Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ П′ЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 червня 2018 року                                                                                                    №294

смт Компаніївка

 

 

Про звіт про виконання районного бюджету

за І квартал 2018 року

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року по доходах у сумі 36869,4 тис. грн, у тому числі загальному фонду – 36665,8 тис. грн, спеціальному фонду – 203,6 тис. грн; по видатках у сумі 38775,6 тис. грн, у тому числі по загальному                                             фонду – 38105,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 670,4 тис. грн.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                  В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ВІДСУТНІЙ
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ЗА
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання районного бюджету

за І квартал 2018 року»

 

За І квартал 2018 року прибуткова частина районного бюджету склала 36869,4 тис.грн, що на 169,6 тис.грн, або на 0,5% менше затверджених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 36665,8 тис.грн, що на 0,2% або 68,1 тис.грн менше від затверджених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 203,6 тис.грн, що на 101,5тис.грн, або 33,3 % менше до затверджених призначень.

Загальний фонд

Із 36665,8 тис. грн надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 3815,9 тис. грн, що на 1086,1 тис.грн, або на 39,5% більше від затверджених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету по податку та збору на доходи фізичних осіб на 37,9 % при затвердженому плані 2717,8тис.грн надійшло 3746,7 тис.грн (перевиконано на 1028,9 тис.грн), що складає 98,2% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 11737,6 тис. грн, або 100,0 % відсотків;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 890,7  тис. грн ,або 100,0 %;

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 6590,9 тис.грн, або на 86,6 %;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 964,2 тис.грн, або 96,9%;

– на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 97,5тис.грн, або 100,0%;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 56,4 тис.грн.

  • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 5092,5 тис.грн, або 100 % виконання.
  • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 2185,9 тис.грн, або 100 % виконання.
  • Інші субвенції надійшли в сумі 2140,2 тис.грн, або 88,5% до уточнених показників звітного періоду.

 

 

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за І квартал 2018 року –               203,6 тис. грн, що становить 66,7% затверджених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 132,6 тис.грн, що на 56,6%, або на 101,5 тис.грн менше від затверджених показників. В тому числі:

– 77,0 тис. грн або 42,6% надійшло плати за послуги, що подаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

– 4,9  тис. грн (або 46,7%) надійшло плати за оренду майна бюджетних установ;

– 2,0 тис.грн. (або 83,3%) надійшло коштів, що отримуються установами від реалізації майна

– 48,7 тис. грн (або 120,5%)надійшло благодійних внесків,грантів та дарунків.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за І квартал 2018 року проведені у сумі 38105,2 тис. грн, або на 91,3 відсотків до уточненого плану.

На протязі 1 кварталу 2018 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис.грн.)

  план з урахуванням змін на 1 квартал 2018 року Фактично виконано за 1 квартал

2018року

% вико-нання
Державне управління 460,1 368,6 80,1
Освіта 11069,2 9623,0 86,9
Охорона здоров’я 4408,5 3940,2 89,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 22414,4 21142,8 94,3
Культура  і мистецтво 851,3 747,3 87,8
Фізична культура і спорт 179,5 128,8 71,8

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 41749,1 тис. грн витримані таким чином:

  Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін  на 1 квартал 2018 року Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту  за 1 квартал

2018 року (%)

Державне управління 1,1 1,0
Освіта 26,5 25,2
Охорона здоров′я 10,6 10,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 53,7

 

55,5

 

Культура і мистецтво 2,0 2,0
Засоби масової інформації 0,2 0,3
Фізична культура й спорт 0,4 0,3
Інші видатки 1,2 0,8
  100 100

 

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.

  план з урахуванням змін на 1 квартал 2018року Фактично виконано за

1 квартал 2018року

% виконання
Державне управління 460,1 368,6 80,1
освіта 5693,6 4918,6 86,4
Охорона здоров”я 989,3 583,9 59,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1178,0 980,5 83,2
Культура і мистецтво 851,3 747,3 87,8
Засоби масової інформації 100,0

 

100,0 100,0
Фізична культура і спорт 179,5 128,8 71,8
Резервний фонд 50,0
Інші субвенції (сільським та селищній радам) 1302,1 1253,6 96,3
Інші видатки 414,0 300,9 72,7
кредитування      
всього 11217,9 9382,2 83,6

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету 30531,2 28723,0 94,1
У тому числі:      
– допомога сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам  з дитинства та дітям – інвалідам 7613,0 6590,9 86,6
– пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ. 890,7 890,7 100,0
– пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги 11737,7

 

11716,5 99,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 500,0 500,0 0
– по прийомним сім”ям 995,0 964,2 96,9
Освіта-( загальноосвітні школи ) 5375,6 4704,4 87,5
Охорона здоров′я 3419,2 3356,3 98,2

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за І квартал 2018 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

  Затверджено з урахуванням змін на    І квартал 2018 року Виконано за

І квартал 2018 року

Сума тис.грн. % у загальних видатках Сума тис.грн. % у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями 10456,0

 

56,5 9619,2 59,7
медикаменти 0,0 0 0 0
Харчування 401,2 2,2 265,4 1,6
Енергоносії та комунальні послуги 2044,6 11,1

 

1559,8

 

9,7
Разом  по захищених статтях витрат(без охорони здоровя) 12901,8 69,7 11444,4 71,0
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету 5611,4 30,3 4679,9 29,0
Разом без субвенції з державного бюджету, але включаючи медичну та освітню субвенцію з державного бюджету), субвенцій державному бюджету на на виконання програм соціально-економічного розвитку та інших субвенцій, стабілізаційної дотації , що передаються  до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду 18513,2 100,0 16124,3 100,0
інші субвенції  та стабілізаційна дотація, що передаються сільським та селищному бюджетам 1302,1   1253,6  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 147,4   65,0  
Резервний фонд 50,0      
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету ( без осітньої та медичної субвенції) 21736,4   20662,3  

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить 71,0 % до загальної суми витрат без субвенції з державного бюджету (але враховуючи освітню та медичну субвенції з державного бюджету), інших субвенцій та стабілізаційної дотації, що передаються до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.04.2018 року в порівнянні з залишками на 01.01.2018 року зменшився на 1568,1 тис. грн і склали 4658,4 тис.грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за І квартал 2018 року становила 261,5 тис. грн., або 61,9 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис. грн.)

Найменування галузі Затверджено з урахуванням змін на І квартал 2018року  В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) Виконано за

І квартал 2018 року

 В тому числі бюджет розвитку Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе.фонду)  Рівень виконання
Державне управління 10,0 10,0

 

10,0        
Освіта 188,1 38,0 28,0 103,0 38,0 28,0 54,8
 в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 14,0 0 0        
Охорона здоров’я 106,5 28,0 28,0 92,9 28,0 28,0 87,2
 Соціальний захист і соціальне забезпечення 21,0     19,3     91,9
Культура і мистецтво 13,7 0 0 10,2     74,5
Економічна діяльність 1350,2 1350,2 30,2 372,3 372,3   27,6
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 1259,2 1259,2   372,3 372,3   29,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 120,3 120,3 120,3 50,0 50,0 50,0 41,6
інші субвенції  о передаються сільським та селищному бюджетам 46,0 46,0 31,0 22,7 22,7 22,7 49,3
РАЗОМ 1855,8 1592,5 247,5 670,4 511,0 128,7 36,1

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.04.2018 року в порівнянні з залишками на 01.01.2018 року зменшився на 338,1 тис. грн і склали 1622,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість відсутня крім пільг та субсидій .Станом на 01 квітня 2018 року складає в сумі 10341,8 тис.грн за рахунок субвенцій державного бюджету.

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                             А.Жученко