Про створення комунального закладу «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області

images

КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

  

РІШЕННЯ

від 22 листопада 2018 року                                                                                                                               №333

смт Компаніївка

 

Про створення комунального закладу

«Центр гуманітарної політики»

Компаніївської районної ради

Кіровоградської області

 

Відповідно до статті 43, п.4 ст.54, пп. 4 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 81 Цивільного Кодексу України,

 районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити комунальну установу «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області.
  2. Затвердити:

Статут комунальної установи «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області (додаток 1);

Структуру установи «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області з кількістю штатних одиниць  (додаток 2).

  1. Доручити відділу культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації вжити заходи для проведення організаційної роботи щодо функціонування комунальної установи «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області та провести реєстрацію юридичної особи згідно чинного законодавства.
  2. Вивести зі складу централізованої бухгалтерії відділу культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської райдержадміністрації на самостійний баланс з правом юридичної особи Компаніївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат з 01.01.2019 року.
  3. Затвердити штатний розпис Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (Додаток 3).
  4. Вилучити з безоплатного постійного користування з правом володіння органу управління культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації майно та грошові кошти, які обліковуються на рахунках спеціального фонду органу управління Державної казначейської служби і передати комунальній установі «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області – в безоплатне постійне користування з правом володіння та оперативного управління.
  5. Контроль виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики та питань бюджету, фінансової діяльності, соціально-економічного розвитку, промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та архітектури, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                                                        В.Спіктаренко

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір
1 Адаменко Анатолій Миколайович ЗА
2 Білобровенко Володимир Васильович ЗА
3 Бойко Ігор Анатолійович ЗА
4 Гаморя Віктор Леонтійович ВІДСУТНІЙ
5 Голосун Віталій Юрійович ЗА
6 Демиденко Ігор Леонідович ВІДСУТНІЙ
7 Житня Любов Олександрівна ЗА
8 Заікін Віктор Леонтійович залишив зал засідань
9 Заїкін Віктор Григорович ЗА
10 Карандеєв Юрій Вікторович ЗА
11 Комісарук Микола Володимирович ВІДСУТНІЙ
12 Кондратенко Анатолій Іванович ЗА
13 Кріпак Анатолій Олександрович ВІДСУТНІЙ
14 Нагнибіда Анатолій Афанасійович ЗА
15 Орловська Наталія Василівна ЗА
16 Романова Антоніна Вікторівна ЗА
17 Солонченко Віктор Миколайович ЗА
18 Спіктаренко Вадим Володимирович ЗА
19 Стадник Микола Васильович УТРИМАВСЯ
20 Стародубцев Сергій Іванович ЗА
21 Телька Галина Миколаївна ЗА
22 Ткаченко Олександр Васильович ЗА
23 Циганенко Ігор Васильович ВІДСУТНІЙ
24 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
25 Шеремет Володимир Іванович ВІДСУТНІЙ
26 Ястремський Валерій Олександрович ВІДСУТНІЙ
  Додаток 1

до рішення сесії районної ради сьомого скликання

від 22 листопада 2018 року №333

С Т А Т У Т

комунальної установи «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області

 1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області (далі – Центр ГП) діє відповідно рішення Компаніївської районної ради Кіровоградської області від «22» листопада 2018року №333.

1.2. Засновником комунальної установи «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області є Компаніївська районна рада (Код ЄДРПОУ – 24713414 Кіровоградська область, смт. Компаніївська, вул. Паркова,4) (далі – Засновник), яка представляє інтереси територіальних громад сіл Компаніївського району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Органом управління майном, що здійснює контроль за виконанням завдань та обов’язків, покладених на комунальну установу є Компаніївська районна державна адміністрація.

1.3. Центр ГП, як самостійний господарюючий суб’єкт є неприбутковою установою.

1.4. У своїй діяльності Центр ГП керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерства культури України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Компаніївської районної ради та розпорядженнями голови Компаніївської районної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Центр ГП є юридичною особою зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах управління Державної казначейської служби, гербову печатку, штампи та відповідні бланки із своїм найменуванням.

1.6. Головним розпорядником коштів Центру ГП є відділ культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації .

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності  Центру ГП здійснюється за рахунок бюджетів різного рівня та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.7. Центр ГП забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту передбачених чинним законодавством України.

