Про звіт голови Компаніївської районної державної адміністрації

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 вересня 2018 року                                                                                                                       №321

 

смт Компаніївка

 

Про звіт голови Компаніївської районної

державної адміністрації

 

 

На підставі статей 43, 44, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звіт голови Компаніївської районної державної адміністрації Мороза О.О. взяти до відома.
 1. Зняти з контролю рішення районної ради від 15 червня 2017 року №181 «Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень».

 

 

Голова районної ради                                                                                            В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

Додаток

до рішення районної ради

від 20 вересня 2018 року №321

 

Звіт

голови районної державної адміністрації

про виконання делегованих повноважень у 2017 році

 

Компаніївська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації» реалізує повноваження, делеговані районною радою. На території району забезпечується виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення антитерористичної операції в східних регіонах України та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної адміністрації і делегованих районною радою були спрямовані на  всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік.

Першочерговими завданнями роботи районної державної адміністрації у 2017 році були:

покращення умов проживання населення;

забезпечення своєчасних та у повному обсязі виплат підвищених заробітних плат у соціально – гуманітарній сфері;

збільшення надходжень до районного бюджету.

Надходження податків і зборів, інших платежів до загального та спеціального фондів районного бюджету у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 40,7%.

Власні доходи в загальній сумі надходжень займають 20,3% (31318,9тис.грн.)

Дотації з державного бюджету в загальній сумі доходів складають 7,1% (10863,2тис.грн.)

Субвенції з державного та сільських і селищного бюджетів становлять :

2017 рік – 72,6% (111763,5 тис. грн.).

2016 рік – 80,0% (87531,6тис.грн.).

Основні обсяги трансфертів – це медична (2017 рік – 11999,9тис.грн 2016рік – 9570,2тис.грн), освітня субвенції (2017рік – 28570,0 тис. грн, 2016 рік – 22337,1тис.грн) та субвенція на здійснення програм соціального захисту населення (2017 рік – 59745,0 тис. грн, 2016 рік – 45283,5 тис. грн)

 

Серед основних досягнень райдержадміністрації в 2017 році є те. Що власні надходження до районного бюджету збільшилися на 11328,4 тис.грн, тобто 56,7 % відповідно до 2016 року.

Районний бюджет 2017 року складав 153945,6 тис. грн;

Районний бюджет 2016 року складав 109392,3 тис. грн.

 

До зведеного районного бюджету приріст доходів (власні надходження, трансферти) у 2016 році склав 26,9% або 23168,8 тис. грн.

А саме:

до загального фонду – 23,9% 20543,3 тис. грн.

до спеціального фонду (власні надходження установ) в 2016 році надходження збільшилися на 2625,5тис.грн (у 13,6р.).

 

До зведеного районного бюджету приріст доходів (власні надходження, трансферти) у 2017 році склав 56,7% або 11328,4 тис. грн.

А саме:

до загального фонду –  56,8%  10365,9 тис. грн.

до спеціального фонду (власні надходження установ) в 2017 році надходження збільшилися на 962,5тис.грн (на55%.).

 

Аналіз структури приросту доходів загального фонду районного бюджету показує, що в цілому по бюджету приріст доходів складає            10365,9 тис. грн. (56,8 %).

Основним бюджетоутворюючим податком є податок та збір на доходи фізичних осіб, приріст якого у 2016 році склав 55,5% (6450,4тис.грн.), у 2017 році склав 56,9% (10278,6 тис. грн.).

 

Показники доходів районного бюджету (без трансфертів) у розрахунку на 1 жителя:

в 2017 році вони складали  5640 грн., (збільшено на 2052 грн. у порівнянні з 2016 роком)

в 2016 році – 3588 грн.

 

З районного бюджету у 2017 році спрямовано видатки на: заробітну плату, енергоносії, харчування, медикаменти, трансферти населенню, інші та капітальні видатки.

Загальний обсяг проведених видатків районного бюджету у 2017 році збільшився проти попереднього року на 40,5% (43269,4 тис.грн.).

