Про зміну організаційно-правової форми власності Компаніївської центральної районної лікарні

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 серпня 2018 року                                                                                                    №311

смт Компаніївка

 

Про зміну організаційно-правової форми власності

Компаніївської центральної районної лікарні

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 59, 78 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України, розділу 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, покращення якості надання медичних послуг та забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я, що провадять медичне лікування населення району,

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити організаційно-правову форму власності Компаніївської центральної районної лікарні з комунального закладу на комунальне неприбуткове підприємство «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради» шляхом перетворення.
 2. Доручити голові районної ради в установленому порядку:

2.1. забезпечити проведення дій щодо перетворення;

2.2. затвердити відповідний склад комісії з перетворення;

2.3. встановити порядок проведення перетворення, затвердження передавальних актів у строки, визначені чинним законодавством України;

2.4. забезпечити у встановленому порядку затвердження та здійснення державної реєстрації установчих документів КНП «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради».

 1. Рекомендувати Компаніївській районній державній адміністрації:

3.1. забезпечити розроблення та подання Компаніївській районній раді на затвердження, у встановленому порядку, установчих документів КНП «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради», визначивши, що воно належать до суб’єктів господарювання, що здійснює некомерційну господарську діяльність (комунального некомерційного підприємства).

3.2. продовжити термін дії трудового договору з керівником КНП «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради» відповідно до КЗпП України.

 1. КНП «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради», відповідно до вимог Кодексу Законів про працю України, продовжити дію трудових договорів з працівниками та не проводити скорочення штатної чисельності у зв’язку з процедурою перетворення.
 2. Затвердити Статут КНП «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради» (додаток 1).
 3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.

 

Голова районної ради                                                                                          В. Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ВІДСУТНІЙ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ВІДСУТНІЙ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ЗА
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ВІДСУТНІЙ

 

ПОГОДЖЕНО

«___»_________________2018 року

 

 

 

Голова Компаніївської районної

державної адміністрації

 

__________________ О.Мороз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Компаніївської

районної ради

від 07 серпня 2018 року № 311

 

Голова Компаніївської районної ради

 

______________ В.Спіктаренко

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

«Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради Кіровоградської області»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Компаніївка

2018 рік

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальне некомерційне підприємство «Компаніївська центральна районна лікарня Компаніївської районної ради Кіровоградської області» (надалі Підприємство) є некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню Компаніївського району.

1.2.Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Компаніївської центральної районної лікарні, створеної на підставі рішення сесії Компаніївської районної ради від 29.09.2011 р. №77. Засновником і власником є Компаніївська районна рада.

1.3.Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Компаніївської районної ради, частка якої передана Підприємству.

1.4.Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку і є неприбутковою організацією.

1.5.Підприємство діє на підставі Конституції України, Основного законодавства України про охорону здоров’я, Господарського, Цивільного кодексів України та законодавства України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.Найменування:

2.1.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОМПАНІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КНП «КЦРЛ» КРР КО.

2.1.2. Повне найменування англійською мовою: MUNICIPAL NON-PROFIT ENTERPRISE «KOMPANIYVKA CENTRAL RAION HOSPITAL» KOMPANIYVKA DISTRICT COUNCIL OF KIROVOGRAD REGION.

2.1.3. Скорочене найменування англійською мовою: MNE «KCRH» KDCKR.

2.2. Місцезнаходження: вул. Садова, 192 смт Компаніївка, Кіровоградська область, 28400.

2.3. Лікарня є лікувально-профілактичним закладом із структурними підрозділами, підпорядкованими їй, діяльність яких координується єдиним планом і метою.

2.4. До складу лікарні входять:

– Інфекційне відділення: вул. Садова, 192;

– Хірургічне відділення з гінекологією, вул. Садова, 192;

– Об’єднане терапевтичне відділення (терапія, неврологія, дитяче)       вул. Садова, 192;

-Поліклінічне відділення, (в т.ч. клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, денний стаціонар), вул. Садова, 192;

– Адміністративне відділення, вул. Садова, 192;

– Інформаційно-аналітичний відділ, вул. Садова, 192;

– Господарські служби, вул. Садова, 192.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, інтеграції та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів в наданні доступної амбулаторно-поліклінічної та висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню району, підвищення якості та об’єму профілактичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Здійснення оперативного управління, організаційно-методичного керівництва роботи підрозділів лікарні;

3.2.2. Консультативно-діагностичні послуги;

3.2.3. Стаціонарне лікування хворих;

3.2.4. Експертиза і контроль якості медичної допомоги;

3.2.5. Реабілітація хворих;

3.2.6. Видача та продовження листків непрацездатності;

3.2.7.Надання невідкладної медичної допомоги хворим;