1.8. Назва закладу:

Комунальна установа «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області – повна, скорочена – КУ «ЦГП».

1.9. Юридична адреса комунального закладу «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області: 28400, Кіровоградська область, Компаніївський район, смт. Компаніївська, вулиця Шевченка, 76-а.

2.Основні напрямки та завдання діяльності комунальної установи «Центр гуманітарної політики»

 2.1. Центр ГП утворений з метою здійснення організації обслуговування та в межах діючого законодавства України у сфері освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту, задоволення соціально-економічних потреб та інтересів територіальних громад району, відповідно до напрямів та завдань, визначених цим Статутом і вимог чинного законодавства.

2.2. Основними напрямками діяльності Центру ГП є:

– Методичне забезпечення системи загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молодіжної політики та спорту;

– Фінансово-господарське обслуговування закладів освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту району.

2.3. Основними завданнями Центру ГП є:

2.3.1. За напрямком методичного забезпечення закладів освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту:

реалізація державної політики у сфері освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту;

створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм i методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

координація діяльності методичної роботи при закладах освіти, районних циклових методичних комісій (об’єднань) i методичних комісій (об’єднань) при закладах освіти;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у їx відповідності Державному стандарту початкової, базової i повної загальної середньої освіти;

створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

здійснення контролю за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності;

впровадження сучасних освітніх систем i технологій, інтерактивних методів організації навчання i виховання;

проведення фахових конкурсів i змагань педагогічних працівників;

взаємодія з науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових навчальних дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;

організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та діяльності закладів освіти;

вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій i сучасних форм організації  освітнього процесу;

проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності  закладів освіти i окремих педагогічних працівників;

створення умов для розвитку культури, туризму, культурної спадщини, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечення виконання рішень ради, розпоряджень керівників органів виконавчої влади з питань, що віднесені до відання Центру ГП.

2.3.2. За напрямом фінансово-господарського обслуговування закладів Центру ГП:

підготовка бюджетних запитів щодо обсягів видатків до проекту районного бюджету та подання їx відповідному головному розпоряднику;

організація роботи по складенню кошторисів доходів i видатків установи та закладів ocвіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту, подання їx на затвердження головному розпоряднику;

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів ocвіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту району, які утримуються за рахунок районного бюджету. Проводить аналіз фінансування та подає звіти у відповідні інстанції;

здійснення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових i матеріальних (нематеріальних) pecypciв відповідно до затверджених нормативів i кошторисів по закладах, що ним обслуговуються;

інвентаризація необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу, організація роботи щодо використання та списання основних фондів закладів, що ним обслуговуються;

opгaнiзaцiя проведення процедури закупівель товарів, послуг за бюджетні кошти;

забезпечення виконання нормативних документів у сфері матеріально-технічного забезпечення, підготовки закладів освіти до роботи у новому навчальному poцi та осінньо-зимовому періоді, охорони праці, правил безпеки життєдіяльності, закладів Центру ГП, що обслуговуються;

організація проведення капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах освіти, аналіз стану їx виконання;

організація розподілу централізовано отриманих матеріалів, обладнання, навчально-наочних посібників, підручників, інвентарю та інше;

розробка та організація виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти;

організації харчування дітей в закладах освіти;

виплата стимулюючих нагород обдарованим дітям та учнівській молоді району, учням закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти, шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів, провідним спортсменам району та іншим категоріям дітей та учнівської молоді, згідно із затвердженими районною радою рішення;

преміювання керівників і працівників підпорядкованих закладів Центру ГП та встановлення їм надбавок, доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги у межах наявних коштів на оплату праці, у порядку визначеному чинним законодавством;

здійснення перевірок підпорядкованих закладів та установ щодо контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності;

вирішення інших питань, що стосуються фінансово – господарської діяльності закладів;

здійснення бухгалтерського обліку коштів та майна Центру ГП, надання відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю;

забезпечення фінансування видатків інших заходів установ та навчальних закладів, що сприяють їх розвитку.

