Про затвердження передавального акту Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» до правонаступника – Приватного підприємства «Редакція Компаніївської районної газети «Степовий край»

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 вересня 2018 року                                                                                                                    №319

 

смт Компаніївка

 

Про затвердження передавального акту

Комунального підприємства

«Компаніївська районна редакція

газети «Степовий край»

до правонаступника

Приватного підприємства

«Редакція Компаніївської

районної газети «Степовий край»

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільного та Господарського Кодексів України, рішення районної ради сьомого скликання №289 від 17 травня 2018 року «Про припинення юридичної особи Комунальне підприємство «Компаніївська редакція газети «Степовий край» шляхом реорганізації»,

районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити передавальний акт Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» до правонаступника – Приватного підприємства «Редакція Компаніївської районної газети «Степовий край» (додається).
  2. Голові комісії з реорганізації Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

 

Голова районної ради                                                                                            В.Спіктаренко

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович УТРИМАВСЯ
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ВІДСУТНІЙ
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ПРОТИ
6 Демиденко Ігор Леонідович ЗА
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович ЗА
9 Заїкін Віктор Григорович ПРОТИ
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ВІДСУТНІЙ
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович ЗА
20 Стародубцев Сергій Іванович ВІДСУТНІЙ
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович УТРИМАВСЯ
23 Циганенко Ігор Васильович ЗА
24 Чабан Наталія Володимирівна ПРОТИ
25 Шеремет Володимир Іванович ЗА
26 Ястремський Валерій Олександрович ЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 20 вересня року №319

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ

Комунального підприємства «Компаніївська районна  редакція  газети

«Степовий край» до правонаступника –

Приватного підприємства «Редакція Компаніївської

районної газети «Степовий край»

 

Ми, що нижче підписалися, члени Комісії з проведення реорганізації та реформування Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» створеної згідно з рішенням двадцять четвертої сесії Компаніївської районної ради сьомого скликання № 289 від 17 травня 2018 року, на виконання вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у складі:

Голова комісії:

Дзеркаль Тетяна Іванівна, редактор газети «Степовий край» (ідентифікаційний номер 2017617026);

Члени комісії:

Олійник Алла Володимирівна, заступник голови Компаніївської районної державної адміністрації (ідентифікаційний номер 2344907182);

Романова Антоніна Вікторівна, керуючий справами Компаніївської районної ради (ідентифікаційний номер 2390311924);

Романенко Петро Володимирович, заступник редактора редакції газети «Степовий край» (ідентифікаційний номер 2140306898 );

Сторчак Людмила Василівна, бухгалтер редакції газети «Степовий край» (ідентифікаційний номер 2269104864).

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також усі активи і пасиви шляхом перетворення переходять до правонаступника – Приватного підприємства «Редакція Компаніївської районної газети «Степовий край», а саме:

 

 

№ п/п Назва рахунку балансу Дані балансу

КП Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

(грн., коп..)

Примітка

(розшифрування статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив Пасив
1. Нематеріальні активи
2. Балансова (залишкова) вартість
3. Знос
4. Первісна вартість
5. Основні засоби
6. Балансова (залишкова) вартість 6309.02
7. Знос 31049.04 додаток № 2
8. Первісна вартість 37358,06 додаток № 1
  в тому числі за рахунками:
  105 Транспортні засоби 18257.50
9. Інші необоротні матеріальні активи
10. Балансова (залишкова) вартість
11. Знос 7469.70 додаток № 4
12. Первісна вартість додаток № 3
  в тому числі за рахунками:
  113/1 Малоцінні необоротні активи 9554.70
  113/2 Малоцінні необоротні активи
13. Матеріали і харчові продукти
  в тому числі за рахунками:
  234 Господарські матеріали і канц. приладдя
  235 Паливо, горючі і мастильні матеріали
  238 Запасні частини до машин та обладнання
14. Малоцінні та швидкозношувані предмети
  в тому числі за рахунками:
  221 МШП
15. Дебіторська заборгованість
  Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 48245.00    
  Розрахунки із податків і зборів
  Розрахунки із страхування

 

№ п/п Назва рахунку балансу Дані балансу

КП Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

(грн., коп.)