Протягом 2017 року вдалося збільшити видатки на:

 • оплату праці – на 62,9%
 • медикаменти – на 19,4%
 • харчування – на 27,7%
 • енергоносії – на 14,2%
 • трансферти населенню – на 22,6%
 • капітальні видатки – на 1,2 %.

Переважна частина коштів місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення – 135895,6 тис.грн., або 90,5 %.

Зокрема за рахунок цих коштів забезпечено:

функціонування 35 бюджетних установ з чисельністю 926,1 штатних одиниць,

фінансування державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги, субсидії) за рахунок субвенцій з державного бюджету – 58913,0 тис. грн.;

За рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено фінансування окремих повноважень, які до 2016 року здійснювалися за рахунок субвенцій з державного бюджету, а саме на:

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – у сумі 368,3 тис. грн.;

Також у 2017 році на фінансування закладів загальної середньої освіти та охорони здоров’я понад обсяги освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету використані власні кошти місцевих бюджетів у сумах відповідно 7287,0 тис. грн. та 3380,6тис.грн., що більше ніж на 25,5% та 28,2% перевищує обсяг зазначених субвенцій.

З місцевих бюджетів надано фінансову підтримку на виконання державних функцій з питань забезпечення:

– законності та правопорядку – 203,0 тис. грн.

– запобігання і виникнення надзвичайних ситуацій – 190,2 тис. грн.

 

Станом на 01 січня 2018 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів склали 5008,4 тис. грн. Порівняно з 01 січня 2017 року вони збільшилися на 12,6 %.

Це є вагомим резервом для вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку територій у поточному році.

 

Протягом 2017 року на збільшення видатків районного бюджету  залучені додаткові фінансові ресурси у сумі 7105,3 тис. грн. від перевиконання доходів загального фонду та вільних залишків коштів, що склалися на початок року. Майже 16,5 % додаткових ресурсів  спрямовані на капітальні видатки, 15,1% – на захищені видатки (заробітну плату, енергоносії, медикаменти, харчування).

Середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2017 року становить 5881 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду  минулого року становить 147,1 відсотки.

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

 

Районною державною адміністрацією вживались заходи щодо збільшення розміру заробітної плати штатних працівників. Зокрема:

Проведено 12 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.

Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення обстежено 148 підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виявлено 23 підприємства з порушенням, в них 24 тіньових робочих місць, 24 робочих місць легалізовано.

Працевлаштовано за січень – листопад 2017 року на нові робочі місця 167 осіб, що становить 278,3% до річного завдання (60).

Одним із заходів зі сприяння розвитку підприємництва є максимальне спрощення надання адміністративних послуг як для громадян, так і суб’єктів господарювання. З цією метою в районі упорядковується система надання адміністративних послуг.

Станом на 01 січня 2018 року в районі задіяно 6 суб’єктів надання адміністративних послуг. Центром надається 94 адміністративні послуги. Проводиться робота щодо розширення переліку надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. У 2017 році надано 3115 адміністративні послуги:

 • з надання державної реєстрації земельної ділянки – 1251
 • видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 77
 • видача витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку – 1022
 • надання земельних ділянок – 86
 • державна реєстрація речових прав – 679.

Протягом 2017 року зареєстровано суб’єктів господарювання: юридичних осіб – 8, фізичних осіб – 59.

Питання забезпечення населення району доступними та якісними адміністративними послугами знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації.

СОЦЗАХИСТ

У 2017 році на фінансування заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано 59745,0 тис. грн., що більше порівняно з 2016 роком на 20.2%, з них на надання:

Житлові субсидії

За 2017 рік призначено та профінансовано житлових субсидій населенню 3132 сім’ям на суму 25846.5 тис. грн., з них: субсидії на тверде паливо та скраплений газ 1122 сім’ям. Виплачено готівкою на придання твердого палива та скрапленого газу за 2017 рік 1122 сім’ям на суму 2760.7 тис. грн. Спожито субсидій на житлово-комунальні послуги суму 23167.4 тис. грн. Профінансовано за спожиті послуги 23028.3 тис. грн.