2.4. До компетенції Центру ГП відносяться повноваження:

звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати у межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для виконання на території району підпорядкованими закладами та установами, їх посадовими особами. Накази директора Центру ГП, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади району чи окремих громадян, можуть бути скасовані в судовому порядку;

контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів Центру ГП;

вносити пропозиції та розробляти проекти рішень органу місцевого самоврядування та розпоряджень органів виконавчої влади, наказів начальника відділу культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, в межах наданих йому повноважень;

отримувати від підвідомчих установ та організацій бухгалтерську, статистичну звітність та іншу інформацію, необхідну для здійснення покладених на Центр ГП функцій;

здійснювати контроль та проводити перевірки підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та спорту;

користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», галузевим законодавством та іншими нормами чинного законодавства України;

вносити пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді, та спорту, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання;

визначати потреби у закладах освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту для подання пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо;

погоджувати проектів реконструкції, капітальних робіт, будівництва закладів освіти, культури, культури, туризму, культурної спадщини, молоді, та спорту з органом управління;

погоджувати та підписувати договори оренди, що укладаються підвідомчими закладами освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту відповідно прийнятих рішень районної ради;

забезпечувати у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, у закладах та установах Центру ГП;

сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин;

впровадження освітніх програм, затверджених Міністерствами освіти і науки та молоді і спорту України, внесення пропозицій щодо застосування експериментальних освітніх програм;

сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

організації проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

призначення на посади директорів шкіл, керівників закладів дошкільної освіти та позашкільної освіти відповідно прийнятих рішень районної ради;

розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників закладів освіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту;

подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток галузей, які знаходяться у сфері управління Центру ГП, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури;

створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, туризму, культурної спадщини, сприяння капіталізації культури району;

розроблення програм та координація маркетингової діяльності у сфері культури, всебічна популяризація районної і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях;

сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, туризму і культурної спадщини;

вирішення питань у визначених районною радою межах про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

організації у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції;

порушення клопотань про нагородження відзнаками діячів освіти, культури та мистецтв, туризму, культурної спадщини, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху;

координації співпраці  закладів освіти району та сфери культури, сприяння активному використанню фондових матеріалів бібліотек, музеїв тощо для освітніх цілей, сприяння впровадженню нових способів використання культурної спадщини;

реалізація повноважень у сфері збереження та використання культурної спадщини та з питань релігій;

сприяння в межах компетенції відродженню та розвитку культури української нації, всіх видів мистецтва та аматорської творчості національних меншин району, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та культурної спадщини;

налагодження активного міжкультурного діалогу, творчих контактів, партнерських зв’язків між культурними інституціями та митцями, реалізація заходів з питань інтеркультурної політики;

сприяння створенню на базі закладів фізичної культури мережі спортивних секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, роботи дитячо-юнацької спортивної школи;

розроблення та подання на розгляд і затвердження в межах компетентності соціальних програм з питань молоді та спорту;

забезпечення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, фізичної культури та спорту;

здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;

розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає відповідні заходи щодо усунення причин, що породжують скарги;

організації виконання державних програм, розроблення і реалізацію районних програм розвитку закладів культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту, подання пропозицій до проектів програм соціально – економічного розвитку району;

організація та проведення заходів молодіжного, фізкультурно-спортивного напрямку, олімпіад, спартакіад, турнірів, конкурсів, фестивалів, інших масових заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя, здійснення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

затвердження річного плану роботи, календарного плану змагань та навчально-тренувальних зборів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, планів комплектування відділень з видів спорту та ін.;

розроблення та затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів району;

організація роботи інклюзивно – ресурсного центру для надання спеціальної допомоги  закладам загальної середньої освіти та закладам дошкільної освіти в усуненні порушень усної і писемної мови, запобіганні різним відхиленням розвитку учнів та вихованців, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням районної ради;

здійснення заходів кадрового забезпечення відповідно чинного законодавства та рішень районної ради;

застосовує заходи заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників установи;

забезпечення діяльності Центру ГП та його повноваження, щодо  реалізації державної політики у сфері культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту, що не визначені у даному Статуті здійснюються відповідно чинного законодавства та нормативно – правових актів України.