Примітка (розшифрування статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих
     
    Актив Пасив додатках)
  Розрахунки з підзвітними особами
  Розрахунки за іншими операціями
16. Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі майна
17 Інші кошти
  в тому числі за рахунками:
  331 Грошові документи
18. Рахунки в банках
  Рахунки загального фонду
  Рахунки спеціального фонду
  Рахунки в іноземній валюті
19 Рахунки в казначействі загального фонду
20. Рахунки в казначействі спеціального фонду
  Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
21. Інші рахунки в казначействі
  325 Спецреєстр. рах. для обліку депоз. сум в нац. валюті
  328 Депонентний рахунок
  Видатки загального фонду 180000,00
22. Видатки спеціального фонду
  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
23. Фонд у необоротних активах рах. 401
24. Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах рах. 411
25. Результат виконання кошторису за загальним фондом рах. 431
26. Результат виконання кошторису за спеціальним фондом рах. 432
27. Кредиторська заборгованість рах. 631 Додаток № 8

 

 

 

№ п/п Назва рахунку балансу Дані балансу

КП Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

(грн., коп.)

Примітка (розшифрування статей в розрізі бухгалтерськи рахунків в окремих
     
    Актив Пасив додатках)
  Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги  
  Розрахунки із заробітної плати
  Розрахунки за іншими операціями
  в тому числі за рахунками:
28. Доходи загального фонду
29. Доходи спеціального фонду
  Разом  

 

Розшифрування позабалансових рахунків

з/п

Назва рахунку позабалансового обліку Дані балансу

ПП «Редакція Компаніївської районної газети «Степовий край»

(грн., коп.)

Примітка

(розшифрування в окремих додатках)

1 01 “Орендовані необоротні активи”
2 02 “Активи на відповідальному зберіганні”
3 04 “Непередбачені активи і зобов’язання”
4 05 “Гарантії та забезпечення”
5 07 “Списані активи та зобов’язання”
6 08 “Бланки суворого обліку”
7 09 “Призначення та зобов’язання”
  Разом

Примітка: додатки № 1, № 2, № 3, № 4, № , № 5, № 7, № 8 до передавального акта додаються.

Крім того, до правонаступника – Приватного підприємства «Редакція Компаніївської районної газети «Степовий край», передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в КП «Компаніївська районна редакція газети «Степовий край», а саме бухгалтерські та податкові документи в теках.

 

 

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

№п/п Назва документів Період Кількість тек
1 Меморіальний ордер № 1   30
2 Меморіальний ордер № 2   30
3 Меморіальний ордер № 2 спецрахунок   30
4 Меморіальний ордер № 5   30
5 Меморіальний ордер № 6   30
6 Меморіальний ордер № 8   30
7 Меморіальний ордер №9-10  
8 Меморіальний ордер № 11  
9 Меморіальний ордер № 12  
10 Меморіальний ордер № 13  
11 Оборотні відомості за рах 103-104   3
12 Оборотні відомості за рах. 105-106   3
13 Оборотні відомості за рах. 113  
14 Оборотні відомості за рах. 114  
15 Оборотні відомості за рах. 221   3
16 Оборотні відомості за рах. 232  
17 Оборотні відомості за рах. 233  
18 Оборотні відомості за рах. 234  
19 Оборотні відомості за рах. 235  
20 Оборотні відомості за рах. 236  
21 Оборотні відомості за рах. 238  
22 Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків  
23 Табель обліку використання робочого часу  
24 Зведена із з/плати   3
25 Дорожні листи  
26 Зведена відомість з ГСМ  
27 Звіти з 1 ДФ  
28 Інвентаризація  
29 Картки обліку автомобільних шин  
30 Персоніфікація  
31 Звіти з фондів та податкової   3
32 Місячні фінансові звіти   3
33 Квартальні фінансові звіти   3
34 Г оловна книга   3
35 Особові рахунки працівників   5
36 Книги наказів   1

 

 

 

№п/п Назва документів Період Кількість тек
37 Договори з організаціями   3
38 Книга реєстрації вхідних документів   3
30 Книга реєстрації вихідних документів   3
40 Штатний розпис   3
41 Кошториси   3
42 Вхідні документи   3
43 Вихідні документи   3
44 Відомість нарахування зносу   3
45 Акти приймання-передачі   2
46 Акти ревізій   1
47 Установчі документи комунального ЗМІ   6
  Всього   243

– Розшифрування залишків коштів  КП  Компаніївська районна  редакція газети «Степовий край» на реєстраційних рахунках станом  на 01.07.2018р.       Додаток № 9 до передавального акта.