 

Державні допомоги

У 2017 році призначено та виплачено держаних соціальних допомог на суму 29735.9 тис.грн. коли у 2016 році призначено та виплачено державних соціальних допомог на суму 27340,9 тис.грн.:

Соціальний захист та допомога учасникам АТО

Рішенням Компаніївської районної ради від 21 грудня 2015 року №30 затверджено Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2015-2017 роки,

на виконання якої в районному бюджеті на 2017 рік передбачено 211,25 тис. грн.

(В порівнянні 2016 р.- 258,4 тис. грн., в 2017 році на 47,15 тис. грн. менше).

У 2017 році учасникам антитерористичної операції, для сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції :

виплачено одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 32 учасникам АТО в розмірі 3 тис. грн.  в загальній сумі 96,00 тис. грн.,

41 учасник АТО отримав матеріальну допомогу на придбання дров в розмірі 1,55 тис. грн. в загальній сумі 63,55 тис. грн.;

вдові загиблого учасника АТО виплачено матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі 4,55 тис. грн.;

1 поранений військовослужбовець отримав одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тис. грн.

7 сімей учасників АТО забезпечено безкоштовним сімейним відпочинком.

4 учасники АТО забезпечено безкоштовними путівками в санаторно-курортні заклади.

В управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 224 військовослужбовця, які отримали посвідчення учасника бойових дій, 7 чоловік отримали посвідчення інвалідів війни ІІІ гр. та користуються знижкою на житлово-комунальні послуги в розмірі відповідно 75 % та 100%.

 

З районного бюджету виділено  кошти на фінансову підтримку громадської організації «Учасники бойових дій та захисники України»

у 2017 році виділено 80,5 тис. грн., а використано 77,0   тис. грн. (100% до потреби).

у 2016 році 24,0 тис. грн. (100% до потреби). (Дана організація створена в 2016 році).

Пільги

Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня:

2016р. в кількості 543 особи на загальну суму 402,91 тис. грн

2017р. в кількості 480 осіб на загальну суму 516,9 тис. грн.

У порівнянні з попереднім роком в 2017 році зменшилася кількість отримувачів допомоги на 63 особи, проте збільшилася сума на 114,0 тис. грн.  у зв’язку із збільшенням розміру виплат.

Освіта

Загальний фонд заробітної плати по галузі освіти:

у 2016 році склав 19700,4 тис. грн.,

у 2017 році склав 33359,8 тис.грн., більший ніж у 2016 році на                 13659,4 тис. грн.

Середня заробітна плата вчителя з кожним роком стабільно підвищується. Так, у 2016 р. зросла до 3664,7 грн., а у 2017 році зросла до 5712 грн.

Виплата за престижність праці вчителя у 2016 році становила 406,5 тис.грн.

У 2017 році 1469,0 тис.грн.

Разом з іншими виплатами також зросла і одноразова матеріальна допомога на оздоровлення вчителів. Порівнюючи з 2016 роком сума зросла на 304,6 тис. грн.

2016р. – 658,0 тис. грн.

Виплачено у 2017р. 962,6 тис.грн.

 

Кадрове забезпечення

У районі працює 284 педагогічних працівника, які мають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) – 252; 89%;

базову вищу освіту (бакалавр) – 7; 2%

неповну вищу (молодший спеціаліст) – 25; 9%.

Кваліфікаційні категорії:

спеціаліст – 69; 25%

ІІ категорія – 44; 17%;

І категорія – 65; 23%

Вища категорія – 101; 35%;

Мають педагогічні звання:

старший учитель – 45; 16%;

учитель-методист – 6; 2%.

У 2017 році працевлаштовані 6 випускників вищих педагогічних закладів.

Вакансії: учитель математики, фізики та інформатики (3), учитель англійської мови (7), музичне мистецтво (1), трудове навчання (1).