3. Управління та організаційна структура Центру ГП

 3.1. Реалізацію покладених завдань у галузі культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту в діяльності Центру ГП контролює Компаніївська районна державна адміністрація в особі керівника галузевого органу управління районної державної адміністрації відповідно до повноважень, делегованих Компаніївською районною радою.

3.2. Центр ГП самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

Головною формою планування та організації діяльності Центру ГП є власні річні і поточні плани. Річний план затверджується наказом директора Центру ГП за обов’язковим погодженням з керівником галузевого органу управління Компаніївської районної державної адміністрації.

3.3. У процесі реалізації функцій і завдань, визначених цим Статутом, іншими законодавчими актами, Центр ГП співпрацює із галузевим органом управління Компаніївської районної державної адміністрації, управлінням освіти, науки, молоді та спорту і департаменту культури, туризму та культурної спадщини облджержадміністрації, комунальним закладом «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», іншими установами, закладами, підприємствами.

3.4. Структурними підрозділами Центру ГП є:

централізована бухгалтерія;

заклади загальної середньої освіти;

районний методичний кабінет;

інклюзивно – ресурсний центр;

центр дитячої та юнацької творчості;

районний будинок культури;

історичний музей Компаніївського району;

Нечаївський літературно – меморіальний музей Ю.І.Яновського;

господарча група.

Підрозділи Центру ГП діють відповідно до установчих документів, які затверджуються рішенням районної ради.

3.5. Штатні розписи підрозділів Центру ГП затверджується Засновником за поданням районної державної адміністрації.

3.6. Центр ГП очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі та у спосіб, визначені чинним законодавством України.

Організаційно-правовий статус, права, обов’язки та відповідальність директора Центру ГП визначаються цим статутом.

3.7. Директор Центру ГП:

здійснює свою діяльність відповідно державної галузевої політики, задоволення соціально-економічних потреб та інтересів територіальних громад району, відповідно до напрямів та завдань, визначених цим Статутом і вимог чинного законодавства;

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, що належать до його компетенції, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру ГП;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру ГП відповідно до чинного законодавства України та в межах бюджетних призначень;

організовує виробничий процес;

створює необхідні умови для роботи працівників установи та закладів;

забезпечує дотримання вимог правил  безпеки життєдіяльності;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру ГП;

укладає договори,  видає доручення в межах своїх повноважень;

організовує виконання кошторису бюджетних призначень Центру ГП, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

представляє Центр ГП у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та відділом культури, туризму, культурної спадщини, освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації, за результати його діяльності;

видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру ГП, контролює їх виконання;

має право першого підпису на фінансових документах;

звітує про діяльність Центру ГП перед Засновником та Компаніївською районною державною адміністрацією;

за рішенням Засновника надає в оренду фізичним і юридичним особам майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Центру ГП;

несе відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Центру ГП;

на підставі договорів між Центром ГП та підпорядкованими закладами директору надаються такі права:

формування та підписання кошторису видатків та штатних розписів підрозділів;

укладання договорів на поставку товарів і надання послуг, виконання робіт для структурних підрозділів Центру ГП;

затвердження авансових звітів підзвітних осіб та документів по інвентаризації основних фондів та інших матеріальних і нематеріальних цінностей закладів освіти;

здійснення видатків за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом;

вирішення інших питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності закладів освіти;

веде особистий прийом громадян;

виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується керівником галузевого органу управління.

3.8. Директор Центру ГП здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням з керівником галузевого органу управління Компаніївської районної державної адміністрації з наступних питань:

оплати рахунків;

укладання господарських договорів;

затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних ремонтів та реконструкцій підпорядкованих закладів;

затвердження документації по формуванню бюджету установи;

в межах бюджетних призначень:

установлює (а також зменшує або скасовує) підпорядкованим працівникам надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, за складність та напруженість у роботі;

установлює працівникам підпорядкованих закладів доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, керівника або заступника керівника структурного підрозділу;

здійснює преміювання працівників закладів відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи;

надає матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки;

виплачує надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, надбавку за почесне звання «заслужений», надбавку за вислугу років;

погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку структурних підрозділів.

3.9. У випадку відсутності директора Центру обов’язки покладаються на керівника підрозділу Центру за наказом керівника галузевого органу управління.

3.10. Директор Центру несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та здійснення ним функцій і повноважень відповідно до цього Статуту та законодавства України, у тому числі за:

відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;

виконання рішень районної ради, розпоряджень райдержадміністрації, наказів керівника галузевого органу управління,

своєчасність, повноту та достовірність поданої інформацію та звітності з питань, що належать до повноважень Центру;

стан діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі;

своєчасний та якісний розгляд звернень та службової кореспонденції.

4. Фінансово – господарська діяльність Центру ГП

 4.1. Фінансово-господарську діяльність Центр ГП здійснює на основі

його кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

4.2. Джерелами формування кошторису Центру ГП є:

кошти державного і районного бюджетів;

добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності;

кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту;

доходи, майно від сумісної діяльності;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Кошти Центру ГП зберігаються на його рахунках в органах управління Державної казначейської служби і знаходяться в повному його розпорядженні.

4.4. Центр ГП у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції установи та відповідно до укладених договорів з навчальними закладами в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, судах;

розвивати власну матеріальну базу;

бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чиним законодавством та рішенням районної ради;

мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

4.5. Ведення діловодства, кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності в Центр ГП здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

4.6. Ведення кадрової документації та звітності по закладах ocвіти, культури, туризму, культурної спадщини, молоді та спорту здійснює Центр ГП.

5. Матеріально – технічне забезпечення Центру ГП

 5.1. Матеріально-технічна база Центр ГП включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі установи.

5.2. Усе майно підпорядкованих закладів є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Компаніївського району та закріплюється за Центром ГП на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства.

5.3. Відчуження основних засобів Центру ГП, списання та передача майна, у тому числі в оренду, здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Засновника.

5.4. Збитки, завдані Центр ГП внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

6. Реорганізація чи ліквідація Центру ГП

 6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центр ГП приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Ліквідація Центр ГП проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником.

Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.

6.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами установи, а повноваження керівника припиняються.

6.4. Під час реорганізації або ліквідації Центр ГП працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

6.5. У разі реорганізації Центр ГП його права і обов’язки переходять до правонаступників.

6.6. Центр ГП є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

7. Прикінцеві положення

 7.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Центру ГП протягом усього періоду його функціонування.

7.2. Статут Центру ГП затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

голови районної ради;

голови районної державної адміністрації;

галузевому органу управління;

постійних комісій районної ради;

директора Центр ГП;

трудового колективу.

7.3. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

7.4. Цей Статут складено у трьох однакових примірниках, які знаходяться:

перший примірник – у Засновника;

другий – у Центрі ГП;

третій – у державного реєстратора.

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

районної ради сьомого скликання

від 22 листопада 2018 року №333

 

Структура та чисельність працівників комунального закладу «Центр гуманітарної політики» Компаніївської районної ради Кіровоградської області

 

№ п/п Назва закладу, установи Кількість штатних одиниць
1. Директор 1
2. Централізована бухгалтерія 12
3. Компаніївський районний будинок культури 12,75
4. Історичний музей Компаніївського району 1,75
5. Нечаївський літературно-меморіальний музей Ю.І. Яновського 1,5
6. Методичний кабінет 6
7 Господарча група 6,2
8 Центр дитячої та юнацької творчості 8
9 Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Компаніївської районної ради Кіровоградської області 5,5
10 Губівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 9,0
11 Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 10,0
12 Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 9,75
13 Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Ю.І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської області 9
14 Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 12
15 Петрівська загальноосвітня школа І ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 5,0
16 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 10,0
17 НВК «Сасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. дошкільний навчальний заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області 11,0
18 Червоновершківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 10,75
19 НВК «Виноградівська ЗШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 10,5
20 Гарманівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 6,25
21 Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 5,75
22 Софіївська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 5,5
23 Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Компаніївської районної ради Кіровоградської області 5,5

Додаток 3

до рішення сесії

районної ради сьомого скликання

від 22 листопада 2018 року №333

 

Штатний розпис працівників

Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

 

Назви посад Кількість одиниць
1 Директор 1
2 Заступник директора 1
3 Помічник директора з господарчої частини 1
4 Прибиральниця службових приміщень. 1
5 Робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель,споруд і обладнення 1
6 Лаборант 1
7 Майстер 1,6
8 Майстер 0,4
9 Головний бухгалтер 1,0
  Всього 9,0