3.2.8. Своєчасне та кваліфіковане надання медичної допомоги населенню района, у стаціонарних відділеннях лікарні;

3.2.9. Своєчасне та кваліфіковане надання медичної допомоги населенню района на амбулаторному прийомі в поліклінікі та вдома хворим, котрі за станом здоров’я та характером захворювання не можуть відвідувати поліклініки, потребують ліжкового режиму та систематичного медичного нагляду;

3.2.10. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

3.2.11. Взаємодія з іншими лікувально-профілактичними установами;

3.2.12. Підвищення якості медичної допомоги, шляхом широкого впровадження в практику досягнень медичної науки і практики, наукової організації праці, раціонального використання медичних кадрів;

3.2.13. Удосконалення організації управління і стилю роботи керівних служб і функціональних підрозділів лікарні;

3.2.14. Проведення широкої санітарно-освітньої роботи, направленої на покращення гігієнічних знань і виховання населення;

3.2.15. Здійснення фінансово-господарської діяльності, види та напрямки якої погоджуються з Компаніївською районною радою і не заборонені чинним законодавством;

3.2.16. Вирішення соціальних проблем;

3.2.17. Інша, передбачена законодавством діяльність.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

5.1.3.Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.4. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

5.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Співпрацювати з іншими лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

5.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

5.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Підприємство зобов’язується:

5.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.3. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.4. Визначає потребу Підприємства та забезпечує придбання матеріальних ресурсів у підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, а також фізичних осіб відповідно до законодавства.

5.2.5. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.6. Здійснює заходи з вдосконаленням оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки.

5.2.7. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

5.2.8. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

5.2.9. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, уповноваженого органу та головного лікаря щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Підприємства здійснює головний лікар, який призначається на посаду на умовах контракту. Призначення головного лікаря на посаду та звільнення з посади здійснюється районною радою відповідно до рішення сесії від 14.06.2018 року №300 Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 22 вересня 2016 року №96 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища Компаніївського району».

6.3. Засновник:

6.3.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

6.3.2. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

6.3.3. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс;

6.3.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.3.5. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них затвердженого наказом директора Підприємства.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН.

6.3.6.Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани та звіти про його виконання.

6.3.7.Затверджує кошторис Підприємства та контролює його виконання.

6.3.8. Укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

6.4. Керівник Підприємства:

6.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

6.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

6.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

6.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

6.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

6.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.4.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.4.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

6.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

6.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.13.Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

6.4.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

– Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

– Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

– Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

6.4.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

6.4.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і керівником Підприємства.

6.4.19. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.4.20. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план ( річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.

7.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3. Надання населенню платних медичних послуг та послуг на госпрозрахунковій основі здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я та інших нормативних актів.

7.4. Вартість робіт та послуг, що здійснюється підприємством, встановлюється відповідно до законодавства.

 1. .МАЙНО ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

8.1. Майно Підприємства є комунальною власністю районної ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

8.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

– Комунальне майно;

– Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, медичних послуг) Підприємства;

– Кошти місцевого бюджету;

– Цільові кошти;

– Кредити банків;

– Безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій і громадян;

– Інші джерела не заборонені законом.

8.3. Статутний капітал підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також цінності, які передані на правах оперативного управління, вартість яких відображається в балансі  .

8.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантією Засновника.

8.5. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

8.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та за дозволом районної ради.

8.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

8.8. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, який затверджується до 1 вересня року, що передує плановому.

8.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу (конференції), професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-економічних і трудових прав працівників.

9.2. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.6. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок. доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть встановлюватися у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

9.8. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.9. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.10. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявки кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

10.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

10.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

10.8. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

10.9. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.10. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідовується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

10.11. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.12. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.13. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Довідка

про зміну організаційно-правової форми власності

Компаніївської  центральної районної лікарні

 

На підставі статті 245 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»:

 1. Необхідно змінити організаційно-правову форму власності Компаніївської центральної районної лікарні з комунального закладу на комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Компаніївська центральна районна лікарня».
 2. Затвердити нову редакцію статуту комунального неприбуткового підприємства(КНП) «Компаніївська центральна районна лікарня» у зв’язку з зміною організаційно-правової форми власності.

Висновки:

В результаті зміни організаційно-правової форми власності Компаніївської центральної районної лікарні буде приведено у відповідність нормативно-правових актів згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».

 

Пропозиції:

Клопотати перед Компаніївською районною державною адміністрацією про зміну організаційно-правової форми власності Компаніївської центральної районної лікарні з комунального закладу на комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Компаніївська центральна районна лікарня».

Головний лікар

Компаніївської центральної

районної лікарні                                                                                       Нагнибіда А.А.