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2017-2018 навчальному році в районі функціонувало 15 закладів загальної середньої освіти. Із них:

Навчальний рік ЗНЗ І ст. ЗНЗ І-ІІ ст. ЗНЗ І-ІІІ ст. Всього
2017-2018 1 6 8 15

Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми економічного та соціального розвитку району на 2017 рік залучено кошти:

субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій  на проведення реконструкції ЗОШ І ст. с. Коротяк під влаштування дошкільного навчального закладу на 20 місць (на коригування виділено – 264,0 тис. грн., використано 246,0 тис.грн.);

на реконструкцію покрівлі Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ст. (виділено з районного бюджету кошти в сумі 49,0 тис. грн. та з державного бюджету 1632,6 тис. грн.).

Залучено кошти районного бюджету:

Для відкриття Виноградівського дошкільного навчального закладу з районного бюджету виділено 97,6 тис. грн. та для повноцінного функціонування Сасівського дошкільного навчального закладу 9,5 тис.грн.

З метою впровадження енергозберігаючих заходів у навчальних закладах району здійснено заміну вікон на енергозберігаючі на суму 349,0 тис. грн.: у Першотравенській ЗШ І-ІІІ ст., Софіївській ЗШ І-ІІ ст., Зеленівській ЗШ І-ІІ ст.,  Лозуватській ЗШ І-ІІІ ст. та дверей у Зеленівській ЗШ І-ІІ ст.

виділено 200,0 тис. грн. на ремонт покрівлі Гарманівської ЗШ І-ІІ ст.

З метою поліпшення матеріально – технічної бази навчальних закладів з районного бюджету виділено:

Компаніївській ЗШ І-ІІ ст. – 10,0 тис. грн. для придбання ноутбука

ЦДЮТ – 8,0 тис.грн. для придбання ноутбуки

На придбання матеріалів і обладнання для харчоблоку Губівської ЗШ І-ІІІ ст. ім. Д.Бєдного виділено 40,0 тис. грн.

на придбання електроплити Зеленівський ЗШ І-ІІ ступенів виділено 7,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

З районного бюджету фінансуються 2 лікувальних заклади: центральна районна лікарня та КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги».

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я станом на 1 січня 2017 року складає 212,25 одиниць, , в т.ч. 34 лікарські посади.

У загальному обсязі використаних коштів 92 відсотки складають видатки на фінансування захищених та першочергових статей бюджету.

У порівнянні з 2016 роком є ріст заробітної плати на 3481,5 тис.грн (51,2%) по запланованих призначеннях 2017 року.

в тому числі по основних видах виплат:

по посадових окладах у 2017 році в порівнянні з 2016 роком ріст склав 1506,5 тис.грн (29,8%).

по обов’язкових доплатах ріст 309,7 тис. грн., або 29,3%.

по виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам ріст 200,3 тис. грн.., або 82,5%.

по доплатам за роботу в нічний час та у святкові дні ріст 54,5 тис.грн., або 28,3%.

по виплаті за чергування вдома ріст склав 157,1 тис. грн.

 

Залучено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів:

утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні 2704,3 тис. грн. (співфінансування з місцевого бюджету 78,8 тис.грн., кошти державного бюджету –  2625,5 тис.грн);

придбання медичного обладнання для Компаніївської центральної районної лікарні 40 тис.грн. (співфінансування з місцевого бюджету –             2 тис.грн.). Придбано апарат УВЧ терапії

З районного бюджету виділено ЦРЛ:

32,5 тис. грн. на придбання насосного агрегату для каналізації;

95,0 тис. грн. для придбання каналізаційних труб та господарчих матеріалів;

15,0 тис. грн. на заміну вікон на енергозберігаючі.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» виділено з районного бюджету 51,0 тис.грн. на медикаменти і придбання інвентаря.

 

Сільське господарство

Середньомісячна заробітна плата у галузі сільського господарства за 2017 рік склала 4388 грн. (по області 6100 грн.), що становить 144 % до рівня 2016 року (3047 грн.). З метою збільшення розміру середньомісячної заробітної плати в даній галузі постійно проводяться зустрічі з керівниками сільгосппідприємств, фермерських господарств.

Сільськогосподарськими підприємствами району у 2017 році вироблено:

молока 331 тонну, що у порівнянні з 2016 роком становить 76% або на 104 тонни менше

м’яса 6605 тонни, що у порівнянні з 2016 роком становить 89% або на 778 тонн менше

яєць 2749 тис. шт., що у порівнянні з 2016 роком становить 172% або на 1158 тис. шт. більше

У 2017 року сільськогосподарськими підприємствами придбано 44 одиниці нової сільськогосподарської техніки на загальну суму 29780 тис. грн.

Ремонт доріг комунальної власності

Однією із складових інвестиційної привабливості території є розвиток інфраструктури.

На ремонт доріг Червоновершківській сільській раді з районного бюджету виділено 100 тис. грн.

БУДІВНИЦТВО

 • Видано 7 містобудівних умов і обмежень
 • Видано 17 будівельні паспорти

З районного бюджету виділено 94,0 тис. грн. Компаніївському селищному бюджету на придбання спецтехніки КП «Благоустрій».

КУЛЬТУРА

Середня заробітна плата за 2016 рік складає 2608 грн., проти 2332 грн.

Бюджет 2017 галузі культура затверджено на загальну суму 3846,5тис.грн.,у порівнянні з 2016р.-2541,2тис.грн.,ріст складає 51,4%

Структура профінансованих видатків за рахунок бюджетних призначень загального фонду (бюджет розвитку) спрямована на:

– заробітну плату з нарахуваннями – 87,0 % (3346,0 тис.грн.);

– енергоносії –6,0% (227,7 тис.грн.);

– поточні ремонти – 5,8 % (226,2 тис. грн.);

– оплата послуг (крім комунальних) – 1,1% (42,6 тис. грн.).

– інші виплати населенню (літературна премія)- 0,1% (4,0тис.грн.)

У 2017 році середня заробітна плата по галузі становила 3890 грн.

Як результат:

Для забезпечення культурних потреб населення району в галузі «Культура» повністю збережена мережа закладів культури району системи Міністерства культури України: 21 клубний заклад, 21 бібліотека, історичний музей Компаніївського району, Нечаївський літературно-меморіальний музей Юрія Івановича Яновського, дитяча музична школа.

Збережено кадровий потенціал, що забезпечував діяльність закладів культури і мистецтв району, який налічує 80 осіб, з них 77 дипломованих, у тому числі 59 мають фахову освіту (вищу та середньо-спеціальну).

Всі працівники працюють в режимі повної зайнятості з урахуванням нормативів навантаження.

 

У 2017 році виконано:

заміну покрівлі в Зеленівському СК (50,0 тис. грн. – районний бюджет та 200 тис. грн. – Мар’ївської сільської ради бюджет);

виконані поточні ремонти у районному будинку культури (25,0 тис. грн.) та центральній  районній  дитячій бібліотеці (1,3 тис. грн.),

Протягом 2017 року забезпечено участь в заходах міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів:

в рамках міжнародної акції «Ніч музеїв» та з нагоди відзначення Дня музеїв в історичному музею Компаніївського району відбулися заходи на  тему «Музеї і суперечлива історія: розповідаючи про замовчуване»:  фотовиставка місцевих патріотів «Герої серед нас», майстер – клас «Серце патріота», фотовиставка Владислава Мусієнка «Фото, які стали історією», виставка військового спорядження;

виставці-ярмарку сувенірів «Сувеніри Кіровоградщини».   Компаніївщину презентував член творчого об’єднання майстрів народної творчості «Дивосвіт» районного Будинку культури Кравченко Олександр Олександрович з виробами в жанрі декоративне різьблення на яєчній шкаралупі.

міжрегіональній туристичній виставці «Кіровоградщина туристична-2017», міжрегіональній туристичній виставці «Зелений туризм Кіровоградщини»;

у ХХVІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». Компаніївщину презентували кращі аматори: солістка районного Будинку культури Яна Бевзенко (керівник Віктор Капінос) в номінації «Обдаровані діти» – Диплом ІІ ступеня, Віктор та Владислав Найди (концертмейстер Лариса Гайдай) в номінації «Вокальні дуети» – Диплом І ступеня, народний аматорський вокальний ансамбль «Мар’ївчанка» Мар’ївського сільського Будинку культури в номінації «Вокальні ансамблі» (керівник Олександр Гасленко) – Диплом ІІ ступеня. Родзинкою нинішнього фестивалю-конкурсу став показ-дефіле етнічного та стилізованого українського одягу «Врода калинова» за номінаціями: «Етнічний (старовинний) український одяг та аксесуари», «Стилізований український одяг та аксесуари». Одяг презентували Ірина Корнійчук та Діана Ругало. Творча делегація району відзначена дипломом за кращу презентацію автентичного та сучасного українського національного вбрання «Врода калинова»;

у фестивалі української народної творчості «Степограй 2017», який проходив у селі Карбівка, Добровеличківського району. Наш район представляли: солісти районного Будинку культури, дует «Солодка ягода» та вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу;

в обласному святі фольклору «Невичерпні джерела» в смт. Онуфріївка Кіровоградської області. Район презентували народний аматорський вокальний ансамбль «Мар’ївчанка» (керівник Олександр Гасленко) та вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу (керівник Лідія Придвір);

вокальна група «Молодички» Сасівського сільського клубу взяла участь у фестивалі народної творчості «Ярмаринка» на Національному Сорочинському ярмарку;

у міжрегіональній туристичній виставці «Зелений туризм Кіровоградщини», який відбувся в рамках проведення Міжнародного інвестиційного форуму «Центрально – український інвестиційний день – 2017» в м. Кропивницький;

23 вересня 2017 року делегація району з числа працівників та аматорів закладів культури, на чолі з головою райдержадміністрації О.Морозом, першим заступником голови райдержадміністрації О.Ткаченком, взяла участь у Покровському ярмарку в м.Кропивницькому, що проходить в рамках Національної агропромислової виставки «АгроЕкспо-2017».

У гала-концерті  мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти» м.Кропивницький Компаніївщину презентувала Яна Бевзенко, учениця вокального співу Компаніївської дитячої музичної школи.

На високому організаційному та творчому рівні проведено культурно-мистецькі заходи та акції місцевого рівня, державні свята: урочисте зібрання «Там, де єдність, там і сила» з нагоди відзначення Дня Соборності України районне свято «Проводи зими», урочистості, присвячені дню прав жінок і миру, флешмоб «Global Shevchenko», районний огляд – конкурс читців «Хоробрі серця українців», мистецька акція «Перша хвилина миру», мітинг-реквієм до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до Всесвітнього дня вишиванок флешмоб  «День вишиванки єднає Україну», вечір-реквієм з нагоди роковин Чорнобильської трагедії, урочистості до Дня Конституції України, районний огляд-конкурс театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини», районний огляд-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», районне свято до Дня молоді, свято Івана Купала, районний культурно-мистецький фестиваль «Етновир», урочисте підняття Державного Прапора України, урочисті вручення літературних премій В.Близнеця та Ю.І. Яновського, зустріч-презентацію з домінантами конкурсу на літературну премію імені Юрія Яновського за 2017 рік, культурно – дозвіллєву програму «Вересневий ярмарок», урочисті заходи з нагоди Дня захисника України урочистості до професійних свят – Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Дня соціального працівника, Дня працівників сільського господарства, новорічні та різдвяні свята: урочисте відкриття новорічної ялинки селища та новорічний ART-Relax «Казкова мить», концертно-театралізоване дійство «Новорічні віншування».

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ у 2017 РОЦІ:

покращення умов проживання населення;

підвищення якості надання освітніх, медичних, культурних послуг;

подальший розвиток дорожньої інфраструктури;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури;

сприяння децентралізаційним процесам.