ВИКОНАННЯ ТАКИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

5.1. Призначення виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу (крім навчальних закладів) здійснюється за розпорядженням голови Компаніївської районної ради за поданням органу управління.

5.2. Виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу покладаються на особу, яка працює на даному підприємстві, установі, закладі та виявила бажання виконувати ці обов’язки.

5.3. Особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу подає на ім’я голови районної ради заяву.

До заяви додаються:

– копія наказу по підприємству, установі, закладу стосовно звільнення керівника;

– копія наказу по підприємству, установі, закладу стосовно займаної посади заявника;

– копія диплома про вищу освіту та/або інші документи, що підтверджують освіту, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги на дану посаду;

– копія трудової книжки;

– копія паспорта, ідентифікаційного коду.

5.4. Голова районної ради надає заяву з відповідними документами до постійних комісій та виконавчого апарату районної ради

Виконавчий апарат готує проект розпорядження голови районної ради щодо призначення виконуючого обов’язки керівника.

5.5. Постійні комісії районної ради розглядають проект розпорядження разом із наданими документами та надають висновки щодо покладання виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу на вищевказану особу або обґрунтовану відмову з пропозиціями щодо іншої особи, на яку пропонується покласти виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

5.6. На підставі висновків постійних комісій видається розпорядження голови районної  ради щодо покладання на вищевказану особу обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу.

5.7. У розпорядженні може бути визначений строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу або визначено інші умови щодо строку його повноважень (до призначення керівника за рішенням обласної ради).

5.8. Виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу здійснює повноваження від імені комунального підприємства, установи, закладу, представляє їх інтереси та має право першого підпису.

5.9. Керівники комунальних закладів, які стали переможцями конкурсу призначаються виконуючими обовязків відіповідного закладу розпорядженням голови районної ради за поданням органів управління до прийняття рішення сесії районної ради про їх призначення.

5.10. Зняття з особи повноважень щодо виконання обов’язків керівника підприємства, установи, закладу може здійснюватися на підставі поданої заяви згідно із розпорядженням голови районної ради. При цьому, якщо керівника не призначено на посаду, дана особа надає пропозиції районній раді щодо особи, яка замість неї буде виконувати обов’язки керівника даного комунального підприємства, установи, закладу.

5.11. Якщо строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу згідно із виданим розпорядженням закінчився, а керівника не призначено, розпорядженням голови районної ради строк може бути подовжено.

РОЗДІЛ VІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт.

6.2. Один екземпляр залишається у керівника комунального підприємства, установи, закладу, інший, разом із особовою справою, зберігається врайонній  раді.

6.3. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

6.5. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів узгоджуються із змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

6.6. Керівники комунальних підприємств, установ, закладів не мають права працювати за сумісництвом або займатися у робочий час іншою діяльністю, крім основної роботи, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

Додаток 1

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району

 

Типова форма контракту

з керівником комунальної установи, закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району

 

смт Компаніївка                                                       «____»_______ 20___ р.

 

Компаніївська районна рада в особі голови районної ради ____________________ ____________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від «___» __________20__року з одного боку, та громадянин(ка) _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з другого боку, за погодженням з постійними комісіями районної ради _____________________________________________________________________, уклали цей контракт про те, що громадянин (ка)______________________ _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до рішення районної ради від «___» ____________ 20___року приймається на роботу до __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування установи, закладу)

на посаду _____________________________________________ (надалі – Керівник)                                       (повна назва посади)

зі строком випробування ______ місяців.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом установи, закладу (повна назва) (надалі –Заклад) та цим контрактом, підзвітний Компаніївській районній раді (надалі – Рада).
  • За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво Закладом, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, забезпечувати ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління, а Рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
  • Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по контракту.
  • Керівник є повноважним представником Закладу. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.
  • При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, розпорядженнями голови Компаніївської районної державної адміністрації, наказами районного галузевого органу управління, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом Закладу.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 • Керівник здійснює оперативне керівництво Закладом, організує його фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та цим контрактом.

Обов’язки Керівника:

 • Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності Закладу:
 • організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті Закладом;
 • впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій;
 • матеріально-технічне забезпечення діяльності Закладу;
 • юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Закладу;
 • забезпечення Закладу кваліфікованими кадрами;
 • забезпечення продуктивної зайнятості працівників;
 • впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці в Закладі;
 • створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;
 • забезпечення цільового використання державних та районних бюджетних коштів, наданих Закладу згідно з затвердженими державними та місцевими програмами;
 • виконання Закладом зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам;
 • виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Закладу згідно з чинним законодавством України;
 • ______________________________________________________;
  • Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.
  • Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що знаходиться на балансі Закладу і закріплене на праві оперативного управління.
  • Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
  • Щорічно до _________ наступного року надавати до Ради звіт про виконання умов контракту.
  • Щоквартально надавати Раді інформацію про рух основних засобів за квартал, наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду.
  • У кінці кожного року надати до Ради матеріали річної інвентаризації основних засобів.
  • Щомісячно надавати Раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що знаходиться в оперативному управлінні закладу, за встановленою формою.
  • Щоквартально надавати Раді інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, селища району, за встановленою формою.
  • У кінці кожного року погоджувати у голови районної ради графік своєї відпустки.
  • У кінці кожного року затверджувати у заступника голови районної ради погоджений профільною постійною комісією районної ради кадровий резерв на посаду Керівника Закладу.
  • Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.
  • Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників Закладу.
  • Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Закладу.
  • Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.