– Інформація щодо чинних угод КП  Компаніївська районна  редакція газети «Степовий край»  станом на 01.07.2018р.         Додаток № 10 до передавального акта.

– Оборотний баланс на 01.07.2018р.                   Додаток № 11 до передавального акта.

 

Комісія з припинення юридичної особи вчинила всі передбачені законодавством дії стосовно

порядку припинення юридичної особи – Комунальне Підприємство Компаніївська районна  редакція газети «Степовий край».

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________   Романова А.В.

 

_____________________   Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 1

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Основні засоби

Найменування Рахунок Інвентарний

номер

К-ть Ціна за од. Сума, грн
1 Автомобіль 105 1 1 18257. 50 18257. 50
2 Комп’ютер 104 2 1 2135.00 2135.00
3 Принтер 104 3 1 2396.00 2396.00
4 Монітор 104 4 1 1058.23 1058.23
5 Блок системний 104 5 1 2278.33 2278.33
6 Вікно 104 6 1 2250.00 2250.00
7 Блок системний 104 7 1 2531.00 2531.00
8 Монітор 104 8 1 1379.00 1379.00
9 Ноутбук 104 9 1 4000.00 4000.00
10 Принтер 104 10 1 1073.00 1073.00
             
  ВСЬОГО ЗА РАХ. 104 – 105     10 37358.06 37358.06

 

 

 

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________   Романова А.В.

 

_____________________  Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 2

до передавального акта Комунального Підприємства Компаніївська районна

  редакція газети «Степовий край» затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Знос основних засобів

Найменування Рахунок Інвентарний

номер

К-ть Сума накопиченого зносу, грн
1 Автомобіль 105 1 1 15193.20
2 Комп’ютер 104 2 1 2135.00
3 Принтер 104 3 1 2396.00
4 Монітор 104 4 1 1058.23
5 Блок системний 104 5 1 1707.38
6 Вікно 104 6 1 2217.64
7 Бок системний 104 7 1 1836.63
8 Монітор 104 8 1 1000.07
9 Ноутбук 104 9 1 2726.23
10 Принтер 104 10 1 778.66
           
  ВСЬОГО ЗА РАХ. 104 – 105     10 31049.04

 

 

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________   Романова А.В.

 

_____________________   Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

Додаток № 3

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Найменування Раху-нок Кіль-кість Ціна за од. Сума, грн
1 Сейф 113/1 1 55.40 55.40
2 Печатка 113/1 1 117.20 117.20
3 Карниз 113/1 2 55.00 110.00
4 Люстра 113/1 1 124.80 124.80
5 Картридж 113/1 2 245.00 490.00
6 Телефон/Факс 113/1 1 615.00 615.00
7 Клавіатура 113/1 2 0 0
8 Домкрат гвинтовий 113/1 1 0 0
9 Сканер 113/1 1 0 0
10 Стілець 113/1 4 260.00 1040.00
11 Стіл офісний 113/1 4 440.00 1760.00
12 Акумулятор 113/1 1 0 0
13 Люстра 113/1 2 0 0
14 Стілець 113/1 3 0 0
15 Стіл офісний 113/1 1 0 0
16 Тюль 113/1 1 500.00 500.00
17 Флеш накопичувач 113/1 1 100.00 100.00
18 Флеш накопичувач 113/1 1 165.00 165.00
19 Флеш накопичувач (токін) 113/1 3 695.00 2085.00
20 Жалюзі 113/1 1 848.30 848.30
21 Калькулятор 113/1 1 90.00 90.00
22 Підставка для квітів 113/1 1 354.00 354.00
23 Офісні меблі 113/1 1 1100.00 1100.00
  Всього   37 5764.70 9554.70

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

Члени комісії:                                 _____________________  Олійник А.В.

 

_____________________  Романова А.В.

_____________________  Романенко П.В.

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 4

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

Найменування Рахунок Кількість Сума накопиченого зносу. грн

 

 

 

 

зносузносу грн

1 Сейф 113/1 1 55.40
2 Печатка 113/1 1 117.20
3 Карниз 113/1 2 110.00
4 Люстра 113/1 1 124.80
5 Картридж 113/1 2 490.00
6 Телефон/Факс 113/1 1 615.00
7 Клавіатура 113/1 2 0
8 Домкрат гвинтовий 113/1 1 0
9 Сканер 113/1 1 0
10 Стілець 113/1 4 1040.00
11 Стіл офісний 113/1 4 1760.00
12 Акумулятор 113/1 1 0
13 Люстра 113/1 2 0
14 Стілець 113/1 3 0
15 Стіл офісний 113/1 1 0
16 Тюль 113/1 1 500.00
17 Флеш накопичувач 113/1 1 100.00
18 Флеш накопичувач 113/1 1 165.00
19 Флеш накопичувач (токін) 113/1 3 2085.00
20 Жалюзі 113/1 1 848.30
21 Калькулятор 113/1 1 90.00
22 Підставка для квітів 113/1 1 354.00
23 Офісні меблі 113/1 1 1100.00
  Всього   37 9554.70

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

_____________________   Романова А.В.

_____________________   Романенко П.В.

______________________  Сторчак Л.В.

Додаток № 5

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради від 20 вересня 2018 року №319

 

Матеріали і харчові продукти

№ п/п Найменування Рахунок Кількість Сума
 
  ВСЬОГО 0 0 0

 

 

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________   Романова А.В.

 

_____________________   Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 6

до передавального акта Комунального

Підприємства Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Малоцінні та швидкозносні предмети

№ п/п Найменування Рахунок Кількість Сума
1 подовжувач 221/2 1 0
2 ключ на 15 221/2 1 0
3 ключ на 19 221/2 1 0
4 к-т килимків автомобільних 221/2 4 0
 
  Всього за рахунком 221/2   7 0

 

 

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________  Романова А.В.

 

_____________________  Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 7

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край» з

атвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

Грошові документи в національній валюті

№ п/п Найменування Рахунок Кількість Сума
1 Бланки доручень серії з № 331 0 0
   
   
  Всього за рахунком 331 331 0 0

 

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________  Романова А.В.

 

_____________________  Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 8

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна  редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

 

Розшифрування кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 р. за рахунок коштів загального фонду становить 00.00 грн.

Комісія вжила всіх можливих заходів для виявлення та повідомлення кредиторів про реорганізацію Комунального підприємства «Компаніївська района редакція газети «Степовий край».

 

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________  Романова А.В.

 

_____________________  Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 9

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

 

Розшифрування залишків коштів Комунального Підприємства Компаніївська района редакція газети «Степовий край» на реєстраційних рахунках та в касі підприємства станом на 01.07.2018 р.

 

Залишки коштів на реєстраційних рахунках у Райфайзен Банк «Аваль»становлять:

 

 

Рах. 26003200399 92776.10
Каса 4409.50

 

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________  Романова А.В.

 

_____________________  Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

Додаток № 10

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

 

Інформація щодо чинних договорів Комунального підприємства «Компаніївська районна редакція «Степовий край» станом на 01.07.2018р.

 

№ п/п Найменування виконавця робіт, послуг Реквізити договору Зміст отримуваних робіт та послуг
Дата Номер
1 КП «Управління Будинками» 03.01.2018 7 Комунальні послуги
2        
3        
4        
5        

 

 

Голова комісії:                                ____________________    Дзеркаль Т.І.

 

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

 

 

_____________________   Романова А.В.

 

_____________________   Романенко П.В.

 

______________________  Сторчак Л.В.

 

 

 

 

 

Додаток № 11

до передавального акта Комунального Підприємства

Компаніївська районна редакція газети «Степовий край»

затвердженого рішенням районної ради

від 20 вересня 2018 року №319

 

Оборотний баланс на 01.07. 2018 р.

січень – червень  2018р
Рахунок Сальдо Оборот Сальдо
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7
1014 4,8   2,3 0.9 6,2  
2311 44   160,9 112,1 92,8  
22112 2,2   21 18,8 4,4  
2111 111,1   55,2 118,1 48,2  
6911   155,7 179,3 168,6   145,2
5111   4,8 0,9 2,3   6,2
2911   1,6 364,7 363,3   0,2
Всього 162,1 162,1 784,3 776,3 151,6 151,6

 

Голова комісії:                                ____________________  Дзеркаль Т.І.

Члени комісії:                                _____________________  Олійник А.В.

_____________________  Романова А.В.

_____________________  Романенко П.В.

______________________  Сторчак Л.В.