Права Керівника Закладу:

 • діяти від імені Закладу, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;
 • укладати господарські та інші угоди;
 • видавати доручення;
 • відкривати рахунки в установах банків та Державної казначейської служби України;
 • наймати на роботу працівників та звільняти їх з посади; здійснювати ротацію кадрів;
 • накладати на працівників Закладу дисциплінарні стягнення;
 • у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;
 • вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Закладу;
 • вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Радою, Статутом Закладу і цим контрактом.

Обов’язки Ради:

 • гарантувати додержання прав і законних інтересів Закладу, захищати і відстоювати його інтереси в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • надавати інформацію на запит Керівника;
 • організовувати контроль за діяльністю Закладу;
 • здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району;
 • укладати додаткові угоди до контракту.

Права Ради:

 • вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;
 • звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);
 • за порушення трудової дисципліни застосувати до Керівника дисциплінарні стягнення;
 • проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Закладу та виконання Керівником умов контракту.
 1. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС
 • Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у Закладі.
 • Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору, погодженого з Радою.
 • Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ___ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.
 1. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок районного бюджету, виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:

а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;

б) надбавки за складність, напруженість та високу якість у роботі в розмірі до 50 % від посадового окладу за рахунок бюджетних коштів в межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

в) премія Керівнику сплачується разом з усім колективом Закладу або окремо за наказом або розпорядженням головного розпорядника коштів на принципах, обумовлених Колективним договором Закладу та Положенням про преміювання працівників Закладу.

У разі невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни, затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам – премія не нараховується.

г) грошової допомоги у розмірі не більше як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію.

 • Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
 • Питання відрядження за межі України Керівник погоджує з головою районної ради.

У разі відрядження в межах України Керівник щоквартально повідомляє Раду щодо дати, строків, міста та мети відрядження.

 • Керівнику виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.
 • Керівнику може виплачуватися разова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячного заробітку.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.
 • Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Інші умови ______________________________________________.
 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 • Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.
 • Цей контракт припиняється (розривається):
 • при встановленні протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято, за висновком профільної постійної комісії районної ради;
 • після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);
 • за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);
 • за ініціативою районної ради, постійних комісій, районної державної адміністрації у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;
 • з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
 • Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Закладу (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);

в) у разі невиконання обов’язків перед Радою, а також порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Закладом зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень або арешту майна Закладу;

г) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

д) у разі неодноразового звернення до районної ради трудового колективу або профспілкового комітету Закладу стосовно порушень Керівником своїх обов’язків;

е) на підставі результатів здійснених перевірок контролюючих органів, галузевого органу управління Компаніївської районної державної адміністрації, Ради та обґрунтованих висновків постійних комісій районної ради;

є) з інших підстав.

При розірванні контракту з вищевказаних підстав, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.

 • У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.
 • У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два місяці.
 • За два місяці до закінчення строку дії контракту Керівник попереджається щодо закінчення строку його дії.
 1. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
 • Цей контракт діє протягом __ років з «__»_________ 20__ року до «__» ________  20__ року.
 • Особливі умови:
 • сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
 • про умови контракту інформуються працівники Закладу, у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);
 • конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
 • Керівник повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних «Керівники комунальних підприємств, установ, закладів та організацій» з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Компаніївської районної ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації Компаніївською районною радою повноважень щодо трудових відносин з керівниками районних комунальних підприємств, установ, закладів, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.
 • У випадку прийняття Радою рішення щодо звільнення із займаної посади, Керівник протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей Закладу та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності Закладу і направляє дані матеріали до Ради.

У випадку відсутності в Закладі особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника Закладу, Керівник, який звільняється,  самостійно, наказом по Закладу, визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності Закладу, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє Раду.

До передачі на зберігання матеріальних цінностей Закладу, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально відповідальною особою по Закладу.

 • Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
 • Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.
 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 • Компаніївська районна рада в особі голови районної ради _____________________________________________________________________

Юридична адреса:

 

 • Відомості про Керівника:

Домашня адреса: __________________________________________________

Домашній телефон:_________________________________________________

Службовий телефон: _______________________________________________

Паспорт: серія ________________ №__________________________________

__________________________________________________________________

(вказати орган, що видав паспорт)

 

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг__________________

 

 

Голова районної ради:

 

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

(підпис)

Громадянин(ка):

 

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                                ___________________

(підпис)

 

 

Додаток 2

до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, ______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________

_____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

 

Додаток 3

до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені

Законом України «Про запобігання корупції»

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

___ __________ 20___ р.                                                    ___________________

(підпис)

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 
1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:  
1)   акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 
2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на: